Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z podstaw fizyki
Grawitacja - fizycy - Jabłonna '62
Środa, 26 października, godz. 12:00, Sala D
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Topological changes in knotted proteins
Środa, 26 października, godz. 15:15, sala D
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Adiunkt    (English ver.)
   14.10 - 04.11
 
 
Oferta pracy - hydraulik
   25.10 - 10.11
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Power Spectrum Analysis and Missing Level Statistics of Microwave Graphs with Violated Time Reversal Invariance
M. Białous, V. Yunko, S. Bauch, M. Ławniczak, B. Dietz, and L. Sirko
Phys. Rev. Lett. 117, 14, 144101 (2016)
 
  Spin-Orbit Twisted Spin Waves: Group Velocity Control
F. Perez, F. Baboux, C. A. Ullrich, I. D'Amico, G. Vignale, G. Karczewski, and T. Wojtowicz
Phys. Rev. Lett. 117, 14, 137204 (2016)
 
  Physics of transparent conductors
J. Gao, K. Kempa, M. Giersig, E. M. Akinoglu, B. Han and R. Li
Advances in Physics 65, 6, 553-617 (2016)
 
  Spin-Orbit Twisted Spin Waves: Group Velocity Control
F. Perez, F. Baboux, C. A. Ullrich, I. D'Amico, G. Vignale, G. Karczewski,
and T. Wojtowicz

Phys. Rev. Lett. 117, 13, 137204 (2016)
 
  Nanoscale Engineering of Designer Cellulosomes
Marek Cieplak (co-author)
Adv. Mater. 28, 27, 5619 (2016)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into
a semiconductor

A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach
Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
Nr patentu: PL405990
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061