Accessibility Tools

Doctoral dissertations: 2009

Thesis defence: 2009-11-16

Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2009 roku o godzinie 14:00 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Szymona Niewieczerzała

pt.: "Dynamika zmian konformacyjnych białek i DNA w modelach gruboziarnistych"

Promotor: prof. dr hab. Marek Cieplak
Recenzenci: dr hab. Wiesław Nowak, prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem są do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa oraz są umieszczone na https://www.ifpan.edu.pl/nauka/rozprawy-doktorskie.html 

Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN: prof. dr hab. Jan Mostowski
 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline