[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

 

POSTĘPOWANIA BIEŻĄCE

MZ/NZU/251/2018 [PN] – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

·         Ogłoszenie

·         SIWZ

·         Formularz ofertowy

·         Benchmark CPU

·         Benchmark VideoCard

·         Pytania i odpowiedzi

·         Zestawienie ofert

 

MZ/NZU/203/2018 [PN] – Serwer wieloprocesorowy do obliczeń kwantowo – chemicznych.

·         Ogłoszenie

·         SIWZ

·         Pytania i odpowiedzi

·         SIWZ po korekcie

·         Pytania i odpowiedzi

·         Zestawienie ofert

·         Wynik

 

MZ/NZU/96/2018 [PN] – Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytuty Fizyki PAN, wraz z ich serwisem.

·         Ogłoszenie

·         SIWZ i rysunki

·         Edytowalne załączniki

·         Pytania i odpowiedzi

·         Zestawienie ofert

·         Wynik

 

Zaprojektowania oraz wykonania chemicznej kanalizacji poziomej z rur HDPE o średnicy nie mniejszej niż 110 mm:

·         Ogłoszenie

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

MZ/NZU/2/2018 [WR] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2018

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]