Accessibility Tools

Technical Services Department - DOT

Dział Obsługi Technicznej - DOT

  • wykonuje prace konserwacyjne oraz remontowo-modernizacyjne w budynkach i na terenie Instytutu,
  • realizuje naprawy awaryjne instalacji elektrycznych, sanitarnych,
  • koordynuje prace wykonywane przez firmy zewnętrzne w zakresie robót budowlano-instalacyjnych,
  • nadzoruje przeglądy okresowe budynków, instalacji wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych i przeglądów kominiarskich.

W ramach DOT funkcjonuje również Warsztat technologiczny, który wykonuje prace zlecane przez Oddziały i Laboratoria Instytutu oraz podmioty zewnętrzne. Wykonywanie prac dla podmiotów zewnętrznych wymaga zgody Dyrekcji Instytutu.


Contact

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline