Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARSZAWSKA SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I BIOMEDYCZNYCH
 
 
 
Rekrutacja: nabór wniosków i rozmowy rekrutacyjne
   04 - 21.06, 01 - 12.07, Instytut Fizyki PAN
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Non-Weyl Microwave Graphs
Phys. Rev. Lett. 122, 14, 140503 (2019)

    Rozwiązywanie wielu problemów w fizyce nastręcza fundamentalnych trudności związanych ze złożonością obliczeniową. Konwencjonalne komputery, w tym nawet superkomputery, są niewystarczające do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych związanych z kwantowym opisem materii, ani do symulowania układów kwantowych nawet z zaledwie 30 cząstkami. Potrzebne są lepsze metody i narzędzia obliczeniowe, miedzy innymi po to aby zrozumieć i racjonalnie zaprojektować nowe materiały, których właściwości często zależą od kolektywnego zachowania setek czy tysięcy kwantowych cząstek czy też do projektowania nowy urządzeń w nanotechnologii.

więcej →     

Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
Nature Physics 14, 1043-1048 (2018)

    Współczesne łącza telekomunikacyjne, światłowody, które oplatają Ziemię posługują się światłem jako nośnikiem informacji. Jednak po osiągnięciu docelowych urządzeń, komputerów, dalsze przetwarzanie informacji realizowane jest, przy obecnym stanie techniki, za pomocą sygnałów elektrycznych. Te sygnały przesyłane są przewodami i ścieżkami drukowanymi, a ich ograniczona pojemność i szybkość stanowią "wąskie gardło" współczesnych szybkich urządzeń przetwarzania informacji.

więcej →     

Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
Science 360, 6395, 1331-1334 (2018)

    W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano podstawy nowej metody separacji enancjomerów poprzez oddziaływania pomiędzy molekułami chiralnymi i nanostrukturą magnetyczną z anizotropią prostopadłą. Zaobserwowano, że molekuły o jednym kierunku skręcenia są adsorbowane znacznie szybciej, gdy kierunek magnetyzacji warstwy ferromagnetycznej jest skierowany w górę, a molekuły o odwrotnym kierunku skręcenia adsorbują szybciej dla kierunku magnetyzacji skierowanego do dołu. W prezentowanej metodzie ta separacja nie następuje wskutek działania pola magnetycznego, tylko poprzez kwantowe oddziaływania spinowo-wymienne (spin-exchange interaction) molekuł chiralnych z metaliczną nanostruktura ferromagnetyczną, na której zostały one zaadsorbowane.

więcej →     

 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Sympozjum doktoranckie
   28 - 30.05, Instytut Fizyki PAN / Serock
 
Centrum Projektów Badawczych zaprasza na spotkanie informacyjne i warsztaty dot. grantów NCN, które odbędzie się 27 maja 2019 r. od godz. 11 w IF PAN w auli im. L. Sosnowskiego
   27.05, Instytut Fizyki PAN
 

Zmarła Pani dr hab. Jolanta Agnieszka Borysiuk wieloletni pracownik IF PAN
Przewidywany jest przejazd na pogrzeb autobusem, którego wyjazd planowany jest po Seminarium Fizyki Ciała Stałego, o godz. 10:30 z Wydziału Fizyki UW na ul. Pasteura.
   21.05, Instytut Fizyki PAN
 
XXIII Piknik Naukowy PR i CN "Kopernik"
   11.05, Instytut Fizyki PAN / Stadion Narodowy
 
Dr Rafał Szabla został laureatem konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Dr Rafał Szabla znalazł się wśród czterech laureatów, których osiągnięcia zostały uznane za wybitne.
   10.05, Instytut Fizyki PAN
 
Finał Krajowego Turnieju Młodych Fizyków
   09.04, Instytut Fizyki PAN
 
                       
Dr Marta Sobańska laureatką pierwszego miejsca w konkursie o nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów za wybitną pracę doktorską z dziedziny wzrostu i charakteryzacji kryształów wykonaną w latach 2016 - 2018. Rozprawa zatytułowana "Wzrost i właściwości nanodrutów GaN otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu" wykonana została w IF PAN pod opieką prof. Z. R. Żytkiewicza
   09.04, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Finał XIV edycji konkursu "Fizyczne Ścieżki" współorganizowanego przez Instytut Fizyki PAN
odbędzie się 5 kwietnia w NCBJ w Świerku

   Program
5 kwietnia 2019
 
  Podpisanie umowy o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej
Nauk Ścisłych i BioMedycznych

2 kwietnia 2019
 
                        
Nagrody dla prof. Marka Godlewskiego, dr. inż. Jarosława Kaszewskiego, dr. Rafała Pietruszki, dr. Bartłomieja Witkowskiego, mgr Moniki Ożgi i Piotra Sybilskiego na targach "Malaysia Technology Expo (MTE 2019)", które odbyły się w Kuala Lumpur w Malezji
27 marca 2019
 
  Prof. dr hab. Tomasz Dietl został wybrany do grona 143 wybitnych recenzentów czasopism
Physical Review na rok 2019

27 lutego 2019
 
 
W dniach 26-27.02.2019 MagTop IF PAN zaprasza na dwudniowe sympozjum "Majorana modes and beyond" poświęcone najnowszym teoretycznym i doświadczalnym wynikom badań stanów topologicznych. Więcej informacji na
www.magtop.ifpan.edu.pl/Majoranas2019

   Plakat   oraz   Program
26 - 27 lutego 2019
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
HAX1: intrinsically disordered RBP which interacts with mitochondrial chaperones
Środa, 22 maja, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Graphite and graphene: scientific background
Wtorek, 28 maja, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Asystent lub adiunkt o specjalności metod rentgenowskiej dyfrakcji w warunkach wysokich temperatur i w warunkach wysokiego ciśnienia, w zakresie fizyki ciała stałego    (English ver.)
   08.05 - 30.06
 
  Asystent lub adiunkt w dziedzinie metod rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej fizyki ciała stałego    (English ver.)
   08.05 - 30.06
 
  Adiunkt, metody spekroskopowe    (English ver.)
   08.05 - 05.06
 
  Doktorant    (English ver.)
   08.05 - 02.06
 
 
Administrator serwerowych systemów linuxowych   
   14.05 - 28.05
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid
Nataliya Bobrovska, Michał Matuszewski (co-authors)
Nature Photonics (2019)
 
  Quantum reservoir processing
Sanjib Ghosh, Andrzej Opala, Michał Matuszewski, Tomasz Paterek and Timothy C. H. Liew
npj Quantum Information 5, 35 (2019)
 
  Non-Weyl Microwave Graphs
Michał Ławniczak, Jiří Lipovský, and Leszek Sirko
Phys. Rev. Lett. 122, 14, 140503 (2019)
 
  Growth and optical properties of ZnO/Zn1-xMgxO quantum well on ZnO microrod
A. Pieniążek, H. Teisseyre, D. Jarosz, J. Suffczynski, B. S. Witkowski, S. Kret, M. Boćkowski, A. Reszka, M. Godlewski, A. Kozanecki and B. J. Kowalski
Nanoscale 11, 2275 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061