[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY PZP

MZ/NZU/1864/2018 – Ciekły hel – termin składania ofert do dnia 07.03.2019 r.

Ogłoszenie TED, zmiana ogłoszenia TED

SIWZ po korektach, zmiany treści SIWZ

Identyfikator postępowania

Klucz Publiczny

Zestawienie ofert

 

KP/NZU/95/2019 – Dostawa aparatury specjalistycznej i materiałów związanych z epitaksją z wiązek molekularnych MBE – termin składania ofert do dnia 22.03.2019 r.

SIWZ Dostawa aparatury specjalistycznej i materiałów

Zał. nr 1 JEDZ

Zał. nr 2 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zał. nr 3 Wzór umowy

Zał. nr 4 Formularz oferty

Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6 A Formularz asortymentowo-cenowy

Zał. nr 6 B Formularz asortymentowo-cenowy

Ogłoszenie TED

Identyfikator postępowania

Klucz Publiczny

 

ZP/4/IFPAN/2019/VS – Aparatura do pomiaru oporności właściwej (ρ) oraz ilorazu czasu życia i ruchliwości nośników prądu (μτ) w materiałach półprzewodnikowych – termin składania ofert do dnia 14.03.2019 r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Zał. nr 1 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 2 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Zał. nr 3 Wzór umowy

Zał. nr 4 Formularz oferty

Zał. nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/7/IFPAN/2019/LS – Dostawa walizki wysokopróżniowej UHV i elementów optycznych – termin składania ofert do dnia 19.03.2019 r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Zał. nr 1 Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia

Zał. nr 2 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 3 Wzór umowy

Zał. nr 4 Formularz oferty

Zał. nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 6 Formularz asortymentowo-cenowy

Informacja z otwarcia ofert (19.03.2019 r.)

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYŁĄCZONYCH ZE STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PZP

 ZO/3/IFPAN/2019/KP- pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, budowlanych oraz elektrycznych – termin składania ofert do dnia 26.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/4/IFPAN/2019/KB - dostawa specjalistycznego kriostatu azotowego przepływowego dostosowanego do pomiarów wysokiego napięcia oraz pomiarów w temperaturach w zakresie 77-300 K wyposażonego w układ zasilania gazowym i/lub ciekłym azotem oraz w zintegrowany precyzyjny układ platform do pozycjonowania układu laserowego - termin składania ofert do dnia 26.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/5/IFPAN/2019/VS- dostawa oprogramowania – termin składania ofert do dnia 27.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/8/IFPAN/2019/VS - świadczenie usługi w zakresie organizacji sportu i rekreacji dla pracowników IFPAN i ich rodzin – termin składania ofert do dnia 27.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/7/IFPAN/2019/KP - dostawy sukcesywne papieru do kserokopiarek atramentowych i laserowych oraz artykułów biurowych - termin składania ofert do dnia 28 lutego 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/11/IFPAN/2019/KB - na zakup artykułów budowlanych - termin składania ofert do dnia 05.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/15/IFPAN/2019/KP - dostawa serwera obliczeniowego z oprogramowaniem - termin składania ofert do dnia 06.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/10/IFPAN/2019/VS - dostawa odczynników chemicznych - termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Formularz oferty – wersja edytowalna

 

ZO/14/IFPAN/2019/KB - sukcesywne dostawy środków czystości - termin składania ofert do dnia 15.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/6/IFPAN/2019/KB – dostawa ciekłego helu - termin składania ofert do dnia 18.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/12/IFPAN/2019/KP - dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zamawiającego - termin składania ofert do dnia 25.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

 

 

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

email: dzpie@ifpan.edu.pl

 

[ Home ]