Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DYREKCJA INSTYTUTU FIZYKI PAN
 
 
 
Dyrektor
prof. dr hab. Roman Puźniak director@ifpan.edu.pl
 
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  
  dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN research@ifpan.edu.pl  
 
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  
  prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur projects@ifpan.edu.pl  
 
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych  
  dr Paweł Głód tech@ifpan.edu.pl  
 
  Główny Księgowy  
  mgr Grzegorz Dudek finance@ifpan.edu.pl  
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Badania spektroskopowe i teoretyczne meso-ZnTPP z wybranymi ligandami organicznymi związanymi w pozycji aksjalnej
Wtorek, 26 lutego, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Majorana edge modes in topological superconductors
Wtorek, 26 lutego, godz. 15:00, Aula, IF PAN
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Katodoluminescencja i fotoemisja - co je łączy a co odróżnia i do czego mogą się przydać
Środa, 27 lutego, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
The use of a coarse-grained CABS statistical force field to simulate the flexibility of proteins and to predict structures of their complexes with peptides
Środa, 27 lutego, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Doktorant/ka - stypendyst/ka w zakresie biofizyki molekularnej   
(English ver.)
   07.02 - 15.03
 
  Asystent, ekspert w zakresie wytwarzania i charakteryzacji nanostruktur II-VI i IV-VI    (English ver.)
   30.01 - 28.02
 
  Asystent, badania właściwości materiałów magnetycznych   
(English ver.)
   29.01 - 28.02
 
  Asystent, fizyka wzrostu nanodrutów półprzewodnikowych   
(English ver.)
   29.01 - 28.02
 
 
Archiwista (1/2 etatu)   
   18.02 - 04.03
 
  Inspektor ppoż (1/4 etatu)   
   15.02 - 04.03
 
  Referent w dziale finansowo-księgowym   
   11.02 - 25.02
 
  Referent d/s rozliczeń projektów badawczych   
   08.02 - 24.02
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Growth and optical properties of ZnO/Zn1-xMgxO quantum well on ZnO microrod
A. Pieniążek, H. Teisseyre, D. Jarosz, J. Suffczynski, B. S. Witkowski, S. Kret, M. Boćkowski, A. Reszka, M. Godlewski, A. Kozanecki and B. J. Kowalski
Nanoscale
 
  Selective prebiotic conversion of pyrimidine and purine anhydronucleosides into Watson-Crick base-pairing arabino-furanosyl nucleosides in water
R. Szabla (co-author)
Nature Communications 9, 4073 (2018)
 
  Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene
J. Sadowski, P. Dziawa, A. Kaleta, B. Kurowska, A. Reszka, T. Story, and S. Kret
Nanoscale 10, 20772 (2018)
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061