Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Popularyzacja fizyki 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Bazy danych opracowywane w IF PAN 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki układów silnie skorelowanych
Noise Spectroscopy with Qubit Probe
Wtorek, 31 maja, godz. 12:00, Sala D
 
  Konwersatorium IF PAN
What Molecules Tell Us About the Formation of Stars and Planets
Wtorek, 14 czerwca, godz. 15:15, Aula
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Coexistence of optically active radial and axial CdTe insertions
in single ZnTe nanowire

P. Wojnar, J. Płachta, W. Zaleszczyk, S. Kret, Ana M. Sanchez,
R. Rudniewski, K. Raczkowska, M. Szymura, G. Karczewski,
L. T. Baczewski, A. Pietruczik, T. Wojtowicz and J. Kossut

Nanoscale, 8, 5720 (2016)
 
  Concerted hydrogen-bond breaking by quantum tunneling
in the water hexamer prism

Zbigniew Kisiel (co-author)
Science, 351, 6279, 1310 (2016)
 
  Electrical switching of an antiferromagnet
Michał Grzybowski (co-author)
Science, 351, 6273, 587 (2016)
 
  Stable topological insulators achieved using high energy electron beams
L. Zhao, M. Konczykowski, H. Deng, I. Korzhovska, M. Begliarbekov,
Z. Chen, E. Papalazarou, M. Marsi, L. Perfetti, A. Hruban, A. Wołoś
& L. Krusin-Elbaum

Nature Communications 7, 10957 (2016)
 
  Long-range p-d exchange interaction in a ferromagnet-semiconductor hybrid structure
V. L. Korenev, M. Salewski, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Langer,
I. V. Kalitukha, J. Debus, R. I. Dzhioev, D. R. Yakovlev, D. Müller,
C. Schröder, H. Hövel, G. Karczewski, M.Wiater, T.Wojtowicz,
Yu. G. Kusrayev and M. Bayer

Nature Physics 12, 85 (2016)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
  mgr Izabela Kamińska
Nanostruktury tlenkowe domieszkowane lantanowcami lub metalami przejściowymi do obrazowania biomedycznego
(10 czerwca 2016 r.)
 
  mgr Rafał Adam Pietruszki
Otrzymywanie i charakteryzacja ogniw fotowoltaicznych zawierających cienkie warstwy oraz nanosłupki tlenku cynku
(2 czerwca 2016 r.)
 
  mgr Igor Radelytsky
Anizotropia zjawiska magnetokalorycznego w kryształach
(10 maja 2016 r.)
 
  mgr Aloyzas Siusys
(Ga,Mn)As-(In,Ga)As nanowires - MBE growth, structural and magnetic properties
(31 marca 2016 r.)
 
  mgr Shiva Safaei
The properties of the topological crystalline insulator surface states
- theoretical analysis

(10 marca 2016 r.)
 
  mgr Arkadiusz Podgórni
Właściwości magnetyczne wybranych półprzewodników AIV BVI
z manganem i chromem

(9 marca 2016 r.)
 
  wiecej doktoratów →
 
 
PATENTY
 
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into
a semiconductor

A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach
Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
Nr patentu: PL405990
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061