[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

 

POSTĘPOWANIA BIEŻĄCE

 

MZ/NZU/1321/2017 [PN] – Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytuty Fizyki PAN, wraz z ich serwisem.

·         Ogłoszenie

·         SIWZ

·         Korekta SIWZ i PFU po korekcie

·         SIWZ po korekcie

 

Konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki za rok 2017.

·         Ogłoszenie

 

Zaprojektowanie oraz wykonanie chemicznej kanalizacji poziomej z rur HDPE o średnicy nie mniejszej niż 110 mm z podłączeniem do istniejącej kanalizacji pionowej w piwnicach trzech budynków zlokalizowanych na terenie Instytutu o numerach VIII, IX i X.

·         Ogłoszenie

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

JZ/NZU/34/2017 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

JZ/NZU/314/2017 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/411/2017 [PN] – Kompresor helowy.

·         Wynik BZP

·          

MZ/NZU/549/2017 [WR] – Upgrade systemu ESP 300.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/544/2017 [WR] – Rozbudowa spektrometru Ramana.

·         Wynik BZP

 

JZ/NZU/760/2017 [PN] – Sprzęt komputerowy.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/764/2017 [PN] – Zestaw dwóch laserów DPSS

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/955-II/2017 [PN] – Remont pomieszczeń biurowych.

·         Wynik BZP

 

JZ/NZU/1108/2017 [PN] – System serwerowy.

·         Wynik BZP

 

MZ/NZU/1164/2017 [WR] – Wymiana układu sterowania zabezpieczeń w systemie MBE, wymiana ramienia transferowego w komorze dystrybucyjnej wraz z kompletem łożysk oraz naprawa motoryzacji manipulatora w komorze MOKE

·         Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2017

Plan postępowań na rok 2017

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]