seminar talks
 1. Attractively interacting spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  January 8, 2021
 2. Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems
  Seminarium Coherence-Correlations-Complexity, Instytut Fizyki, PWr
  December 9, 2020
 3. Pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion systems
  Oddział Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych, Instytut Fizyki Molekularnej PAN
  December 4, 2020
 4. Signatures of unconventional pairing in spin-imbalanced one-dimensional few-fermion system
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  November 23, 2020
 5. Jak mówić o dzisiejszej fizyce we współczesnej szkole?
  Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki
  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wlkp.
  August 28, 2019
 6. Od jednego do wielu. Kolektywne własności kilku przyciągających się ultra-zimnych fermionów
  Konwersatorium, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
  April 16, 2019
 7. Pairing in a balanced mixture of a few fermions of different mass confined in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  April 12, 2019
 8. Inter-component correlations in attractive one-dimensional mass-imbalanced fermionic mixtures
  Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, UMK
  April 5, 2019
 9. Inter-component correlations in attractive one-dimensional mass-imbalanced fermionic mixtures
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  December 6, 2018
 10. Several ultra-cold fermions in one-dimensional traps of different shapes
  Seminarum Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski
  November 30, 2018
 11. Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  February 27, 2018
 12. Exactly solvable model of two confined particles with finite-range interactions
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  December, 20 2017
 13. Mixture of a few attractively interacting fermions confined in a one-dimensional trap
  Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden
  December 7, 2017
 14. Mass-imbalanced mixtures of several ultra-cold fermions in one-dimensional traps
  Modern Trends in Physics Research, Wydział Fizyki, UAM
  June 14, 2017
 15. Pauli Crystals. Hidden geometric structures of the quantum statistics
  Coherence and Quantum Technology Seminar, Eindhoven University of Technology
  May 18, 2017
 16. Testing many-body world with a few strongly correlated ultra-cold fermions
  The Donostia International Physics Center, San Sebastian
  March 2, 2017
 17. Testing many-body world with a few strongly correlated ultra-cold fermions
  Coherence and Quantum Technology Seminar, Eindhoven University of Technology
  November 11, 2016
 18. From 'one' to 'many' Collective properties of a few ultra-cold fermions
  Seminarium Instytutu Fizyki UJK
  November 2, 2016
 19. Optical Lattices: Quantum Simulators for Condensed Matter Physics
  Seminarium Fizyki Teoretycznej, IF PAN
  October 17, 2016
 20. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Seminarium w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki PW
  June 9, 2016
 21. From 'one' to 'many'. Collective properties of a few ultra-cold fermions
  Seminarium Materii Skondensowanej, IF PAN
  May 17, 2016
 22. From 'one' to 'many'. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, UMK
  February 26, 2016
 23. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  February 18, 2016
 24. From 'one' to 'many'. Simulating few-body physics with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki, UW
  January 8, 2016
 25. Testing many-body world with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  December 17, 2015
 26. Pauli Crystals: hidden geometric structures of the quantum statistics
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  November 19, 2015
 27. Testing many-body world with a few ultra-cold fermions
  Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, UG
  November 6, 2015
 28. Criticality and universality in the Bose-Hubbard model with three-body interactions
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  November 4, 2015
 29. A few strongly interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarium Coherence-Correlations-Complexity, Instytut Fizyki, PWr
  October 28, 2015
 30. Pauli Crystals: hidden geometric structures of the quantum statistics
  Theoretical Physics Seminar, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University
  October 19, 2015
 31. Many-body dynamics of a few interacting fermions in a double-well potential
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  May 6, 2015
 32. Few interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  April 21, 2015
 33. Few interacting fermions in a one-dimensional harmonic trap
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  November 19, 2014
 34. Quantum phase transition in a shallow 1D optical lattice
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  22 października 2014
 35. Few strongly attractive fermions in the harmonic trap
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  2 kwietnia 2014
 36. Optical lattices as quantum simulators dedicated for condensed-matter physics
  Seminarium Materii Skondensowanej, Instytut Fizyki PAN
  1 kwietnia 2014
 37. Spontaneous breaking of the time-reversal symmetry in higher bands of optical lattices
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  27 lutego 2014
 38. Simulating quantum many-body systems in optical lattices
  Seminarum Instytutu Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
  17 grudnia 2013
 39. Spontaneous breaking of the time-reversal symmetry in optical lattices
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 listopada 2013
  Modern Trends in Physics Research, Wydział Fizyki, UAM
  27 listopada 2013
 40. Kolektywne własności polarnych molekuł umieszczonych w sieci optycznej
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  30 maja 2012
 41. Kolektywne własności polarnych molekuł umieszczonych w sieci optycznej
  Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  19 kwietnia 2012
 42. Własności polarnych fermionów umieszczonych w sieci optycznej
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  26 października 2011
 43. Properties of dipolar bosons confined in the optical lattice
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  10 października 2011
 44. Exact diagonalization of the Bose-Hubbard mixture with dipolar interactions on a ring
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  26 stycznia 2011
 45. Gross-Pitaevskii equation vs. exact dynamics of bosons
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  3 listopada 2010
 46. Cold spinor atoms in optical lattice (introduction)
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 października 2010
 47. Trochę o prawdziwej dynamice zimnych atomów
  Seminarium BEC, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  7 kwietnia 2010
 48. Fotony kontra dyspersja
  Robocze Seminarium Optyczne, Wydział Fizyki, UW
  10 grudnia 2009
 49. Atom dwupoziomowy w niezerowej temperaturze
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  1 października 2008
 50. Qubit w zerowej i niezerowej temperaturze
  Seminarium Fizyki Statystycznej, Wydział Fizyki, UW
  16 maja 2008
 51. Kwantowa teoria pola w służbie qubitom
  Rada Naukowa CFT PAN
  14 marca 2008
 52. Filozofia mechaniki kwantowej okiem fizyka
  Instytut Matematyczny PAN, "Mechanika kwantowa i sterowanie"
  3 października 2007
 53. Atom dwupoziomowy i fotony w języku kwantowej teorii pola
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  28 marca 2007
 54. Kwantowa teoria pola układów dwupoziomowych
  Rada Naukowa CFT PAN
  23 marca 2007
 55. Dynamika w wirującej pułapce harmonicznej - klasycznie i kwantowo
  Zakład Optyki Atomowej, UJ
  8 maja 2006
 56. Ścisłe rezultaty w teoriach kwantowych
  Rada Naukowa CFT PAN
  23 lutego 2006
 57. Funkcje falowe układów liniowych
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  23 lutego 2005
 58. Rzadkie gazy bozonów
  Proseminarium Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, UW
  15 listopada 2004
 59. Rezonanse indukowane grawitacyjnie
  Seminarium sprawozdawcze "Inżynieria i Informatyka Kwantowa"
  5 listopada 2004
 60. Logarytmiczne równanie Schrödingera w obracającej się pułapce harmonicznej
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  20 października 2004
 61. O uporządkowaniu w modelu Heisenberga
  Wybrane zagadnienia fizyki statystycznej
  15 kwietnia 2004
 62. Ruch w obracającym się potencjale harmonicznymn - pełne rozwiązanie
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  10 marca 2004
 63. Spontaniczne łamanie symetrii
  Koło Naukowe Fizyki Wielkich Energii przy Wydziale Fizyki UW
  kwiecień 2003
 64. Hipoteza skalowania i teoria renormalizacji
  Seminarium Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, UW
  28 lutego 2003