Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)

Jednym z najważniejszych odkryć w fizyce materii skondensowanej ostatnich lat było odkrycie izolatorów topologicznych. W tych nowych kwantowych materiałach symetria odwrócenia czasu i silne oddziaływanie spin-orbita prowadzą do tego, ze kryształy, które wewnątrz swojej objętości są izolatorami, na powierzchni przewodzą prąd jak metale. Materiały te, wykazują szereg unikalnych właściwości dotyczących transportu elektronowego. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba fakt, że metaliczne stany powierzchniowe są topologicznie chronione tzn. odporne na wszelkie niemagnetyczne zaburzenia. Ta własność sprawia, że izolatory topologiczne są bardzo poważnie rozważane jako materiały dla zastosowań spintronicznych.

więcej →     


Wurtzite/Zinc-Blende 'K'-shape InAs Nanowires with Embedded Two-Dimensional Wurtzite Plates
Nano Letters 17, 531 (2017)

W latach 30-tych XX w włoski fizyk Ettore Majorana na podstawie teorii kwantowej zaproponował istnienie cząstek - fermionów, które są jednocześnie swoimi własnymi antycząstkami. Cząstki Majorany znajdowałyby się pośrodku między materią i antymaterią. Mimo, że istnienie takich cząstek przewidują niektóre rozszerzenia modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, to nie są znane żadne istniejące w naturze elementarne cząstki Majorany. W 2012 trzy grupy, w tym grupa prof. Moty Heibluma z Weizmann Institute w Izraelu, opublikowały w Nature i Science niezależnie doniesienia o obserwacji fermionów Majorany w układach półprzewodnikowych opartych na nanodrutach InSb i InAs. Autorzy artykułu sugerują, że zaobserwowali stany związane o zerowej energii na końcach nanodrutów z nadprzewodzącym kontaktem, które mają cechy quasi cząsteczki Majorany.

więcej →     


Robust spin-polarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators
Science 354, 1269 (2016)

Własności elektryczne materii, czy i w jakim stopniu dana substancja przewodzi prąd elektryczny, są przedmiotem badań już od prawie dwustu lat. Stworzona w pierwszej połowie dwudziestego wieku kwantowa teorii materii, pozwoliła zrozumieć naturę trzech wyróżniających się klas materiałów: izolatorów, dobrze przewodzących prąd metali i tak ważnych we współczesnych zastosowaniach półprzewodników, głównie krzemu. Kilka lat temu odkryto czwartą kategorię materiałów, których dziwne własności elektronowe są jakościowo inne niż tych poznanych wcześniej. Kryształy, które są izolatorami "w środku", w swojej objętości, natomiast ich powierzchnia przewodzi prąd jak metal. Jak już dzisiaj wiemy, ich dziwne zachowanie wynika z subtelnych i głębokich symetrii stanów kwantowych elektronów w krysztale.

więcej →     
 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Profesor Andrzej Sobolewski otrzymał prestiżową nagrodę naukową Fundacji Alexandra von Humboldta "Carl Friedrich von Siemens Research Award"
   13.02, Instytut Fizyki PAN
 
Sesja sprawozdawcza Instytutu Fizyki PAN
   Komunikaty,   Sesja plakatowa
   09.02, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Uroczyste podpisanie umowy z Europejskim Centrum Synchrotronowym ESRF
20 grudnia 2016
 
  Z inicjatywy pani Beaty Bartyskiej Instytut Fizyki PAN przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka
14 grudnia 2016
 
  Wyróżnienie Archiwum PAN dla pani Agnieszki Mioduskiej i profesora Henryka Szymczaka
5 grudnia 2016
 
  W dniach 17-19 listopada 2016 odbyły się w Brukseli 65 międzynarodowe targi INNOVA 2016 w czasie których prof. Marek Godlewski udekorowany został Krzyżem Oficerskim Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award)
24 listopada 2016
 
  Sympozjum doktoranckie - Physics under extremal conditions
   Program    oraz   Wykłady
3 listopada 2016
 
  ELI Seminar - seminarium poświęcone projektowi Extreme Light Infrastructure
21 października 2016
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Konwersatorium IF PAN
Reforma polskiej metrologii - wyzwanie dla fizyków
Wtorek, 28 lutego, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Adiunkt w zakresie doświadczalnej fizyki atomowej   
(English ver.)
   10.02 - 28.02
 
 
Oferta pracy - technik / laborant
   10.02 - 24.02
 
 
MagTop
Expert in fabrication of nanostructures
   17.02 - 10.03
 
  Expert in magnetism and superconductivity
   08.02 - 26.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
V. V. Volobuev, P. S. Mandal, M. Galicka, O. Caha, J. Sánchez-Barriga, D. Di Sante, A. Varykhalov, A. Khiar, S. Picozzi, G. Bauer, P. Kacman, R. Buczko, O. Rader, and G. Springholz
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)
 
  Wurtzite/Zinc-Blende 'K'-shape InAs Nanowires with Embedded Two-Dimensional Wurtzite Plates
J. H. Kang, M. Galicka, P. Kacman, and H. Shtrikman
Nano Letters 17, 531 (2017)
 
  Robust spin-polarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators
P. Sessi, D. Di Sante, A. Szczerbakow, F. Glott, S. Wilfert, H. Schmidt, T. Bathon, P. Dziawa, M. Greiter, T. Neupert, G. Sangiovanni, T. Story, R. Thomale, M. Bode
Science 354, 6317, 1269-1273 (2016)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061