Ułatwienia dostępu

Chłodzenie laserowe atomów zawierających antymaterię

Chmura egzotycznych atomów zbudowanych z materii i antymaterii została w sposób kontrolowany schłodzona o ponad 200 stopni. Międzynarodowy zespół naukowców z eksperymentu AEgIS pracujący w CERN pod Genewą dokonał pierwszej doświadczalnej demonstracji chłodzenia laserowego atomów pozytronium. Jest to kolejny krok na drodze do precyzyjnego kontrolowania stanów związanych materii i antymaterii.

Zależność temperaturowa dyspersji chromatycznej dla cieczy higroskopijnych

Za pomocą zmodyfikowanego refraktometru Abbego zmierzono dyspersję chromatyczną i zależnością temperaturową współczynnika załamania światła szeregu higroskopijnych cieczy w zakresie od 390 do 1070 nm dla temperatur od 1 do 45°C. W celu uzyskania wzoru analitycznego dopasowano wzór Sellmeiera do wyników eksperymentalnych dla każdej temperatury i połączono z zależnością temperaturową.

Topologiczny diagram fazowy związków na bazie Eu

Połączenie badań doświadczalnych, teoretycznych i obliczeniowych pozwoliło zidentyfikować pochodzenie niezwykłych właściwości magnetooptycznych i magnetotransportowych EuCd2As2 oraz umożliwiło wyznaczenie topologicznych i magnetycznych diagramów fazowych dla różnych klas materiałów na bazie Eu.  

Interakcja wirusa SARS-CoV-2 z komórkami gospodarza i przeciwciałami: eksperyment i symulacja

Drugi wariant koronawirusa ciężkiego ostrego zespołu oddechowego, nazwanego SARS-CoV-2, spowodował powszechny, lawinowy wzrost liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19, w związku z czym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan globalnej pandemii w marcu 2020 roku. Podczas  pandemii zakażonych zostało ponad 700 milionów osób i pochłonęła ona ok. 7 milionów ofiar na świecie. W Polsce,...

Molekularne mechanizmy omijania białek opiekuńczych przez rozpuszczalne, nieprawidłowo zwinięte białka

Subpopulacje rozpuszczalnych, nieprawidłowo zwiniętych białek mogą uniknąć oddziaływań z białkami opiekuńczymi wewnątrz komórek a zakres tego zjawiska i sposób, w jaki zachodzi na poziomie molekularnym, pozostają nieznane. Przeprowadzając metaanalizę literatury dotyczącej badań eksperymentalnych stwierdziliśmy, że we wszystkich badaniach ilościowego ponownego zwijania białek zawsze występuje subpopulacja...

Inversja singlet-triplet wzbudzonych stanów elektronowych w heksagonalnych związkach aromatycznych i heteroaromatycznych

Obliczenia ab initio przeprowadzone przez fizyków z IF PAN i Politechniki w Monachium wskazują na istnienie szerokiej klasy cząsteczek organicznych o odwróconej kolejności najniższych stanów singletowych i trypletowych. Odkrycie to może mieć istotne konsekwencje dla konstrukcji nowej generacji diod OLED. Stabilne cząsteczki organiczne łamiące Regułę Hunda dla najniższych stanów elektronowo wzbudzonych...

Rozkład tlenku węgla jako nowatorska technika otrzymywania wysokiej jakości nanodrutów ZnO

Poprzez modyfikację klasycznej metody wzrostu nanodrutów ZnO udało się otrzymać bardzo wysoką jakość strukturalną i optyczną pojedynczych nanodrutów ZnO, w tym rekordowo niską szerokość połówkową linii fotoluminescencji ekscytonu związanego na donorze równą 0,5 meV. Jak wykazały obliczenia termodynamiczne (w oparciu o stałe równowagi i energie swobodne Gibbsa), istotną rolę w procesie wzrostu odegrała...
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam