BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
 
 

 PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 
Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwotę 130 000 zł netto
 
 Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto 
 Zamówienia publiczne - art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (tzw. zamówienia z "dziedziny nauki")

 
 
Archiwum
 Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwotę 130 000 zł netto

1Numer referencyjnyZO/28/IFPAN/2021/JT
2Tytuł zamówieniaZaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie dwujęzycznego portalu internetowego wraz z migracją danych ze strony www.ifpan.edu.pl na nową stronę pod tym samym adresem dla Instytutu Fizyki PAN
3Data publikacji na stronie WWW04.11.2021 r. godzina 15:00
4Termin składania ofert22.11.2021 r. do godziny 12:00
5Stan przetargu 
6DokumentyZapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
IF PAN - standaryzacja znaku firmowego
Pytania i odpowiedzi - Zestaw 1
Pytania i odpowiedzi - Zestaw 2
Pytania i odpowiedzi - Zestaw 3
7Informacje przygotował 1Numer referencyjnyZO/36/IFPAN/2021/WS
2Tytuł zamówieniaZakup wraz z dostawą części zamiennych do ścieniacza jonowego Gatan PIPS i regenarcja krogenicznego holdera Cryo 636 firmy Gatan
z podzialem na 2 części
3Termin składania ofert01.10.2021 r. godz. 10:00
4Stan przetargu 
5DokumentyZapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy dla części 1
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy dla części 2
Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
6Informacje przygotował 1Numer referencyjnyZO/34/IFPAN/2021/JT
2Tytuł zamówieniaSukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych i laserowych oraz odbiór zużytych opakowań po tonerach i tuszach na potrzeby Instytutu Fizyki PAN
3Termin składania ofert30.09.2021 r. do godziny 10:00
4Stan przetargu 
5DokumentyZapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
6Informacje przygotował 1Numer referencyjnyZO/33/IFPAN/2021/MS
2Tytuł zamówieniaZakup mini-dewara azotowego do schładzania roztworów cząsteczek organicznych dla badań optycznych wraz z dostawą
3Termin składania ofert23.09.2021 r. godz. 10:00
4Stan przetargu 
5DokumentyZapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze wykonawcy
6Informacje przygotował 1Numer referencyjnyZO/26/IFPAN/2021/WS
2Tytuł zamówieniaOdbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
3Termin składania ofert22.07.2021 r. godz. 10:00
4Stan przetarguZAKOŃCZONE
5DokumentyZapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - Zakres zamówienia
Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Odpowiedź na pytanie wykonawcy
Odpowiedzi na pytania - Zestaw 2
Notatka służbowa
6Informacje przygotował1Numer referencyjny ZO/13/IFPAN/2021/JT
2Tytuł zamówieniaUsługa przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa – Instytutu Fizyki PAN
3Termin składania ofert10.06.2021 r. godz. 12:00
4Stan przetargu-------
5DokumentyZapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy - wersja edytowalna
Projektowane postanowienia umowy
Zapytanie ofertowe - audyt energetyczny
Notatka służbowa - Wybór najkorzystniejszej oferty
6Informacje przygotował1Numer referencyjnyZO/5/IFPAN/2021/WS
2Tytuł zamówieniaSukcesywne dostawy środków czystości
3Termin składania ofert25 lutego 2021 r. do godziny 10.00
4Stan przetarguZAKOŃCZONE
5DokumentyZapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna
Załącznik formularz cenowy
Formularz cenowy - wersja edytowalna
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
6Informacje przygotowałaMirosława Szewczyk1Numer referencyjnyZO/1/IFPAN/2021/MS
2Tytuł zamówieniaUsługi pralnicze
3Termin składania ofert 27 stycznia 2021 r. godzina 10:00
4Stan przetarguZAKOŃCZONE
5DokumentyZapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
6Informacje przygotowałaMirosława Szewczyk1Numer referencyjny ZO/81/IFPAN/2020/GK
2Tytuł zamówieniaPakiety sportowe
3Termin składania ofert27 stycznia 2021 r. godz. 10:00
4Stan przetarguZAKOŃCZONE
5DokumentyNowy formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
6Informacje przygotowałGrzegorz Karczmarz
Dział Zamówień Publicznych,Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

email:dzpie@ifpan.edu.pl

 

 
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061