Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
Simulating polaron biophysics with Rydberg atoms
Wtorek, 28 listopada, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Cryo-electron microscopy and its applications in structural biology
Wtorek, 28 listopada, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Structural and biochemical characterization of purine nucleoside phosphorylase from Helicobacter pylori
Środa, 29 listopada, godz. 15:15, sala E, IBB PAN, ul. Pawińskiego 5A
 
  Seminarium rentgenowskie
X-ray spectroscopic studies of FeMo and FeV cofactor of Nitrogenase enzyme
Piątek, 1 grudnia, godz. 11:00, Sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Specjalista MBE (stanowisko badawczo-techniczne)   
(English ver.)
   21.11 - 01.12
 
  Specjalista ds. nanotechnologii (stanowisko inżynieryjno-techniczne)    (English ver.)
   21.11 - 01.12
 
  Adiunkt - fizyka ciała stałego (teoria, 1/2 etatu)   
(English ver.)
   16.11 - 11.12
 
  Doktorant w dziedzinie fizyki materii skondensowanej   
(English ver.)
   31.10 - 30.11
 
  PostDoc - eksperymentalna fizyka nanostruktur w niskich temperaturach    (English ver.)
   30.10 - 30.11
 
  Specjalista ds. XPS (X-Ray Photoelectron Spectrometer)   
(English ver.)
   24.10 - 30.11
 
  Postdoc w dziedzinie krystalografii    (English ver.)
   11.10 - 30.11
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Amphoteric Be in GaN: Experimental Evidence for Switching between Substitutional and Interstitial Lattice Sites
F. Tuomisto, V. Prozheeva, I. Makkonen, T. H. Myers, M. Bockowski, and H. Teisseyre
Phys. Rev. Lett. 119, 19, 1964044 (2017)
 
  Intramolecular Electron Transfer in Frozen Solvents: Charge Transfer and Local Triplet States Population Dynamics Revealed by Dual Phosphorescence
J. Karpiuk, A. Majka, E. Karolak, J. Nowacki
J. Phys. Chem. Lett. 8, 4659-4667 (2017)
 
  High-Resolution Two-Dimensional Optical Spectroscopy of Electron Spins
M. Salewski, S. V. Poltavtsev, I.A. Yugova, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev, I. A. Akimov, T. Meier, and M. Bayer
Phys. Rev. X 7, 3, 031030 (2017)
 
  Abundant Acceptor Emission from Nitrogen-Doped ZnO Films Prepared by Atomic Layer Deposition under Oxygen-Rich Conditions
E. Guziewicz, E. Przeździecka, D. Snigurenko, D. Jarosz, B. S. Witkowski, P. Dłużewski, and W. Paszkowicz
ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 31, 26143-26150 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061