seminar talks
 1. Few fermions in a harmonic trap: collectivity vs. temperature
  Theoretical Physics Seminar, Instytut Fizyki PAN
  April 12, 2022
 2. Few-body perspective on collective pairing between fermions
  QMP Seminar, IUMPA, Universitat Politècnica de València
  March 9, 2022
 3. Atomic physics outside the Mendeleev's Periodic Table
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  October 15, 2021
 4. Why do we care about antimatter physics?
  AEgIS-PL Kick-off meeting, Instytut Fizyki PAN
  October 7, 2021
 5. Collectivity of pairing from the few-body physics perspective
  Seminarium z Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa, Instytut Fizyki PAN
  June 16, 2021
 6. Attractively interacting spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  January 8, 2021
 7. Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems
  Seminarium Coherence-Correlations-Complexity, Instytut Fizyki, PWr
  December 9, 2020
 8. Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems
  Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  December 4, 2020
 9. Signatures of unconventional pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion system
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  November 23, 2020
 10. Jak mówić o dzisiejszej fizyce we współczesnej szkole?
  Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki
  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.
  August 28, 2019
 11. Od jednego do wielu. Kolektywne własności kilku przyciągających się ultra-zimnych fermionów
  Konwersatorium, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
  April 16, 2019
 12. Pairing in a balanced mixture of a few fermions of different mass confined in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  April 12, 2019
 13. Inter-component correlations in attractive one-dimensional mass-imbalanced fermionic mixtures
  Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, UMK
  April 5, 2019
 14. Inter-component correlations in attractive one-dimensional mass-imbalanced fermionic mixtures
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  December 6, 2018
 15. Several ultra-cold fermions in one-dimensional traps of different shapes
  Seminarum Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski
  November 30, 2018
 16. Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  February 27, 2018
 17. Exactly solvable model of two confined particles with finite-range interactions
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  December, 20 2017
 18. Mixture of a few attractively interacting fermions confined in a one-dimensional trap
  Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden
  December 7, 2017
 19. Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps
  Modern Trends in Physics Research, Wydział Fizyki, UAM
  June 14, 2017
 20. Pauli Crystals. Hidden geometric structures of the quantum statistics
  Coherence and Quantum Technology Seminar, Eindhoven University of Technology
  May 18, 2017
 21. Testing many-body world with a few strongly correlated ultra-cold fermions
  The Donostia International Physics Center, San Sebastian
  March 2, 2017
 22. Testing many-body world with a few strongly correlated ultra-cold fermions
  Coherence and Quantum Technology Seminar, Eindhoven University of Technology
  November 11, 2016
 23. From 'one' to 'many' Collective properties of a few ultra-cold fermions
  Seminarium Instytutu Fizyki UJK
  November 2, 2016
 24. Optical Lattices: Quantum Simulators for Condensed Matter Physics
  Seminarium Fizyki Teoretycznej, IF PAN
  October 17, 2016
 25. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Seminarium w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki PW
  June 9, 2016
 26. From 'one' to 'many'. Collective properties of a few ultra-cold fermions
  Seminarium Materii Skondensowanej, IF PAN
  May 17, 2016
 27. From 'one' to 'many'. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, UMK
  February 26, 2016
 28. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  February 18, 2016
 29. From 'one' to 'many'. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki, UW
  January 8, 2016
 30. Testing many-body world with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  December 17, 2015
 31. Pauli Crystals: hidden geometric structures of the quantum statistics
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  November 19, 2015
 32. Testing many-body world with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, UG
  November 6, 2015
 33. Criticality and universality in the Bose-Hubbard model with three-body interactions
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  November 4, 2015
 34. A few strongly interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarium Coherence-Correlations-Complexity, Instytut Fizyki, PWr
  October 28, 2015
 35. Pauli Crystals: hidden geometric structures of the quantum statistics
  Theoretical Physics Seminar, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
  October 19, 2015
 36. Many-body dynamics of a few interacting fermions in a double-well potential
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  May 6, 2015
 37. Few interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  April 21, 2015
 38. Few interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  November 19, 2014
 39. Quantum phase transition in a shallow 1D optical lattice
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  22 października 2014
 40. Few strongly attractive fermions in the harmonic trap
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  2 kwietnia 2014
 41. Optical lattices as quantum simulators dedicated for condensed-matter physics
  Seminarium Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki PAN
  1 kwietnia 2014
 42. Spontaneous breaking of the time-reversal symmetry in higher bands of optical lattices
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  27 lutego 2014
 43. Simulating quantum many-body systems in optical lattices
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  17 grudnia 2013
 44. Spontaneous breaking of the time-reversal symmetry in optical lattices
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 listopada 2013
  Modern Trends in Physics Research, Wydział Fizyki, UAM
  27 listopada 2013
 45. Kolektywne własności polarnych molekuł umieszczonych w sieci optycznej
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  30 maja 2012
 46. Kolektywne własności polarnych molekuł umieszczonych w sieci optycznej
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  19 kwietnia 2012
 47. Własności polarnych fermionów umieszczonych w sieci optycznej
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  26 października 2011
 48. Properties of dipolar bosons confined in the optical lattice
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  10 października 2011
 49. Exact diagonalization of the Bose-Hubbard mixture with dipolar interactions on a ring
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  26 stycznia 2011
 50. Gross-Pitaevskii equation vs. exact dynamics of bosons
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  3 listopada 2010
 51. Cold spinor atoms in optical lattice (introduction)
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 października 2010
 52. Trochę o prawdziwej dynamice zimnych atomów
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  7 kwietnia 2010
 53. Fotony kontra dyspersja
  Robocze Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  10 grudnia 2009
 54. Atom dwupoziomowy w niezerowej temperaturze
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  1 października 2008
 55. Qubit w zerowej i niezerowej temperaturze
  Seminarium Fizyki Statystycznej, Wydział Fizyki, UW
  16 maja 2008
 56. Kwantowa teoria pola w służbie qubitom
  Rada Naukowa CFT PAN
  14 marca 2008
 57. Filozofia mechaniki kwantowej okiem fizyka
  Instytut Matematyczny PAN, "Mechanika kwantowa i sterowanie"
  3 października 2007
 58. Atom dwupoziomowy i fotony w języku kwantowej teorii pola
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  28 marca 2007
 59. Kwantowa teoria pola układów dwupoziomowych
  Rada Naukowa CFT PAN
  23 marca 2007
 60. Dynamika w wirującej pułapce harmonicznej - klasycznie i kwantowo
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  8 maja 2006
 61. Ścisłe rezultaty w teoriach kwantowych
  Rada Naukowa CFT PAN
  23 lutego 2006
 62. Funkcje falowe układów liniowych
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  23 lutego 2005
 63. Rzadkie gazy bozonów
  Proseminarium Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, UW
  15 listopada 2004
 64. Rezonanse indukowane grawitacyjnie
  Seminarium sprawozdawcze "Inżynieria i Informatyka Kwantowa"
  5 listopada 2004
 65. Logarytmiczne równanie Schrödingera w obracającej się pułapce harmonicznej
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 października 2004
 66. O uporządkowaniu w modelu Heisenberga
  Wybrane zagadnienia fizyki statystycznej
  15 kwietnia 2004
 67. Ruch w obracającym się potencjale harmonicznymn - pełne rozwiązanie
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  10 marca 2004
 68. Spontaniczne łamanie symetrii
  Koło Naukowe Fizyki Wielkich Energii przy Wydziale Fizyki UW
  kwiecień 2003
 69. Hipoteza skalowania i teoria renormalizacji
  Seminarium Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, UW
  28 lutego 2003