Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce, 9 - 14 października, 2004


Seminarium
 
Współczesne problemy fizyki fazy skondensowanej

   ORGANIZATORZY

Prof. dr A.F. Andriejew, Wiceprzewodniczący Rosyjskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. J. Kossut, Dyrektor Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

   CZAS I MIEJSCE SEMINARIUM

12 - 13 października, 2004, 9.30 - 18.00
Gmach Instytutu Fizyki PAN
Warszawa, Al. Lotników 32/46
Audytorium

   JĘZYK SEMINARIUM

Językiem seminarium jest język angielski

   PROGRAM
 
Wtorek   12 października
9:30 -- 10:15  A.F. Andriejew (Instytut Problemów Fizyki im. P.L.Kapicy RAN, Moskwa)
Rozproszenie elektronów na granicy między nadprzewodzącym a normalnym metalem. Historia zagadnienia
10:15 -- 11:00  K. Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)
Współistnienie nadprzewodnictwa i magnetyzmu
11:00 -- 11:30  przerwa
11:30 -- 12:15  J.W. Kopajew (Instytut Fizyki im. P.N.Lebiediewa RAN, Moskwa)
Ogólne poglądy na nature wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa
12:15 -- 13:00  M.Z. Cieplak (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Lokalizacja i nadprzewodnictwo w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach
13:00 -- 14:30  przerwa na obiad
14:30 -- 15:15  S.S. Sosin (Instytut Problemów Fizyki im. P.L.Kapicy RAN, Moskwa)
Sfrustrowane magnetyki w silnych polach magnetycznych
15:15 -- 16:00  T. Dietl (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Półprzewodniki ferromagnetyczne
16:00 -- 16:30  przerwa
16:30 -- 17:15  S.I. Pesockij (Instytut Fizyki Chemicznej RAN, Czernogolowka)
Oscylacje magnetyczne w niskowymiarowych metalach organicznych
17:15 -- 18:00  A. Wójs (Politechnika Wrocławska)
Widmo energetyczne naładowanych ekscytonów w silnych polach magnetycznych
 
Środa   13 października
9:30 -- 10:15  W.M. Pudałow (Instytut Fizyki im. P.N.Lebiediewa RAN, Moskwa)
Osiągnięcia w badaniach efektów oddziaływań elektronowych w dwuwymiarowych układach elektronowych
10:15 -- 11:00  P. Korecki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Obrazowanie holograficzne struktur atomowych przy pomocy promieniowania gamma
11:00 -- 11:30  przerwa
11:30 -- 12:15  W.A. Berezowec, R.W. Parfeniew (Fizyczno-techniczny Instytut im. A.F.Joffe RAN, Sankt-Peterburg)
W.I. Niżankowski (Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław)
Przewodnictwo kwantowe prostopadłe i w płaszczyźnie w heterokontaktach II rodzaju typu (GaInSb/InAs) w silnych polach magnetycznych
12:15 -- 13:00  J. Barnaś (Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Poznań)
Efekty spinowe w transporcie przez kropki kwantowe
13:00 -- 14:30  przerwa na obiad
14:30 -- 15:15  P. Perlin (Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, Warszawa)
Fioletowe i nadfioletowe diody laserowe o niskiej zawartości defektów na podłożach z GaN otrzymanych metodą syntezy pod wysokim ciśnieniem
15:15 -- 16:00  J. P. Jakowlew (Fizyczno-techniczny Instytut im. A.F.Joffe RAN, Sankt-Petersburg)
Przyrządy optoelektryczne w zakresie średniej podczerwieni (2-5μm) służące do kontroli ekologicznej i diagnostyki medycznej
16:00 -- 16:30  przerwa
16:30 -- 17:15  M. Cieplak (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Rozciąganie mechaniczne i uporządkowanie kontaktowe białek

   REJESTRACJA

Osoby pragnące brać udział w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia (imię, nazwisko i e-mail adres) na adres: zuber@ifpan.edu.pl