Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRES / KONTAKT
 
 
 
Adres: Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46
PL-02-668 Warszawa, Polska
Telefon:
centrala
 
(+48) 22 843 66 01 (wybieranie tonowe)
(+48) 22 843 70 01 (operator)
(+48) 22 116 xx  xx (xx xx - nr wew.)
Faks: (+48) 22 843 09 26
E-mail: director@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
Kancelaria: tel.: 22 116 2261
e-mail: kancelaria@ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z fotofizyki i spektroskopii molekularnej
Reorientacja grupy SH (lub OH) jako wynik transportu energii wzbudzenia oscylacyjnego w cząsteczkach izolowanych w matrycach niskotemperaturowych
Poniedziałek, 22 października, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium rentgenowskie
Matter at Extremes: Towards New Functional Materials Synthesized at High Pressure
Wtorek, 23 października, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Mechanistic aspects of solar energy harvesting with organic heterocycless
Wtorek, 23 października, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Stypendysta (doktorant lub student), spektroskopia laserowa   
(English ver.)
   16.10 - 31.10
 
  Student-stypendysta w zakresie teorii ultra-zimnych gazów atomowych    (English ver.)
   15.10 - 31.10
 
  Kierownik zespołu doświadczalnego    (English ver.)
   02.10 - 10.11
 
  Postdoc w zespole doświadczalnym    (English ver.)
   02.10 - 10.11
 
  Profesor zwyczajny    (English ver.)
   01.10 - 19.10
 
 
Fizyk, specjalista do obsługi akceleratora    (English ver.)
   17.10 - 31.10
 
  Referent/tka d/s rozliczeń projektów badawczych   
   15.10 - 26.10
 
  Oferta pracy na etacie sprzątaczki   
   15.10 - 26.10
 
  Referent/tka w Centrum Koordynującym Projekty Badawcze   
   05.10 - 21.10
 
  Referent/tka Oddziału Naukowego (1/2 etatu)   
   05.10 - 19.10
 
  Pracownik inżynieryjno-techniczny   
   04.10 - 24.10
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  Single-shot condensation of exciton polaritons and the hole burning effect
E. Estrecho, T. Gao, N. Bobrovska, M. D. Fraser, M. Steger, L. Pfeiffer, K. West, T. C. H. Liew, M. Matuszewski, D. W. Snoke, A. G. Truscott and E. A. Ostrovskaya
Nature Communications 9, 2944 (2018)
 
  Au-Assisted Substrate-Faceting for Inclined Nanowire Growth
J.-H. Kang, F. Krizek, M. Załuska-Kotur, P. Krogstrup, P. Kacman, H. Beidenkopf, and H. Shtrikman
Nano Lett. 18, 7, 4115-4122 (2018)
 
  Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
L. T. Baczewski (co-author)
Science 360, 6395, 1331-1334 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061