[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY USTAWY PZP

ZP/10/IFPAN/2019/KP – Dostawa czystych pierwiastków i związków do epitaksji warstw metodą MBE oraz targetów do rozpylania magnetronowego – termin składania ofert do dnia 23.07.2019 r.

Ogłoszenie – BZP

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 5 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

ZAPYTANIA OFERTOWE DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYŁĄCZONYCH ZE STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PZP

ZO/38/IFPAN/2019/KP – dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z ich serwisem – termin składania ofert do dnia 23.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – postępowania zakończone

ZP/4/IFPAN/2019/VS – Aparatura do pomiaru oporności właściwej (ρ) oraz ilorazu czasu życia i ruchliwości nośników prądu (μτ) w materiałach półprzewodnikowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

MZ/NZU/1864/2018 – Ciekły hel

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/7/IFPAN/2019/LS – Dostawa walizki wysokopróżniowej UHV i elementów optycznych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/6/IFPAN/2019/VS – Dostawa nabiurkowego skaningowego mikroskopu elektronowego z kompatybilnym detektorem EDS do badania składu chemicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

KP/NZU/95/2019Dostawa aparatury specjalistycznej i materiałów związanych z epitaksją z wiązek molekularnych MBE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/2/IFPAN/2019/VS – sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/8/IFPAN/2019/KB – dostawy sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP/9/IFPAN/2019/KB – Dostawa czystych pierwiastków i związków do epitaksji warstw metodą MBE oraz targetów do rozpylania magnetronowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE – postępowania zakończone

ZO/3/IFPAN/2019/KP- pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, budowlanych oraz elektrycznych

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/4/IFPAN/2019/KB - dostawa specjalistycznego kriostatu azotowego przepływowego dostosowanego do pomiarów wysokiego napięcia oraz pomiarów w temperaturach w zakresie 77-300 K wyposażonego w układ zasilania gazowym i/lub ciekłym azotem oraz w zintegrowany precyzyjny układ platform do pozycjonowania układu laserowego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/5/IFPAN/2019/VS- dostawa oprogramowania

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/8/IFPAN/2019/VS - świadczenie usługi w zakresie organizacji sportu i rekreacji dla pracowników IFPAN i ich rodzin

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/7/IFPAN/2019/KP - dostawy sukcesywne papieru do kserokopiarek atramentowych i laserowych oraz artykułów biurowych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/11/IFPAN/2019/KB - na zakup artykułów budowlanych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/15/IFPAN/2019/KP - dostawa serwera obliczeniowego z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/10/IFPAN/2019/VS - dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/14/IFPAN/2019/KB - sukcesywne dostawy środków czystości

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/6/IFPAN/2019/KB – dostawa ciekłego helu

Zapytanie ofertowe – aktualizacja zapisów

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/12/IFPAN/2019/KP - dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/19/IFPAN/2019/KB – dostawa silników synchronicznych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/20/IFPAN/2019/KP – dostawa obiektywu mikroskopowego Plan Apochromat 60x (lub 65x) z olejkiem immersyjnym do fluorescencji

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/21/IFPAN/2019/KP – dostawa detektora immersyjnego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/23/IFPAN/2019/KP – dostawa ciekłego helu

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/17/IFPAN/2019/KP – świadczenie usług doradczych z zakresu ochrony środowiska w siedzibie głównej Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/25/IFPAN/2019/KB – dostawa rur kwarcowych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/9/IFPAN/2019/VS – organizacja konferencji pn. „XIX Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa”

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

ZO/31/IFPAN/2019/KB – dostawa źródła prądu stałego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/26/IFPAN/2019/VS – dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/28/IFPAN/2019/KB – dostawa materiałów laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/32/IFPAN/2019/KP – organizacja XI Sympozjum doktoranckiego Instytutu Fizyki PAN w dniach 28-30 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/24/IFPAN/2019/KB – pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/33/IFPAN/2019/KP – usługi hotelarskie dla uczestników konferencji w dniach 24-28 maja 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/34/IFPAN/2019/KB – dostawa super czystych pierwiastków

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/36/IFPAN/2019/KP – wymiana 17 kompletów drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/30/IFPAN/2019/VS – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – wersja edytowalna

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/27/IFPAN/2019/KP – usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Instytutu Fizyki PAN

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/39/IFPAN/2019/KP – dostawa zestawów uszczelniających i filtrów do pomp scroll

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/37/IFPAN/2019/KB – pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/35/IFPAN/2019/KB – dostawa fabrycznie nowego urządzenia do cięcia kryształów półprzewodnikowych na bazie CdTe między innymi takich jak CdTe, CdZnTe lub CdMnTe o dużych średnicach przy pomocy drutu z posypem diamentowym / the supply of a factory new device for cutting large-diameter CdTe-based semiconductor boules, such as CdTe, CdZnTe or CdMnTe, using diamond-coated wire

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Wzór umowy

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/40/IFPAN/2019/KP – dostawa i montaż wyposażenia stanowisk pracy laboratoriów

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/41/IFPAN/2019/KB – dostawa zasilacza HV

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/42/IFPAN/2019/KB – dostawa elementów kontroli próżni

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/43/IFPAN/2019/KP - wykonanie nowego separatora ciekłego azotu o pojemności 50 litrów w oparciu o projekt Wykonawcy, kompatybilnego z posiadaną przez Zamawiającego instalacją ciekłego azotu wraz z jego instalacją w siedzibie Zamawiającego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

ZO/45/IFPAN/2019/KP - modernizacja dźwigu osobowego

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

 

 

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

email: dzpie@ifpan.edu.pl

 

[ Home ]