Accessibility Tools

Patents and utility models

2023

Struktura detektora promieniowania podczerwonego oraz sposób wytwarzania struktury detektora promieniowania podczerwonego

Sergij Chusnutdinow, Grzegorz Karczewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL244290, data ogłoszenia 03.01.2024

Sposób syntezy wertykalnych nanodrutów tlenku cynku z wykorzystaniem zmodyfikowanej techniki karbotermalnej

Wiktoria Zajkowska, Sławomir Kret, Henryk Teisseyre, Krzysztof Fronc, Jakub Turczyński
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL244167, data ogłoszenia 11.12.2023

Sposób domieszkowania półprzewodników wanadem na koncentrację 10¹²-10¹³ cmˉ³ w procesie wytwarzania półizolujących kryształów na bazie CdTe metodą Bridgman'a

Andrzej Mycielski, Dominika Kochanowska, Marta Witkowska-Baran, Barbara Witkowska, Rafał Jakieła
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL244002, data ogłoszenia 20.11.2023

Sposób domieszkowania półprzewodników wanadem na koncentrację 10¹²-10¹³ cmˉ³ w procesie wytwarzania półizolujących kryształów na bazie CdTe metodą Bridgman'a

Andrzej Mycielski, Dominika Kochanowska, Marta Witkowska-Baran, Barbara Witkowska, Rafał Jakieła
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL244002, data ogłoszenia 20.11.2023

Piła drutowa

Andrzej Mycielski, Dominika Kochanowska, Marek Zubrzycki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL243888, data ogłoszenia 23.10.2023

Sposób wytwarzania kryształów na bazie CdTe o dużej średnicy

Andrzej Mycielski, Dominika Kochanowska, Marta Witkowska-Baran
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL243492, data ogłoszenia 04.09.2023

2022

A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite

Michał Szot, Krzysztof Dybko, Tomasz Story, Andrzej Mycielski
European Patent Office - EP4036057 B1, data ogłoszenia 07.12.2022

A silicon photovoltaic cel and a method for manufacturing silicon photovoltaic cells

G. Putynkowski, J. Sobkow, M. Bartmański, K. Leszczyńska, R. Pietruszka, B. Witkowski, M. Godlewski, A. Majchrowicz
European Patent Office - EP3553829 B1, data ogłoszenia 08.06.2022

Sposób wytwarzania powłok antyalergicznych na powierzchni przedmiotów codziennego użytku

M. Godlewski, R. Pietruszka, B. Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL240327, data ogłoszenia 14.03.2022

Sposób wytwarzania warstwy ochronnej z efektem optycznym na powierzchni przedmiotów metalowych

M. Godlewski, R. Pietruszka, B. Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL240326, data ogłoszenia 14.03.2022

Białe fluorofory organiczne - nowe pochodne ftalidu emitujące podwójną fluorescencję o cechach światła białego, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie

J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL240495, data ogłoszenia 19.04.2022

Belka wahadłowa piły drutowej

A. Mycielski, D. Kochanowska, M. Zubrzycki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - wzór użytkowy 072658, data ogłoszenia 01.08.2022

Komora reakcyjna reaktora ALD

M. Godlewski, K. Kopalko, R. Pietruszka, P. Sybilski, B. Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - wzór użytkowy 072488, data ogłoszenia 28.03.2022

Uchwyt do prowadzenia procesów technologicznych w roztworach

M. Godlewski, M. Ożga, P. Sybilski, B. Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - wzór użytkowy 072791, data ogłoszenia 24.10.2022

2021

Spirala grzejna pieca rurowego

Andrzej Mycielski, Marek Zubrzycki, Dominika Kochanowska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - wzór użytkowy 071969, data ogłoszenia 17.05.2021

Sposób wytwarzania lakieru do powlekania podłoża celulozowego oraz lakier o własnościach antybakteryjnych

Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski, Michał M. Godlewski, Joanna Cymerys, Anna Słońska-Zielonka, Wacław M. Szewczyk, Maciej B. Mazurkiewicz
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237602, data ogłoszenia 04.05.2021

Sposób wytwarzania lakieru do powlekania podłoża celulozowego oraz lakier o własnościach antybakteryjnych na bazie ZnO

Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski, Michał M. Godlewski, Joanna Cymerys, Anna Słońska-Zielonka, Wacław M. Szewczyk, Maciej B. Mazurkiewicz
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237603, data ogłoszenia 04.05.2021

Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorów i sond polarności otoczenia

Jerzy Karpiuk, Paweł A. Gawryś, Elena Karpiuk
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237149, data ogłoszenia 22.03.2021

Sposób otrzymywania bistabilnych znaczników aktywnych w rezonansie jądrowym oraz bistabilny znacznik

Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski, Michał M. Godlewski, Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237968, data ogłoszenia 14.06.2021

Sposób wytwarzania na podłożu domieszkowanej warstwy tlenkowej

Jarosław Kaszewski, Rafał Pietruszka, Bartłomiej S. Witkowski, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL238278, data ogłoszenia 02.08.2021

Sposób domieszkowania lantanowcami cienkich warstw tlenkowych

Jarosław Kaszewski, Rafał Pietruszka, Bartłomiej S. Witkowski, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL238564, data ogłoszenia 06.09.2021

Sposób wytwarzania struktur z trójskładnikowymi warstwami Znx-1MgxO

Dawid Jarosz, Henryk Teisseyre, Mieczysław Pietrzyk, Wwa Przeździecka, Jacek Sajkowski, Adrian Kozanecki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL238652, data ogłoszenia 20.09.2021

Sposób selektywnego wytwarzania monokrystalicznych nanodrutów GaN

Marta Sobańska, Zbigniew Żytkiewicz, Kamil Kłosek, Sylwia Gierałtowska, Krystyna Gołaszewska, Renata Kruszka
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL238695, data ogłoszenia 27.09.2021

Urządzenie grzejne dla procesów wysoko- temperaturowych

Andrzej Mycielski, Marek Zubrzycki, Dominika Kochanowska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237816, data ogłoszenia 31.05.2021

Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem

Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski, Paulina Kiełbik, Anna Słońska-Zielonka, Michał Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237209, data ogłoszenia 22.03.2021

Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury

Dawid Jarosz, Agnieszka Pieniążek, Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Bogdan Kowalski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL237260, data ogłoszenia 22.03.2021

2020

Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wykonania tego złącza

Mieczysław Pietrzyk, Ewa Przeździecka, Elżbieta Guziewicz, Dymitr Snigurenko
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL234163, data ogłoszenia 31.01.2020

Sposób wytwarzania cienkich warstw stopów metali z galem metodą rozpylania magnetronowego

Michał Chojnacki, Krzysztof Fronc, Henryk Szymczak
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL234256, data ogłoszenia 31.01.2020

Sposób wytwarzania kryształów, zwłaszcza węglika krzemu, z fazy gazowej

Emil Tymicki, Krzysztof Grasza, Katarzyna Racka-Dzietko
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL234396, data ogłoszenia 28.02.2020

Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same

Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - EP3295490, data ogłoszenia 18.03.2020

2019

Magnetron do osadzania cienkich warstw stopów metali z galem

Michał Chojnacki, Henryk Szymczak, Krzysztof Fronc
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL232163, data ogłoszenia 31.05.2019

Sposób otrzymywania kryształu tlenku cynku z fazy gazowej

Paweł Skupiński, Krzysztof Grasza, Andrei Avdonin
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL233562, data ogłoszenia 31.10.2019

Sposób otrzymywania porowatej warstwy półprzewodnika ferromagnetycznego

Jarosław Kaszewski, Rafał Pietruszka, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL232257, data ogłoszenia 31.05.2019

Sposób pomiaru temperatury nierównowagowych procesów termicznych oraz układ do stosowania tego sposobu

Marek K. Foltyn, Maciej Zgirski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL231182, data ogłoszenia 31.01.2019

Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)

Andrzej Turos, Anna Stonert, Renata Ratajczak, Elżbieta Guziewicz, Krzysztof Kopalko, Marcin Stachowicz
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL232774, data ogłoszenia 31.07.2019

Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej

Ewa Przeździecka, Adrian Kozanecki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL233223, data ogłoszenia 30.09.2019

2018

Sposób otrzymywania heterodimeru kropek kwantowych

Andrzej Dąbrowski, Anna Drzymała, Joanna Grzyb, Remigiusz Worch
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL230375, data ogłoszenia 31.10.2018

Method for obtaining a heterodimer of quantum dots

Andrzej Dąbrowski, Anna Drzymała, Joanna Grzyb, Remigiusz Worch
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL230374, data ogłoszenia 31.10.2018

