Accessibility Tools

Doctoral dissertations: 2021

Thesis defence: 2021-06-21
Degree granted: 2021-06-24

Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2021 roku o godzinie1200 odbyła się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Agnieszki Pieniążek

pt.: "Lokalne właściwości optyczne mikrosłupków ZnO otrzymywanych metodą hydrotermalną"

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Kowalski
Promotor pomocniczy: dr hab. Bartłomiej Witkowski, prof. IF PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Grzegory, dr hab. Krzysztof Korona, prof. UW

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa oraz są umieszczone na https://www.ifpan.edu.pl/nauka/rozprawy-doktorskie.html 

Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN: prof. dr hab. Jacek Kossut
 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline