seminar talks
 1. Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  February 27, 2018
 2. Exactly solvable model of two confined particles with finite-range interactions
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  December, 20 2017
 3. Mixture of a few attractively interacting fermions confined in a one-dimensional trap
  Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden
  December 7, 2017
 4. Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps
  Modern Trends in Physics Research, Wydział Fizyki, UAM
  June 14, 2017
 5. Pauli Crystals. Hidden geometric structures of the quantum statistics
  Coherence and Quantum Technology Seminar, Eindhoven University of Technology
  May 18, 2017
 6. Testing many-body world with a few strongly correlated ultra-cold fermions
  The Donostia International Physics Center, San Sebastian
  March 2, 2017
 7. Testing many-body world with a few strongly correlated ultra-cold fermions
  Coherence and Quantum Technology Seminar, Eindhoven University of Technology
  November 11, 2016
 8. From 'one' to 'many' Collective properties of a few ultra-cold fermions
  Seminarium Instytutu Fizyki UJK
  November 2, 2016
 9. Optical Lattices: Quantum Simulators for Condensed Matter Physics
  Seminarium Fizyki Teoretycznej, IF PAN
  October 17, 2016
 10. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Seminarium w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki PW
  June 9, 2016
 11. From 'one' to 'many'. Collective properties of a few ultra-cold fermions
  Seminarium Materii Skondensowanej, IF PAN
  May 17, 2016
 12. From 'one' to 'many'. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, UMK
  February 26, 2016
 13. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  February 18, 2016
 14. From 'one' to 'many'. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki, UW
  January 8, 2016
 15. Testing many-body world with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  December 17, 2015
 16. Pauli Crystals: hidden geometric structures of the quantum statistics
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  November 19, 2015
 17. Testing many-body world with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, UG
  November 6, 2015
 18. Criticality and universality in the Bose-Hubbard model with three-body interactions
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  November 4, 2015
 19. A few strongly interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarium Coherence-Correlations-Complexity, Instytut Fizyki, PWr
  October 28, 2015
 20. Pauli Crystals: hidden geometric structures of the quantum statistics
  Theoretical Physics Seminar, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
  October 19, 2015
 21. Many-body dynamics of a few interacting fermions in a double-well potential
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  May 6, 2015
 22. Few interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  April 21, 2015
 23. Few interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  November 19, 2014
 24. Quantum phase transition in a shallow 1D optical lattice
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  22 października 2014
 25. Few strongly attractive fermions in the harmonic trap
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  2 kwietnia 2014
 26. Optical lattices as quantum simulators dedicated for condensed-matter physics
  Seminarium Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki PAN
  1 kwietnia 2014
 27. Spontaneous breaking of the time-reversal symmetry in higher bands of optical lattices
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  27 lutego 2014
 28. Simulating quantum many-body systems in optical lattices
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  17 grudnia 2013
 29. Spontaneous breaking of the time-reversal symmetry in optical lattices
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 listopada 2013
  Modern Trends in Physics Research, Wydział Fizyki, UAM
  27 listopada 2013
 30. Kolektywne własności polarnych molekuł umieszczonych w sieci optycznej
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  30 maja 2012
 31. Kolektywne własności polarnych molekuł umieszczonych w sieci optycznej
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  19 kwietnia 2012
 32. Własności polarnych fermionów umieszczonych w sieci optycznej
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  26 października 2011
 33. Properties of dipolar bosons confined in the optical lattice
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  10 października 2011
 34. Exact diagonalization of the Bose-Hubbard mixture with dipolar interactions on a ring
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  26 stycznia 2011
 35. Gross-Pitaevskii equation vs. exact dynamics of bosons
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  3 listopada 2010
 36. Cold spinor atoms in optical lattice (introduction)
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 października 2010
 37. Trochę o prawdziwej dynamice zimnych atomów
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  7 kwietnia 2010
 38. Fotony kontra dyspersja
  Robocze Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  10 grudnia 2009
 39. Atom dwupoziomowy w niezerowej temperaturze
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  1 października 2008
 40. Qubit w zerowej i niezerowej temperaturze
  Seminarium Fizyki Statystycznej, Wydział Fizyki, UW
  16 maja 2008
 41. Kwantowa teoria pola w służbie qubitom
  Rada Naukowa CFT PAN
  14 marca 2008
 42. Filozofia mechaniki kwantowej okiem fizyka
  Instytut Matematyczny PAN, "Mechanika kwantowa i sterowanie"
  3 października 2007
 43. Atom dwupoziomowy i fotony w języku kwantowej teorii pola
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  28 marca 2007
 44. Kwantowa teoria pola układów dwupoziomowych
  Rada Naukowa CFT PAN
  23 marca 2007
 45. Dynamika w wirującej pułapce harmonicznej - klasycznie i kwantowo
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  8 maja 2006
 46. Ścisłe rezultaty w teoriach kwantowych
  Rada Naukowa CFT PAN
  23 lutego 2006
 47. Funkcje falowe układów liniowych
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  23 lutego 2005
 48. Rzadkie gazy bozonów
  Proseminarium Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, UW
  15 listopada 2004
 49. Rezonanse indukowane grawitacyjnie
  Seminarium sprawozdawcze "Inżynieria i Informatyka Kwantowa"
  5 listopada 2004
 50. Logarytmiczne równanie Schrödingera w obracającej się pułapce harmonicznej
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 października 2004
 51. O uporządkowaniu w modelu Heisenberga
  Wybrane zagadnienia fizyki statystycznej
  15 kwietnia 2004
 52. Ruch w obracającym się potencjale harmonicznymn - pełne rozwiązanie
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  10 marca 2004
 53. Spontaniczne łamanie symetrii
  Koło Naukowe Fizyki Wielkich Energii przy Wydziale Fizyki UW
  kwiecień 2003
 54. Hipoteza skalowania i teoria renormalizacji
  Seminarium Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, UW
  28 lutego 2003