Struktura przezroczystego detektora nadfioletu oraz sposób wytwarzania struktury przezroczystego detektora nadfioletu

Marek Guziewicz, Wojciech Jung, Elżbieta Guziewicz, Ewa Przeździecka, Ramon Schifano, Tomasz Krajewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227759, data ogłoszenia 31.01.2018

Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni

Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227744, data ogłoszenia 31.01.2018

Structure of photovoltaic cell and method for producing the photovoltaic cell structure

Sylwia A. Gierałtowska, Marek Godlewski, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej S. Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL229128, data ogłoszenia 29.06.2018

Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego

Sylwia Gierałtowska, Marek Godlewski, Grzegorz Łuka, Rafał Pietruszka, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227817, data ogłoszenia 31.01.2018

Struktura półprzewodnikowa nanodrutów azotku galu z zagrzebanym kontaktem elektrycznym oraz sposób wykonania tej struktury

Marta Sobańska, Giorgi Tchutchulashvili, Kamil Kłosek, Zbigniew R. Żytkiewicz, Krystyna Gołaszewski, Renata Kruszka
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL229260, data ogłoszenia 29.06.2018

2017

Sposób wytwarzania przewodzącego kompozytu emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym

Jarosław Kaszewski, Iwona Pełech, Katarzyna Owodzin, Sergiej Yatsunenko, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL224790, data ogłoszenia 31.01.2017

Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV

Marek Godlewski, Sylwia Gierałtowska, Piotr Sybilski, Łukasz Wachnicki, Bartłomiej Witkowski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL225411, data ogłoszenia 28.04.2017

Stolik mikroskopowy do pomiarów magnetycznych // Microscope stage for magnetic measurements

Maciej Zgirski, Łukasz Pawliszak
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226304, data ogłoszenia 31.07.2017

Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL225326, data ogłoszenia 31.03.2017

Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej emitującej światło białe

Henryk Teisseyre
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL225252, data ogłoszenia 31.03.2017

Method for manufacturing crystals of silicon carbide from gaseous phase

Emil Tymicki, Krzysztof Grasza, Katarzyna Racka-Dzietko
EPO - Europejski Urząd Patentowy, EP2371997, data ogłoszenia 11.01.2017

Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski, Sylwia Gierałtowska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226486, data ogłoszenia 31.07.2017

Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226487, data ogłoszenia 31.07.2017

Hydrotermalny sposób wytwarzania zorientowanych nanosłupków ZnO

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226772, data ogłoszenia 29.09.2017

Struktura p-i-n detektora UV oraz sposób wykonania tej struktury

Ewa Przeździecka, Sylwia Gierałtowska, Adrian Kozanecki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL226881, data ogłoszenia 29.09.2017

Sposób wytwarzania luminoforu świecącego na biało oraz luminofor świecący na biało

Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227242, data ogłoszenia 30.11.2017

Sposób wytwarzania luminoforu ze związków chemicznych zawierających cyrkon oraz luminofor o wzmocnionej intensywności świecenia

Jarosław Kaszewski, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227243, data ogłoszenia 30.11.2017

Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych

Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL227546, data ogłoszenia 29.12.2017

2016

Sposób zwiększania intensywności luminescencji zawiesiny kropek kwantowych

Jarosław Kaszewski, Sergiy Yatsunenko, Joanna Grzyb, Michał Godlewski, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222030, data ogłoszenia 30.06.2016

Przezroczysta struktura tranzystora polowego oraz sposób wykonania przezroczystej struktury tranzystora polowego

Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220830, data ogłoszenia 29.01.2016

Struktura lasera półprzewodnikowego

Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Michał Szymański
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221135, data ogłoszenia 29.02.2016

Struktura lasera półprzewodnikowego

Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki, Michał Szymański
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221156, data ogłoszenia 29.02.2016

Czujnik gazów i/lub substancji organicznych oraz sposób wytwarzania czujnika gazów i/lub substancji organicznych

Andrzej Stafiniak, Bogusław Boratyński, Iwona Zaborowska-Lindert, Adam Szyszka, Maria Ramiączek-Krasowska, Regina Paszkiewicz, Marek Taczała, Anna Baranowska-Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221331, data ogłoszenia 31.03.2016

Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221724, data ogłoszenia 31.05.2016

Sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221604, data ogłoszenia 31.05.2016

Sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych

Marek Godlewski, Ewa Gołdys, Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL221557, data ogłoszenia 29.04.2016

Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu

Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222013, data ogłoszenia 30.06.2016

Niskotemperaturowy sposób wytwarzania epitaksjalnych warstw tlenku cynku // Low temperature process for producing epitaxial layers of zinc oxide

Łukasz Wachnicki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222257, data ogłoszenia 29.07.2016

Sposób zwiększenia oporności półizolujących płytek z (Cd,Mn)Te oraz urządzenie do wygrzewania płytek

Andrzej Mycielski, Dominika Kochanowska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222391, data ogłoszenia 29.07.2016

Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach

Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL222749, data ogłoszenia 30.09.2016

Sposób wytwarzania warstwy refleksyjnej na przezroczystym podłożu oraz złożona warstwa refleksyjna

Grzegorz Łuka, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223099, data ogłoszenia 31.10.2016

Sposób wytwarzania przewodzącego kompozytu na bazie ZrO2

Jarosław Kaszewski, Iwona Pełech, Katarzyna Owodzin, Siergiej Yatsunenko, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223499, data ogłoszenia 31.10.2016

Struktura homo-złącza p-n na bazie ZnO oraz sposób wykonania struktury homo-złącza p-n na bazie ZnO

Dymitr Snigurenko, Tomasz Krajewski, Elżbieta Guziewicz
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223727, data ogłoszenia 31.10.2016

Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma

Elżbieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko, Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota-Kamińska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL224311, data ogłoszenia 30.12.2016

Sposób wykonania przewodzącego kompozytu na bazie ZrO2

Marek Godlewski, Jarosław Kaszewski, Katarzyna Owodziń, Urszula Narkiewicz, Sergiy Yatsunenko, Iwona Pełech
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL223499, data ogłoszenia 31.10.2016

2015

Sposób wykonania organicznej cienkowarstwowej komórki pamięci oraz organiczna cienkowarstwowa komórka pamięci

Grzegorz Łuka, Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz, Pavlo Stakhira, Vladyslav Cherpak, Dmytro Volynyuk, Natalia Kostiv, Zenon Hotra
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218612, data ogłoszenia 30.01.2015

Sposób wytwarzania objętościowych kryształów półprzewodników oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Zbigniew Żytkiewicz
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL219455, data ogłoszenia 30.04.2015

Sposób wykonania homozłącza ZnO

Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz, Krzysztof Kopalko
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL219853, data ogłoszenia 31.07.2015

Zawiesina luminescencyjna emitująca promieniowanie w zakresie widzialnym oraz sposób wytwarzania zawiesiny o właściwościach luminescencyjnych

Jarosław Kaszewski, Sergiy Yatsunenko, Joanna Grzyb, Urszula Narkiewicz, Marek Godlewski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL219820, data ogłoszenia 31.07.2015

Sposób wytwarzania nanoproszków o własnościach luminescencyjno-magnetycznych oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem

Izabela Kamińska, Krzysztof Fronc, Bożena Sikora, Danek Elbaum
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220316, data ogłoszenia 30.10.2015

Złącze prostujące Ag/ZnO oraz sposób wykonania tego złącza

Tomasz Krajewski, Grzegorz Łuka, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220462, data ogłoszenia 30.10.2015

Sposób wytwarzania warstw tlenków metali

Anna Baranowska - Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220304, data ogłoszenia 30.10.2015

Sposób pasywacji nanostruktur ZnO

Anna Baranowska - Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220716, data ogłoszenia 31.12.2015

Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV

Ewa Przeździecka, Adrian Kozanecki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL220515, data ogłoszenia 30.11.2015

2014

Sposób wytwarzania warstwowego nano-kompozytowego materiału termoelektrycznego

Michał Szot, Piotr Dziawa, Krzysztof Dybko, Badri Taliashvili
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL215683, data ogłoszenia 31.01.2014

Sposób otrzymywania polikryształów związków półprzewodnikowych i urządzenie do otrzymywania tych polikryształów

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL217102, data ogłoszenia 30.06.2014

Sposób wytwarzania niedomieszkowanego siarczku ołowiawego typu n

Andrzej Szczerbakow
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL217138, data ogłoszenia 30.06.2014

Detektor termoluminescencyjny

Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Yaroslav Zhydachevskii
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL217075, data ogłoszenia 30.06.2014

