Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Robust spin-polarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators
Science 354, 1269 (2016)

Własności elektryczne materii, czy i w jakim stopniu dana substancja przewodzi prąd elektryczny, są przedmiotem badań już od prawie dwustu lat. Stworzona w pierwszej połowie dwudziestego wieku kwantowa teorii materii, pozwoliła zrozumieć naturę trzech wyróżniających się klas materiałów: izolatorów, dobrze przewodzących prąd metali i tak ważnych we współczesnych zastosowaniach półprzewodników, głównie krzemu. Kilka lat temu odkryto czwartą kategorię materiałów, których dziwne własności elektronowe są jakościowo inne niż tych poznanych wcześniej. Kryształy, które są izolatorami "w środku", w swojej objętości, natomiast ich powierzchnia przewodzi prąd jak metal. Jak już dzisiaj wiemy, ich dziwne zachowanie wynika z subtelnych i głębokich symetrii stanów kwantowych elektronów w krysztale.

więcej →     


Stretching magnetism with an electric field in a nitride semiconductor
Nat. Commun. 7, 13232 (2016)

Zjawisko magnetoelektryczne umożliwia zmianę polaryzacji elektrycznej polem magnetycznym lub polaryzacji magnetycznej polem elektrycznym, co może stanowić nową metodę zapisu informacji w pamięciach magnetycznych bez użycia ruchomej głowicy. Efekt ten był obserwowany między innymi w multiferroikach, czyli materiałach wykazujących równocześnie dwie lub więcej właściwości ferroicznych (ferromagnetyzm, ferroelektryczność, ferrosprężystości), a także w strukturach hybrydowych składających się z ferromagnetyka mechanicznie połączonego z piezoelektrykiem, który odkształca się pod wpływem pola elektrycznego. Pracownicy Instytutu Fizyki PAN pod kierunkiem prof. Tomasza Dietla wykazali, że zjawisko piezo-elektromagnetyczne może istnieć nie tylko w strukturach hybrydowych, ale także w układach jednorodnych.

więcej →     


Power Spectrum Analysis and Missing Level Statistics of Microwave Graphs with Violated Time Reversal Invariance
Phys. Rev. Lett. 117, 14, 144101 (2016)

Jedną z konsekwencji Zasady Komplementarności, określającej fundamentalne związki pomiędzy klasycznym i kwantowo-mechanicznym opisem świata jest hipoteza o klasycznym pochodzeniu zjawisk chaosu kwantowego. Efekty zjawisk chaotycznych w przyrodzie znamy od dawna z obserwacji astronomicznych ruchów ciał niebieskich, z modelowania takich zjawisk jak prognoza pogody, z przepływów turbulentnych cieczy i gazów czy istnienia szumów w układach elektronicznych. Pomimo olbrzymich sukcesów teorii chaosu zarówno w zastosowaniu do układów klasycznych jak i kwantowych, otwartym pozostawało pytanie, w jaki sposób należy analizować układy kwantowo-mechaniczne, o których informacja jest niepełna.

więcej →     
 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
Uroczyste podpisanie umowy z Europejskim Centrum Synchrotronowym ESRF
   20.12, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Z inicjatywy pani Beaty Bartyskiej Instytut Fizyki PAN przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka
14 grudnia 2016
 
  Wyróżnienie Archiwum PAN dla pani Agnieszki Mioduskiej i profesora Henryka Szymczaka
5 grudnia 2016
 
  W dniach 17-19 listopada 2016 odbyły się w Brukseli 65 międzynarodowe targi INNOVA 2016 w czasie których prof. Marek Godlewski udekorowany został Krzyżem Oficerskim Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award)
24 listopada 2016
 
  Dr Andrzej Nadolny, emerytowany pracownik IFPAN, uzyskał nagrodę World Federation of Physics Competitions za zasługi dla rozwoju międzynarodowych konkursów fizycznych
4 listopada 2016
 
  Sympozjum doktoranckie - Physics under extremal conditions
   Program    oraz   Wykłady
3 listopada 2016
 
  ELI Seminar - seminarium poświęcone projektowi Extreme Light Infrastructure
21 października 2016
 
  Sympozjum poświęcone osiągnięciom naukowym Pani Profesor Ritty Szymczak
   Program    oraz   Filmy z Sympozjum: część I i część II
12 października 2016
 
  Dr Maciej Zgirski otrzymał grant w ramach programu FIRST TEAM przyznany przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej
W ramach grantu realizowany będzie projekt "Ultraszybka termometria oparta na nadprzewodzącym złączu Josephsona"
5 października 2016
 
  Uroczysta inauguracja roku akademickiego
5 października 2016
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z podstaw fizyki
Zasada komplementarności
Środa, 18 stycznia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Data-driven computational modeling of three-dimensional human genome architectur
Środa, 18 stycznia, godz. 15:15, sala E, IBB PAN, ul. Pawińskiego 5A
 
  Seminarium z fotofizyki i spektroskopii molekularnej
Spektroskopia Brillouina w badaniach materii miękkiej
Poniedziałek, 23 stycznia, godz. 11:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium rentgenowskie
Dynamika nanokryształów metali eksponowanych do środowiska gazowego
Wtorek, 24 stycznia, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki materii skondensowanej
Exploring the negative magnetoresistance regime in ultraquantum graphite
Wtorek, 24 stycznia, godz. 14:00, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Bose-Einstein condensation and classical fields
Wtorek, 31 stycznia, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Student    (English ver.)
   23.12 - 26.01
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
V. V. Volobuev, P. S. Mandal, M. Galicka, O. Caha, J. Sánchez-Barriga, D. Di Sante, A. Varykhalov, A. Khiar, S. Picozzi, G. Bauer, P. Kacman, R. Buczko, O. Rader, and G. Springholz
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)
 
  Wurtzite/Zinc-Blende 'K'-shape InAs Nanowires with Embedded Two-Dimensional Wurtzite Plates
J. H. Kang, M. Galicka, P. Kacman, and H. Shtrikman
Nano Letters 17, 531 (2017)
 
  Robust spin-polarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators
P. Sessi, D. Di Sante, A. Szczerbakow, F. Glott, S. Wilfert, H. Schmidt, T. Bathon, P. Dziawa, M. Greiter, T. Neupert, G. Sangiovanni, T. Story, R. Thomale, M. Bode
Science 354, 6317, 1269-1273 (2016)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061