Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktyki Przeddoktorskie w IF PAN
   16.01 - 27.06, Instytut Fizyki PAN
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Mesoscopic transport in electrostatically-defined spin-full channels in quantum Hall ferromagnets
Phys. Rev. Lett. 119, 046803 (2017)

rozwiń →    


Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
Nature Commun. 8, 14567 (2017)

rozwiń →    


Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)

rozwiń →    

 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   15.02, Instytut Fizyki PAN
 
Dr Marta Sobańska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców
   05.01, Instytut Fizyki PAN
 
Symposium on the physics of Majorana bound states
   05.01, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 

04 - 05 grudnia 2017
 
  Mgr Michał Grzybowski otrzymał stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów za rok 2017
29 listopada 2017
 
  Nowe projekty badawcze finansowane przez NCN
27 listopada 2017
 
 
Wielki sukces Instytutu Fizyki PAN w konkursie QuantERA
27 listopada 2017
 
 

24 listopada 2017
 
  Sympozjum doktoranckie - Growth processes
   Program
23 listopada 2017
 
                   
Nagrody na targach INOVA-BUDI UZOR 2017
17 listopada 2017
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Application of molecular dynamics simulations to interpret X-ray absorption spectra
Wtorek, 23 stycznia, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
Quantum liquid droplets in Bose-Fermi mixture
Wtorek, 23 stycznia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki materii skondensowanej
Dwa kubity jako spektrometr korelacji szumu
Wtorek, 23 stycznia, godz. 14:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Fukushima - skutki zdrowotne i społeczne
Środa, 24 stycznia, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium z podstaw fizyki
Classical and quantum electromagnetism, Part IV
Środa, 24 stycznia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Construction and addressing of molecular devices on semiconductor surfaces
Wtorek, 30 stycznia, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Doktorant - stypendysta, spektroskopia laserowa   
(English ver.)
   12.01 - 09.02
 
  Doktorant/ka - mikroskopia elektronowa nanostruktur półprzewodnikowych    (English ver.)
   10.01 - 02.02
 
  Student - stypendysta   
(English ver.)
   09.01 - 26.01
 
  Doktorant/ka - stypendysta/ka, biofizyka molekularna   
(English ver.)
   05.01 - 23.02
 
  Specjalista ds. XPS (X-Ray Photoelectron Spectrometer)   
(English ver.)
   05.12.17 - 30.01.18
 
 
Pracownik inżynieryjno-techniczny    (English ver.)
   15.01 - 23.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid
A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, Michał Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli and D. Sanvitto
Light: Science & Applications 7, 17119 (2018)
 
  Robust Epitaxial Al Coating of Reclined InAs Nanowires
J.-H. Kang, A. Grivnin, E. Bor, J. Reiner, N. Avraham, Y. Ronen, Y. Cohen, P. Kacman, H. Shtrikman, and H. Beidenkopf
Nano Lett. 17, 12, 7520-7527 (2017)
 
  Amphoteric Be in GaN: Experimental Evidence for Switching between Substitutional and Interstitial Lattice Sites
F. Tuomisto, V. Prozheeva, I. Makkonen, T. H. Myers, M. Bockowski, and H. Teisseyre
Phys. Rev. Lett. 119, 19, 1964044 (2017)
 
  Intramolecular Electron Transfer in Frozen Solvents: Charge Transfer and Local Triplet States Population Dynamics Revealed by Dual Phosphorescence
J. Karpiuk, A. Majka, E. Karolak, J. Nowacki
J. Phys. Chem. Lett. 8, 4659-4667 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura półprzewodnikowa nanodrutów azotku galu z zagrzebanym kontaktem elektrycznym oraz sposób wykonania tej struktury
M. Sobańska, G. Tchutchulashvili, K. Kłosek, Z. R. Żytkiewicz, K. Gołaszewska, R. Kruszka
Nr patentu: PL416837
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061