Accessibility Tools

Special occasion seminars

Seminaria okazjonalne Stacjonarnie

Seminarium Finałowe kończące XVIII edycję konkursu prac uczniowskich Fizyczne Ścieżki

20-04-2023 - 21-04-2023
Venue
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

W czwartek i piątek, 20 oraz 21 kwietnia 2023 r., odbędzie się Seminarium Finałowe kończące XVIII edycję konkursu prac uczniowskich Fizyczne Ścieżki organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. W tym roku na Konkurs zgłoszono 83 prace w trzech kategoriach: praca naukowa (18 prac), pokaz zjawiska fizycznego (27 prac), esej (38 prac). Spośród nich jury Konkursu wybrało najciekawsze, będą one prezentowane przez uczniów na Seminarium Finałowym w Świerku. Po krótkiej prezentacji odbywa się dyskusja, w trakcie której uczniowie odpowiadają na pytania jurorów. Oceniana jest sama praca, jak i przebieg dyskusji – ocena tych dwóch elementów decyduje o ostatecznej klasyfikacji. Autorzy najlepszych prac dostają nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Urząd Marszałka Województwa iMazowieckiego. Uczniowie klas maturalnych otrzymują indeksy na Wydziały Fizyki największych polskich uczelni. Jedną z nagród jest też tygodniowy staż naukowy w Instytucie Fizyki PAN. Nagrody, w postaci aparatury do pracowni fizycznych, otrzymają również nauczyciele, opiekunowie prac zakwalifikowanych do Seminarium Finałowego. W tym roku, po dwóch latach przerwy, powracamy do stacjonarnej formy Finału (dwa poprzednie Seminaria odbywały się w formie zdalnej). Dzięki bezpośredniemu spotkaniu jury z uczniami możliwa jest bardziej rozbudowana dyskusja z uczniami, nieograniczająca się tylko do pytań po prezentacji. To szczególna cech tego Konkursu, która pozwala uczniom lepiej zrozumieć metody pracy i sposoby rozumowania w nauce. W tym roku, w kategorii Praca Naukowa będą prezentowane 4 prace: „Badanie prędkości dźwięku w gazach”, “Wpływ ciągłej wymiany dielektryka na pojemność kondensatora”, “Jaśniej czy ciemniej? – niech rozstrzygną to pomiary fotometryczne” oraz „Badanie prędkości światła w powietrzu i bezwzględnego współczynnika załamania światła w wodzie”. Zobaczymy 6 pokazów: “Akumulator gazowy”, “Generator Marxa czyli wytwarzanie sztucznych błyskawic”, “Pokaz zjawisk fizycznych w tunelu aerodynamicznym”, ”Półprzewodnik z próbówki – najprostszy odbiornik radiowy”, "Ze świecą w poszukiwaniu zjawisk fizycznych”, “Gdzie pierogi nauczyły się pływać?”. Wysłuchamy także 3 esejów: “Postzubrinowskie wojny grawitacyjne”, “Dlaczego to fizyk może rozwiązać wielką zagadkę matematyczną?”, „Laboratorium o rozsuwanych ścianach”.

 
 

List of Dates (Page event details)

  • From 20-04-2023 to 21-04-2023
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline