BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
 
 

 PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 
Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwotę 130 000 zł netto
 
 Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto 
 Zamówienia publiczne - art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (tzw. zamówienia z "dziedziny nauki")

 
 
Archiwum
 Zamówienia publiczne - art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
(tzw. zamówienia z "dziedziny nauki")
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061