[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

 

POSTĘPOWANIA BIEŻĄCE

MZ/NZU/1864/2018 [PN] – Ciekły hel.

·         Ogłoszenie TED

·         SIWZ

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

MZ/NZU/1532/2018 [PN] – Pompy olejowe.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/1533/2018 [PN] – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/2/2018 [WR] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/96/2018 [PN] – Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytuty Fizyki PAN, wraz z ich serwisem.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/203/2018 [PN] – Serwer wieloprocesorowy do obliczeń kwantowo – chemicznych.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/251/2018 [PN] – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/528/2018 [PN] – Ciekły azot.

·         Unieważnienie

 

MZ/NZU/528-II/2018 [PN] – Ciekły azot

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/669-II/2018 [PN] – Dostawa ultra czystych pierwiastków.

·         Wynik TED

 

MZ/NZU/749/2018 [PN] – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/804/2018 [PN] – Urządzenia mechaniczne i mechano-chemiczne do przygotowania powierzchni próbek.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/846/2018 [PN] – Odczynniki chemiczne.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/866/2018 [PN] – Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych.

·         Wynik SIMAP

 

MZ/NZU/963/2018 – Pompy próżniowe

·         Unieważnienie

 

MZ/NZU/968/2018 [PN] – Rury kwarcowe

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/968-II/2018 [PN] – Rury kwarcowe.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/1231/2018 – Serwis mikroskopów Titan i Helios

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/1282/2018 [PN] – Remont pomieszczeń laboratoryjnych oraz wykonanie instalacji nawiewnej i wyciągowej.

·         Unieważnienie

 

MZ/NZU/1282-II/2018 [PN] – Remont pomieszczeń laboratoryjnych oraz wykonanie instalacji nawiewnej i wyciągowej.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/1424/2018 [PN] – Niskotemperaturowy i wysokopolowy dylatometr.

·         Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2018

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]