Accessibility Tools

Doctoral dissertations: 2019

Thesis defence: 2019-09-25
Degree granted: 2019-09-26

Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 12:00 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pavlo Konstantynova

pt.: "Określenie zmian lokalnej struktury w warstwach Ga1-xMnxAs wokół atomów Mn zachodzących przy wygrzewaniu termicznym w zakresie 250 - 450 °C"

Promotor: dr hab. Iraida Demchenko
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Burian, prof. dr hab. Jacek Szade

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa oraz są umieszczone na https://www.ifpan.edu.pl/nauka/rozprawy-doktorskie.html 

Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN: prof. dr hab. Jacek Kossut
 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline