Ułatwienia dostępu

Oddział Fizyki Magnetyzmu

ON3

Koncentrujemy się na badaniach podstawowych materiałów magnetycznych i nadprzewodzących przy czym na wybór obiektów badań decydujący wpływ ma perspektywa ich zastosowania. W szczególności badane są:

  1. Materiały tlenkowe (np. perowskity), które wykazują: (i) kolosalny magnetoopór, a więc mogą być zastosowane w pamięciach komputerowych; (ii) duże przewodnictwo jonowe, przez co są atrakcyjne do zastosowania w elementach tzw. stałotlenkowych ogniw paliwowych, które są źródłem „czystej” energii elektrycznej, wytwarzanej w wyniku spalania wodoru  (produktem spalania jest woda, a więc ogniwa te nie produkują CO2). (Phys. Rev. B 97, 104416 (2018))
  2. Materiały wielofunkcyjne, tj. takie, w których kilka wielkości zmienia się w wyniku zmiany jednego parametru. Zwłaszcza: (i) materiały, w których pole magnetyczne zmienia i stan magnetyczny, i własności elektryczne, co stwarza możliwość wykorzystania ich w elementach, w których bity magnetyczne są przełączane polem elektrycznym; (ii) materiały magnetokaloryczne, w których pole magnetyczne zmienia temperaturę materiału, co sprawia, że są one perspektywiczne do zastosowania w ekologicznych chłodziarkach magnetycznych, dużo bardziej przyjaznych dla środowiska i o ok. 40% efektywniejszych energetycznie od chłodziarek sprężarkowych.
  3. Stopy Heuslera będące źródłem spinowo spolaryzowanych nośników prądu elektrycznego, co jest kluczowe dla konstrukcji urządzeń spintronicznych.
  4. Magnetyczne wielowarstwy, których właściwości można „dopasować” do  pożądanych zastosowań w elektronice,  poprzez dobór grubości składników i rodzaju zewnętrznych okładek (Nanoscale 13, 7685 (2021)).
  5. Pniktydki, chalkogenki i międzymetaliki, albo wykazujące oryginalne właściwości nadprzewodzące (perspektywy zastosowania nadprzewodników w energetyce znane są od lat), albo będące materiałami topologicznymi (m.in.  półmetalami Weyla), które są nowa, szczególnie atrakcyjną dla badań podstawowych  klasą związków. 
  6. Nanomateriały magnetyczne o perspektywie zastosowania w medycynie jako materiały antybakteryjne lub nośniki w kapsułkach transportujących lek (np. przeciwnowotworowy) lub materiał do hipertermii magnetycznej do wybranych punktów organizmu. (Int. J. Bio. Macromol. 155, 614 (2020))
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam