Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
Biblioteka Instytutu Fizyki PAN
 
 IP PAS Library / Biblioteka IF PAN
katalogiphone/tel. 843 70 01 ext./wew. 3221
chief / kierownikphone/tel. 843 25 99
e-mail: library@ifpan.edu.pl
godziny otwarcia: 9:00 - 13:30
  14:00 - 16:30


Katalog książek i czasopism PAN


Wirtualna Biblioteka Nauki   ( )
Centrum Otwartej Nauki

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego UW


Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych


Other libraries & scientific data bases
Inne biblioteki i naukowe bazy danych

Akademicki Serwer Baz Bibliograficznych WebSPIRS
Akademicki Serwer Baz Bibliograficznych OvidNET stara wersja
Science Citation Index-Expanded SCI-Ex
Scitation - AIP Publishing: przewodnik PDF - przewodnik MP4
Springer Nature Journals List 2017
Web of Science (dawniej: ISI Web of Knowledge)
Science Direct
EBSCO - EIFL Direct
Springer Link
WILEY InterScience
Spis czasopism z bazy Wileya
Baza czasopism z serii IEEE
IOP Science
ACS Web Editions/ACS Legacy Archives

INGENTA - Academic and Professional Publications
Porozumienie Warszawskich Bibliotek PAN (HORIZON)
BUW - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Politechniki Warszawskiej
Directory of Open Access Journals
Royal Society of Chemistry dostępne czasopisma  ( )
Physical Reference Data
Fundamental Physical Constants
Physics and Astronomy Classification Scheme (PACS)
Physics Electronic Journals (a selection)

Scholar - wyszukiwarka artykułów naukowych (Google service)
SCOPUS - interdyscyplinarna baza abstraków i cytowań (Elsevier service)
SCImago - Rankingi czasopism i informacji naukowych w bazie SCOPUS


Wprowadzenie do bibliteki elektronicznej e-brary:   ( )
Spis książek dostępnych w bazie e-brary z następujących dziedzin:
computers  ( ),   engineering  ( ),   physical sciences  ( )
Przeglądanie książek elektronicznych dostępnych w e-brary
Pobieranie i instalacja programu do czytania książek elektronicznych


     wizyta   od 20.01.2005 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061