Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i BioMedycznych
 
 
 
Szkoła jest prowadzona wspólnie przez 9 instytutów badawczych w 4 dyscyplinach naukowych: biologia, chemia, fizyka, medycyna.

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
  Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  Instytut Psychiatrii i Neurologii
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Centralna strona Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych


Kalendarz akademicki 2019/2020
Nowi doktoranci
Główne dokumenty Szkoły
Formularze
  • Karta egzaminacyjna: PDF  DOC
  • Podanie o urlop: PDF  DOC

Rekrutacja 2019:Kontakt w Instytucie Fizyki PAN

•   Kierownik Specjalizacji Fizyka
     dr hab. Piotr Deuar
     tel: (+48) 22 116 3456

•   Sekretariat
     mgr Elżbieta Frąckiewicz
     tel: (+48) 22 116 2181
     email: sekretariat.msd@ifpan.edu.pl
     Pokój 216, Budynek I 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061