Ułatwienia dostępu

Projekty badawcze i granty

Tabele


Według agencji finansującej i rodzaju

Centrum MagTop

Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną – MagTop
Pierwsze centrum powstałe w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze
Oddział ON-6 Instytutu Fizyki PAN

Projekty QuantERA

Program QuantERA to wiodąca europejska sieć 39 publicznych organizacji finansujących badania (RFO) z 31 krajów. Jest ona współfinansowana z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji.
QuantERA wspiera doskonałe badania i innowacje w zakresie technologii kwantowych (QT).


Projekty Europejskie

Projekty finansowane przez Komisję Europejską w ramach prgogramów ramowych FP7, Horizon 2020, Horizon Europe.


Projekty NCN

NCN - Narodowe Centrum Nauki - jest największą agencją finansującą badania podstawowe w Polsce. Wspiera je poprzez finansowanie w drodze szerokiego wachalrza konkursów projektów badawczych. Finansowanie z NCN stanowi największe źródło środków grantowych w IF PAN, realizujemy równolegle około 70 projektów NCN.


Projekty FNP

Centrum MagTop oraz inne projekty finansowane poprzez Fundację na rzecz Nauki Polskiej


Projekt NATO Science for Peace Programme

Konsorcjum miedzynarodowe w ramach programu Science for Peace NATO


Projekty TechMatStrateg

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”

Projekty NCBR

NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) finansuje badania aplikacyjne, technoligczne i innowacje. Zakładka podaje projekty POiR (Program Ramowy Inteligentny Rozwój), INFRASTARt, i inne prowadzone przez NCBR poza TechMatStrateg i QuantERA wymienionymi powyżej.


Projekty NAWA

NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej.


Udział Polski w European Synchrotron Radiation Facility-ESRF

IF PAN jest koordynatorem udziału Polskich jednostek w ESRF. Finansowanie: MEiN.


Inkubator Innowacyjności

Projekt realizowany w Instytucie Fizyki PAN w ramach POIR, finansowany przez MEiN. W ramach projektu organizowany był konkurs o objęcie prac badawczo-rozwojowych wsparciem finansowym. Wybrano 5 zadań do wsparcia.


Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozostałe)

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej: Ministerstwo Edukacji i Nauki) realizowane w Instytucie Fizyki PAN.


Dofinansowania, Infrastruktury, i inne finansowanie przez MNiSW

Środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej: Ministerstwa Edukacji i Nauki) na zakup i utrzymanie infrastruktury, dofinansowanie projektów unijnych, konferencji naukowych i inne.


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców


Erasmus+

Finansowanie krótkookresowych stażów szkoleniowych dla pracowników i doktorantów

Projekt "Welcome to Poland"

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dla obcokrajowców.

Historyczne rodzaje projektów

Projekty Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój

Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) (2007-2013) stanowił krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych.

Projekty KBN

Komitet Badań Naukowych był główną agencją finansującą badania podstawowe w Polsce do 2010 roku. W 2011 r. jego rolę przejęło Narodowe Centrum Nauki.

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam