Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
Kancelaria: tel.: 22 116 2261
e-mail: kancelaria@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Influence of metal oxides surface stoichiometry on their physical and chemical properties - example of XPS studies
Wtorek, 28 stycznia, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
Continuously monitored quantum particles - a preliminary study
Wtorek, 28 stycznia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Organo-metallic hybrid halide perovskite: beyond photovoltaics
Wtorek, 28 stycznia, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Dyrektor Instytutu Fizyki PAN   
   21.01 - 20.02
 
  Samodzielny pracownik naukowy, specjalista w dziedzinie fizyki kwantowej i optyki kwantowej (1/2 etatu)    (English ver.)
   16.01 - 07.02
 
  Postdoc (Adiunkt) - fizyka nieliniowa, chaos    (English ver.)
   14.01 - 15.02
 
  Asystent lub adiunkt w dziedzinie metod rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej fizyki ciała stałego    (English ver.)
   20.12.2019 - 29.02.2020
 
  Asystent lub adiunkt - metody dyfrakcji rentgenowskiej w zakresie fizyki ciała stałego    (English ver.)
   20.12.2019 - 29.02.2020
 
  Asystent lub adiunkt, metody spektroskopowe    (English ver.)
 
 
Pracownik techniczny, główny specjalista z zakresu wysokopróżniowych technik osadzania materiałów   
(English ver.)
   22.01 - 31.01
 
  Archiwista/tka   
   13.01 - 28.01
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Intercellular Receptor-Ligand Binding and Thermal Fluctuations Facilitate Receptor Aggregation in Adhering Membranes
Long Li, Jinglei Hu, Bartosz Różycki, Fan Song
Nano Lett. 20, 722-728 (2019)
 
  Photonic Engineering of Spin-Orbit Synthetic Hamiltonians in Liquid Crystal Cavities
K. Rechcińska, M. Król, R. Mazur, P. Morawiak, R. Mirek, K. Łempicka, W. Bardyszewski, M. Matuszewski, P. Kula, W. Piecek, P. G. Lagoudakis, B. Piętka, and J. Szczytko
Science 366, 727-730 (2019)
 
  Enhanced Ferromagnetism in Cylindrically Confined MnAs Nanocrystals Embedded in Wurtzite GaAs Nanowire Shells
A. Kaleta, S. Kret, K.Gas, B. Kurowska, S. B. Kryvyi, B. Rutkowski, N. Gonzalez Szwacki, M. Sawicki, J. Sadowski
Nano Lett. 19, 7324-7333 (2019)
 
  AFM-Based Spin-Exchange Microscopy Using Chiral Molecules
A. Ziv, A. Saha, H. Alpern, N. Sukenik, L. T. Baczewski, S. Yochelis, M. Reches, and Y. Paltiel
Adv. Mater. 1904206 (2019)
 
  One-dimensional mixtures of several ultracold atoms: a review
Tomasz Sowiński and Miguel Ángel García-March
Rep. Prog. Phys. 82, 10 (2019)
 
  Electron transfer across a spiro link: extreme solvatofluorochromism of a compact spiro-bridged N,N-dimethylaniline-phthalide dyad
Jerzy Karpiuk, Paweł Gawryś, Elena Karpiuk, Kinga Suwińska
Chem. Commun. 55, 8414-8417 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
  mgr inż. Khrystyna Levchenko
(Ga,Mn)(Bi,As) Dilute Magnetic Semiconductor - Characterization of the Layers and Electron Transport in Low-Dimensional Structures
(18 grudnia 2019 r.)
 
  mgr Pavlo Konstantynov
Określenie zmian lokalnej struktury w warstwach Ga1-xMnxAs wokół atomów Mn zachodzących przy wygrzewaniu termicznym w zakresie 250 - 450 °C
(25 września 2019 r.)
 
  mgr Magdalena Majewicz
Wytwarzanie nanostruktur i badanie zjawisk transportu w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych
(24 września 2019 r.)
 
  mgr Grzegorz Mazur
Zero-energy modes in ferromagnetic topological crystalline insulators
(24 września 2019 r.)
 
  mgr Michał Grzybowski
Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs
(23 września 2019 r.)
 
  wiecej doktoratów →
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061