Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DYREKCJA INSTYTUTU FIZYKI PAN
 
 
 
Dyrektor
prof. dr hab. Roman Puźniak director@ifpan.edu.pl
 
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  
  dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN research@ifpan.edu.pl  
 
  Zastępca Dyrektora ds. Projektów Badawczych  
  prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur projects@ifpan.edu.pl  
 
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  
  dr Paweł Głód tech@ifpan.edu.pl  
 
  Główny Księgowy  
  mgr Grzegorz Dudek finance@ifpan.edu.pl  
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Modulowany ultradźwiękami rezonans ferromagnetyczny (SMFMR) jako metoda badania właściwości magnetosprężystych cienkich warstw magnetycznych, i nie tylko
Środa, 21 lutego, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium z podstaw fizyki
Differential Forms for Physicists Part II
Środa, 21 lutego, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Nie tylko o nauce
Środa, 21 lutego, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Doktorant   
(English ver.)
   06.02 - 31.05
 
  Adiunkt, teoria zimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   06.02 - 15.04
 
  Doktorant/ka - stypendysta/ka, biofizyka molekularna   
(English ver.)
   05.01 - 23.02
 
 
Pracownik inżynieryjno-techniczny    (English ver.)
   15.01 - 23.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Fragility of the Dirac Cone Splitting in Topological Crystalline Insulator Heterostructures
C. M. Polley, R. Buczko, A. Forsman, P. Dziawa, A. Szczerbakow, R. Rechciński, B. J. Kowalski, T. Story, M. Trzyna, M. Bianchi, A. Grubišić Čabo, P. Hofmann, O. Tjernberg, and T. Balasubramanian
ACS Nano 12, 1, 617-626 (2018)
 
  Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid
A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, Michał Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli and D. Sanvitto
Light: Science & Applications 7, 17119 (2018)
 
  Robust Epitaxial Al Coating of Reclined InAs Nanowires
J.-H. Kang, A. Grivnin, E. Bor, J. Reiner, N. Avraham, Y. Ronen, Y. Cohen, P. Kacman, H. Shtrikman, and H. Beidenkopf
Nano Lett. 17, 12, 7520-7527 (2017)
 
  Amphoteric Be in GaN: Experimental Evidence for Switching between Substitutional and Interstitial Lattice Sites
F. Tuomisto, V. Prozheeva, I. Makkonen, T. H. Myers, M. Bockowski, and H. Teisseyre
Phys. Rev. Lett. 119, 19, 1964044 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061