BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks:(+48) 22 843 09 26
E-mail:director@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
Kancelaria:tel.: 22 116 2261
e-mail: kancelaria@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Niezwykła dynamika ferroelektrycznego przejścia fazowego w domieszkowanym kwantowym paraelektryku K1-xLixTaO3
Środa, 22 marca, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
The mechanism of microtubule-pair sliding driven by kinesin-1 in vitro
Środa, 22 marca, godz. 15:15
Seminarium on-line
 
 Konwersatorium IF PAN
Genetic variation - sources and consequences
Wtorek, 28 marca, godz. 15:15
konwersatorium online

     Join Zoom Meeting
     Meeting ID: 937 0353 0857
     Passcode: 7U1WJc
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 20/2023
Fizyk, pracownik B+R: specjalista w zakresie teorii materiałach topologicznych
(English ver.)
   17.03 - 02.04
 
 Ogłoszenie 19/2023
Stypendysta-doktorant: badania konformacji białek częściowo nieustrukturyzowanych
(English ver.)
   15.03 - 10.04
 
 Ogłoszenie 18/2023
Doktor: specjalista z zakresu teorii półprzewodników i półprzewodników magnetycznych
(English ver.)
   10.03 - 30.03
 
 Ogłoszenie 17/2023
Asystent lub adiunkt: biofizyka teoretyczna
(English ver.)
   10.03 - 16.04
 
 Ogłoszenie 16/2023
Profesor, profesor IF PAN lub adiunkt: biofizyka teoretyczna
(English ver.)
   10.03 - 16.04
 
 Ogłoszenie 14/2023
Doktor z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym, specjalista z zakresu fotoniki półprzewodnikowej
(English ver.)
   24.02 - 30.03
 
 Ogłoszenie 13/2023
Doktor z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym, specjalista z zakresu wzrostu nanodrutów półprzewodnikowych metodą MBE
(English ver.)
   24.02 - 30.03
 
 Ogłoszenie 6/2023
Post-Doc: symulacje dynamiki molekularnej kondensatów galektyny-3
(English ver.)
   02.02 - 31.03
 
 
Oferta pracy - referentka / referent w Dziale Kadr i Płac   
   16.03 - 02.04
 
 Oferta pracy - referent w dziale finansowo-księgowym   
   13.03 - 26.03
 
 Oferta pracy - pracownik inżynieryjno-techniczny   
   03.03 - 31.03
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Effects of Charge Dopants in Quantum Spin Hall Materials
Tomasz Dietl
Phys. Rev. Lett. 130, 086202 (2023)
 
 Mechanical forces impair antigen discrimination by reducing differences in T-cell receptor/peptide-MHC off-rates
B. Różycki (co-author)
EMBO Journal, e2500 (2022)
 
 Intrinsic Magnetic (EuIn)As Nanowire Shells with a Unique Crystal Structure
M. A. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. (2022)
 
 Leaky Integrate-and-Fire Mechanism in Exciton-Polariton Condensates for Photonic Spiking Neurons
A. Opala, M. Matuszewski (co-authors)
Laser Photonics Rev. 2100660 (2022)
 
 Engineering Interfacial Effects in Electron and Phonon Transport of Sb2Te3/MoS2 Multilayer for Thermoelectric ZT Above 2.0
Mujeeb Ahmad (co-author)
Adv. Funct. Mater. 2206384 (2022)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 A method of obtaining bulk PbTe-CdTe nanocomposite
Michał Szot, Krzysztof Dybko, Tomasz Story, Andrzej Mycielski
Nr patentu EU: EP 4 036 057 B1
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061