Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Popularyzacja fizyki 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Bazy danych opracowywane w IF PAN 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Computational Model for Native Cellulose I
and the Transformation Pathways for I-alpha to I-beta Transitions

Środa, 11 maja, godz. 15:15, Sala D
 
  Konwersatorium IF PAN
Pierwsza bezpośrednia obserwacja fal grawitacyjnych
Wtorek, 17 maja, godz. 15:15, Aula
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Concerted hydrogen-bond breaking by quantum tunneling
in the water hexamer prism

Zbigniew Kisiel (co-author)
Science, 351, 6279, 1310 (2016)
 
  Electrical switching of an antiferromagnet
Michał Grzybowski (co-author)
Science, 351, 6273, 587 (2016)
 
  Stable topological insulators achieved using high energy electron beams
L. Zhao, M. Konczykowski, H. Deng, I. Korzhovska, M. Begliarbekov,
Z. Chen, E. Papalazarou, M. Marsi, L. Perfetti, A. Hruban, A. Wołoś
& L. Krusin-Elbaum

Nature Communications 7, 10957 (2016)
 
  Long-range p-d exchange interaction in a ferromagnet-semiconductor hybrid structure
V. L. Korenev, M. Salewski, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Langer,
I. V. Kalitukha, J. Debus, R. I. Dzhioev, D. R. Yakovlev, D. Müller,
C. Schröder, H. Hövel, G. Karczewski, M.Wiater, T.Wojtowicz,
Yu. G. Kusrayev and M. Bayer

Nature Physics 12, 85 (2016)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into
a semiconductor

A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach
Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
Nr patentu: PL405990
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061