Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Mesoscopic transport in electrostatically-defined spin-full channels in quantum Hall ferromagnets
Phys. Rev. Lett. 119, 046803 (2017)

rozwiń →    


Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
Nature Commun. 8, 14567 (2017)

rozwiń →    


Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)

rozwiń →    

 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Konferencja "Inżynieria Powłok w Skali Nano - Rozwiązania dla Nowoczesnej Elektroniki"
   04 - 05.12, Instytut Fizyki PAN
 
Sympozjum doktoranckie - Growth processes
   Program
   23.11, Instytut Fizyki PAN
 
Sympozjum z okazji jubileuszu 60-lecia prof. Mariusza Gajdy oraz prof. Mirosława Brewczyka
   20.10, Instytut Fizyki PAN
 
                   
Złoty medal z wyróżnieniem, oraz srebrny medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS
   11.10, Instytut Fizyki PAN
 
W dniu 5 października o godzinie 10:00 w Audytorium im. L. Sosnowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
   05.10, Instytut Fizyki PAN
 
Finał konkursu "Falling Walls Lab Warsaw"
   04.10, Instytut Fizyki PAN
 
  XXI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   30.09, Instytut Fizyki PAN
 
The Second Workshop of Vietnamese Students in Poland
   23 - 24.09, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Profesorowie Leszek Sirko i Bogdan Kowalski we władzach Polskiego Towarzystwa Fizycznego
5 września 2017
 
  Nowe wyniki otrzymane z wykorzystaniem fourierowskiej spektroskopii stanów spinowych z rozdzielczością rzędu mikroelektronowolta
25 sierpnia 2017
 
  Profesorowie Tomasz Wojtowicz i Grzegorz Karczewski we współpracy z zespołem z Uniwersytetu Purdue w West Lafeyette przeprowadzili doświadczenia, których wyniki prowadzą do stworzenia nowej, skalowalnej platformy półprzewodnikowej do budowy topologicznego komputera kwantowego
18 sierpnia 2017
 
  Prof. dr hab. Zbigniew Kisiel uczestniczył w odkryciu w atmosferze Tytana akrylonitrylu, substancji, która mogłaby być elementem składowym błon otaczających hipotetyczne organizmy żyjące w środowisku płynnego metanu na Tytanie
1 sierpnia 2017
 
  Dr Ewelina Milińska laureatką konkursu POWROTY ogłoszonego przez FNP
1 sierpnia 2017
 
 

18 lipca 2017
 
 
Mgr D. Jarosz, dr hab. H. Teisseyre, mgr M. Stachowicz, dr J. Domagała i prof. dr hab. Adrian Kozanecki otrzymali nagrodę za nalepszy plakat zaprezentowany na 7 International Workshop on Crystal Growth Technology, Potsdam, July 2-6, 2017
10 lipca 2017
 
  Udział IF PAN w XXI Pikniku Naukowym PR i CN "Kopernik"
14 czerwca 2017
 
 
Obrazek z artykułu współautorstwa prof. dr. hab. Zbigniewa Kisiela "Corannulene and its complex with water: a tiny cup of water" umieszczony został na okładce czerwcowego numeru PCCP
8 czerwca 2017
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
Exact diagonalization vs. cluster mean-field method for a non-standard bosonic model
Wtorek, 24 października, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki materii skondensowanej
Terahertz probing of surface electron states in topologically non-trivial semiconductor materials
Wtorek, 24 października, godz. 13:30, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Nonlinear optical properties of metal-containing nanostructures: plasmonic particles, metal clusters, coordination polymers
Wtorek, 24 października, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Crossover events in ordered magnets
Środa, 25 października, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Adiunkt o specjalności biofizyka teoretyczna (dwa równoważne stanowiska)    
(English ver.)
   19.10 - 10.11
 
  Doktorant/ka - stypendyst/ka, biofizyka molekularna   
(English ver.)
   18.10 - 20.11
 
  Doktorant/ka - stypendyst/ka, biofizyka molekularna   
(English ver.)
   18.10 - 20.11
 
  Doktorant/ka - stypendyst/ka w dziedzinie wzrostu MBE i badań techniką transmisyjnej mikroskopii elektronowej   
(English ver.)
   17.10 - 30.10
 
  Doktorant/ka - krystalografia i mikroskopia electronowa półprzewodnikowych nanokryształów   
(English ver.)
   11.10 - 20.11
 
  Postdoc w dziedzinie krystalografii    (English ver.)
   11.10 - 30.11
 
 
Oferta pracy - archiwista/tka
   06.10 - 22.10
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Intramolecular Electron Transfer in Frozen Solvents: Charge Transfer and Local Triplet States Population Dynamics Revealed by Dual Phosphorescence
J. Karpiuk, A. Majka, E. Karolak, J. Nowacki
J. Phys. Chem. Lett. 8, 4659-4667 (2017)
 
  High-Resolution Two-Dimensional Optical Spectroscopy of Electron Spins
M. Salewski, S. V. Poltavtsev, I.A. Yugova, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev, I. A. Akimov, T. Meier, and M. Bayer
Phys. Rev. X 7, 3, 031030 (2017)
 
  Abundant Acceptor Emission from Nitrogen-Doped ZnO Films Prepared by Atomic Layer Deposition under Oxygen-Rich Conditions
E. Guziewicz, E. Przeździecka, D. Snigurenko, D. Jarosz, B. S. Witkowski, P. Dłużewski, and W. Paszkowicz
ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 31, 26143-26150 (2017)
 
  Doubly Dressed Bosons: Exciton Polaritons in a Strong Terahertz Field
B. Piętka, N. Bobrovska, D. Stephan, M. Teich, M. Król, S. Winner, A. Pashkin, R. Mirek, K. Lekenta, F. Morier-Genoud, H. Schneider, B. Deveaud, M. Helm, M. Matuszewski, and J. Szczytko
Phys. Rev. Lett. 119, 7, 077403 (2017)
 
  ALMA detection and astrobiological potential of vinyl cyanide on Titan
Zbigniew Kisiel (co-author)
Science Advances 3, 7, e1700022 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061