Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DYREKCJA INSTYTUTU FIZYKI PAN
 
 
 
Dyrektor
prof. dr hab. Roman Puźniak director@ifpan.edu.pl
 
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  
  dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN research@ifpan.edu.pl  
 
  Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  
  prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur projects@ifpan.edu.pl  
 
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych  
  dr Paweł Głód tech@ifpan.edu.pl  
 
  Główny Księgowy  
  mgr Grzegorz Dudek finance@ifpan.edu.pl  
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Mn-ion based perovskite multiferroics
Środa, 16 października, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Human Cystatin C - protein with many faces
Środa, 23 października, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Quantum Electrodynamics of Light Atoms and Molecules
Wtorek, 29 października, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Stypendysta - badania dotyczące kwantowego i falowo-dynamicznego chaosu    (English ver.)
   15.10 - 20.11
 
  Asystent, transmisyjna mikroskopia elektronowa    (English ver.)
   09.10 - 30.10
 
  PostDoc - symulacje numeryczne dotyczące białek inherentnie nieuporządkowanych    (English ver.)
   08.10 - 15.11
 
  Student stypendysta - teoretyczne badanie własności mieszenin kilku zimnych atomów    (English ver.)
   07.10 - 20.10
 
  Stypendysta/ka - wzrost i charakterystyka nanostruktur półprzewodników azotkowych    (English ver.)
   04.10 - 18.10
 
  PostDoc (Adiunkt) - fizyka ciała stałego   
(English ver.)
   03.10 - 31.10
 
  Stypendysta - eksperymentalne badania matriałów scyntylacyjnych   
(English ver.)
   27.09 - 31.10
 
  Stypendysta - badania eksperymentalne luminoforów   
(English ver.)
   23.09 - 18.10
 
  Kierownik zespołu    (English ver.)
   05.09 - 20.10
 
  Asystent lub adiunkt, metody spektroskopowe    (English ver.)
   24.06
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Enhanced Ferromagnetism in Cylindrically Confined MnAs Nanocrystals Embedded in Wurtzite GaAs Nanowire Shells
A. Kaleta, S. Kret, K.Gas, B. Kurowska, S. B. Kryvyi, B. Rutkowski, N. Gonzalez Szwacki, M. Sawicki, J. Sadowski
Nano Lett. 19, 7324-7333 (2019)
 
  AFM-Based Spin-Exchange Microscopy Using Chiral Molecules
A. Ziv, A. Saha, H. Alpern, N. Sukenik, L. T. Baczewski, S. Yochelis, M. Reches, and Y. Paltiel
Adv. Mater. 1904206 (2019)
 
  One-dimensional mixtures of several ultracold atoms: a review
Tomasz Sowiński and Miguel Ángel García-March
Rep. Prog. Phys. 82, 10 (2019)
 
  Electron transfer across a spiro link: extreme solvatofluorochromism of a compact spiro-bridged N,N-dimethylaniline-phthalide dyad
Jerzy Karpiuk, Paweł Gawryś, Elena Karpiuk, Kinga Suwińska
Chem. Commun. 55, 8414-8417 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061