Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
Kancelaria: tel.: 22 116 2261
e-mail: kancelaria@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Anharmonisity and EXAFS studies beyond the quasiharmonic approximation
Wtorek, 11 grudnia, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
Towards self-testing of qudit quantum states and measurements
Wtorek, 11 grudnia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki materii skondensowanej
Pomiary magnetotransportu w niskorezystywnych warstwach - wybrane zagadnienia
Wtorek, 11 grudnia, godz. 13:30, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Towards strong ultrashort laser pulses
Wtorek, 11 grudnia, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Rozkład ładunku w płaszczyźnie CuO2 w nadprzewodnikach miedziowo-tlenowych
Środa, 12 grudnia, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Disordered peptide chains in an alpha-C-based coarse-grained model
Środa, 12 grudnia, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Fizyk, specjalista do obsługi akceleratora    (English ver.)
   20.11 - 31.12
 
  Wykonanie programu sterującego pomiarami FMR-VNA   
   10.12 - 24.12
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Selective prebiotic conversion of pyrimidine and purine anhydronucleosides into Watson-Crick base-pairing arabino-furanosyl nucleosides in water
R. Szabla (co-author)
Nature Communications 9, 4073 (2018)
 
  Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene
J. Sadowski, P. Dziawa, A. Kaleta, B. Kurowska, A. Reszka, T. Story, and S. Kret
Nanoscale 10, 20772 (2018)
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  Single-shot condensation of exciton polaritons and the hole burning effect
E. Estrecho, T. Gao, N. Bobrovska, M. D. Fraser, M. Steger, L. Pfeiffer, K. West, T. C. H. Liew, M. Matuszewski, D. W. Snoke, A. G. Truscott and E. A. Ostrovskaya
Nature Communications 9, 2944 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
  mgr Małgorzata Szymura
Właściwości fotoluminescencyjne pojedynczych nanodrutów z ZnTe
(19 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Vitalii Yunko
Investigation of the elastic enhancement factor and 1/fα noise in low-dimensional wave structures
(19 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Roger Kalvig
Lokalna struktura i własności magnetyczne epitaksjalnych warstw Mn5Ge3 domieszkowanych węglem
(18 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Michał Kulczykowski
Procesy nierównowagowe i stany zlokalizowane w kondensatach ekscytonowo-polarytonowych
(12 grudnia 2018 r.)
 
  mgr Anna Luchowska
Procesy fotoizomeryzacji indukowane w cząsteczkach izolowanych przez wzbudzenie monochromatycznym światłem laserowym
(9 listopada 2018 r.)
 
  mgr Sabina Lewińska
Przemiany fazowe w oliwinie niklowym - badania właściwości cieplnych i magnetycznych
(18 października 2018 r.)
 
  wiecej doktoratów →
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061