Sposób wytwarzania kontaktów omowych do półizolujących płytek z Cd,Mn)Te

Andrzej Mycielski, Marta Witkowska-Baran
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218056, data ogłoszenia 31.10.2014

Urządzenie do topienia strefowego

Andrzej Szczerbakow
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218082, data ogłoszenia 31.10.2014

Sposób wytwarzania płytek półprzewodnikowych z CdTe

Rafał Jakieła, Zbigniew Gołacki
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL218567, data ogłoszenia 31.12.2014

2013

Luminofor nieorganiczny oraz sposób jego otrzymywania

Janusz Fidelus, Sergey Yatsunenko, Marek Godlewski, Witold Łojkowski, Wojciech Paszkowicz, Ewa Werner-Malento, Tadeusz Chudoba, Agnieszka Opalińska
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213412, data ogłoszenia 28.02.2013

Sposób obniżenia temperatury w chłodziarce magnetycznej

Henryk Szymczak, Ritta Szymczak, Stanisław Piechota, Volodymyr Dyakonov
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213445, data ogłoszenia 29.03.2013

Sposób wytwarzania materiału termoelektrycznego

Andrzej Szczerbakow
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213472, data ogłoszenia 29.03.2013

Sposób wytwarzania monokryształów związku półprzewodnikowego Pb1-xMnxTe

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213805, data ogłoszenia 31.05.2013

Detektor promieniowania promieni X i gamma

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL214294, data ogłoszenia 31.07.2013

Sposób wytwarzania półprzewodnikowej warstwy tlenku cynku

Eliana Kamińska, Anna Piotrowska, Jacek Kossut
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL215571, data ogłoszenia 31.12.2013

Sposób wytarzania heterostruktur półprzewodnikowych n-(Eu,Gd)Te/p-PbTe oraz heterostruktura do generowania liczb losowych

Andrzej Mąkosa, Sylwia Wrotek, Piotr Dziawa, Victor Osinnij, Badri Taliashvili, Zbigniew Takczyk, Rafał Jakieła, Tadeusz Figielski, Tadeusz Wosiński, Tomasz Story
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL215095, data ogłoszenia 31.10.2013

Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor

A. Bonanni, T. Devillers, Tomasz Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Austriacki Urząd Patentowy - AT512636, data ogłoszenia 15.10.2013

Diode laser

A. Bonanni, T. Devillers, Tomasz Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Austriacki Urząd Patentowy - AT512938, data ogłoszenia 15.12.2013

2012

Sposób oczyszczania kadmu oraz urządzenie do oczyszczania kadmu

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210945, data ogłoszenia 30.03.2012

Sposób pomiaru zmiany odległości między dwoma punktami pomiarowymi oraz urządzenie do pomiaru zmiany odległości

Marek Jurek
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL211199, data ogłoszenia 30.04.2012

2011

Sposób wytwarzania monokryształów tlenku cynku

Krzysztof Grasza
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL208786, data ogłoszenia 30.06.2011

Sposób otrzymywania dwuwolframianu itrowo-potasowego oraz nanokompozytu tego dwuwolframianu dotowanego iterbem

Mieczysław Borowiec, Henryk Szymczak, Volodymyr Dyakonov, Marek Barański
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209170 , data ogłoszenia 29.07.2011

Sposób przygotowania metali takich jak cynk i magnez używanych jako domieszki do wytwarzania związków półprzewodnikowych

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209889, data ogłoszenia 30.11.2011

Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209890 , data ogłoszenia 30.11.2011

Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209891, data ogłoszenia 30.11.2011

Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego selenku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego selenku cynku

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209892, data ogłoszenia 30.11.2011

Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209893 , data ogłoszenia 30.11.2011

Sposób otrzymywania siarczków, selenków lub tellurków metali przejściowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209982, data ogłoszenia 30.11.2011

Sposób oczyszczania telluru oraz urządzenie do oczyszczania telluru

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210262, data ogłoszenia 30.12.2011

2010

Sposób otrzymywania półizolujących monokryształów z (Cd,Mn)Te

Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL206859, data ogłoszenia 30.09.2010

Sposób przygotowania podłoży ZnO do procesów epitaksjalnych

Paweł Skupiński, Krzysztof Grasza, Andrzej Mycielski
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL207192, data ogłoszenia 30.11.2010
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline