Ułatwienia dostępu

Seminarium Rentgenowskie

Seminarium Rentgenowskie Stacjonarnie

Śledzenie zmian struktury elektronowej w pomiarach in situ na przykładzie procesu termicznego utleniania tytanu

17-10-2023 10:30 - 12:00
Miejsce
Instytut Fizyki PAN, Sala D, Budynek I
Speaker
mgr Klaudia Wojtaszek
Affiliation
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
Sala
Sala D

Pomiary in situ z wykorzystaniem rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej (XAS)i emisyjnej (XES) stały się ważnym narzędziem pozwalającym na uzyskanie informacji o zmianie stopnia utlenienia, struktury elektronowej i lokalnego środowiska wiązań w rzeczywistym czasie trwania procesów chemicznych. Metody te mają szczególne znaczenie m.in. w badaniu procesów katalitycznych, dla których określenie struktury elektronowej powierzchni katalizatora jest kluczowym wymogiem do zrozumienia zachodzących reakcji1,2.
W prezentowanych podczas seminarium wynikach badawczych, wykorzystano metody XAS i XES w pomiarach in situ do badania zmian struktury elektronowej zachodzących w czasie termicznego utleniania tytanu. Pomiary absorpcyjne krawędzi K tytanu pozwoliły na obserwację przemiany metal-tlenek zachodzącej w czasie rzeczywistym badanego procesu oraz zbadanie dynamiki zmian zachodzących w próbce. Wyznaczono zakres temperatur najszybszych przemian metal-tlenek oraz przejścia z fazy krystalicznej anatazu do rutylu. W pracy przeprowadzono analizę różnic widmowych w zakresie linii emisyjnych Kβ’ oraz Kβ1,3 co pozwoliło na zobrazowanie przejścia od stanu wysokospinowego do niskospinowego, podczas termicznego utleniania. Zaproponowana analiza energii środka masy (ang. Energy Center of Mass, ECM) dla linii Kβ’ oraz Kβ1,3 wykazała, że wartości ECM zmieniają się wraz ze wzrostem temperatury utleniania. Wykorzystując dane literaturowe wykazano również, że wartość ECM dla temperatury 306°C, która spada poniżej wartość ECM charakterystycznej dla metalicznego Ti, może świadczyć o obecności tytanu na +II stopniu utlenienia w utlenionej próbce. Ponadto, w pracy połączono wybrane widma XAS i XES wraz z obliczeniami gęstości stanów przy użyciu energetycznej skali względnej E−Ef. Badania pozwoliły na określenie pochodzenia badanych struktur widmowych oraz obserwację tworzenia się pasma wzbronionego pomiędzy strukturami pasmowymi z jednoczesnym tworzeniem się struktur przedkrawędziowych tlenku tytanu.

 

[1] Wang, M., Árnadóttir, L., Xu, Z. i inni, i. (2019). In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Nanoscale Electrocatalysts. Nano-Micro Lett. 11.

[2] Knop-Gericke, A., De Groot, F., Van Bokhoven, J. i Ressler, T. (2004). Soft X-ray Absorption Methods. W H. S. Nalwa, In-situ Spectroscopy of Catalysts. American Scientific Publishers.

 
 

Lista terminów (Strona szczegółów wydarzenia)

  • 17-10-2023 10:30 - 12:00
Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Essential
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam