Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA NAUKOWA 2019-2022
 
 
 

Informacje o działalności Rady Naukowej IF PAN   Informacje dla członków Rady Naukowej IF PAN

Przewodniczący     prof. dr hab. Jacek Kossut
Zastępcy Przewodniczącego     prof. dr hab. Marta Z. Cieplak
  prof. dr hab. Tomasz Story
Sekretarze     dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN
  dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PANSkład Rady
prof. dr hab. Ryszard Buczko IF PAN buczko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Agnieszka Bzowska UW abzowska@biogeo.uw.edu.pl
prof. dr hab. Marek Cieplak IF PAN cieplak@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marta Cieplak IF PAN marta@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN IF PAN lcyw@ifpan.edu.pl
dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN IF PAN deuar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Dietl Członek rzeczywisty PAN dietl@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mariusz Gajda IF PAN gajda@ifpan.edu.pl
dr Marta Galicka IF PAN galicka@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Robert R. Gałązka Członek rzeczywisty PAN galaz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek Godlewski IF PAN godlew@ifpan.edu.pl
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN IF PAN grabec@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz IF PAN guzel@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski IFM PAN idzi@ifmpan.poznan.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski IF PAN jastr@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Jeżowski INTiBS PAN A.Jezowski@int.pan.wroc.pl
prof. dr hab. Grzegorz Karczewski IF PAN karcz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mirosław Karpierz WF PW miroslaw.karpierz@pw.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel IF PAN kisiel@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz Kłopotowski IF PAN lklopot@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Robert Kołos IChF PAN rkolos@ichf.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Kossut IF PAN kossut@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan Kowalski IF PAN kowab@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek Kuś CFT PAN marek@cft.edu.pl
prof. dr hab. Maciej Maśka PWr maciej.maska@pwr.edu.pl
dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN IF PAN mmatu@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Maziewski UwB magnet@uwb.edu.pl
dr Ewelina Milińska IF PAN esieczko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Jan Misiewicz PWr jan.misiewicz@pwr.wroc.pl
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN IF PAN annan@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman Puźniak IF PAN puzni@ifpan.edu.pl
mgr Rafał Rudniewski IF PAN rudniewski@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Leszek Sirko IF PAN sirko@ifpan.edu.pl
dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PAN IF PAN sobieraj@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Sobolewski Członek korespondent PAN sobola@ifpan.edu.pl
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN IF PAN tomsow@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski IFD UW roman.stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Story IF PAN story@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Suchocki IF PAN suchy@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Suski IWC PAN tadek@unipress.waw.pl
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk IF PAN szewc@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Henryk Szymczak Członek rzeczywisty PAN szymh@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Szymczak UW Piotr.Szymczak@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski IF PAN wisni@ifpan.edu.pl
dr hab. Piotr Wojnar IF PAN wojnar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz IF PAN wojto@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Daniel Wójcik IBD PAN d.wojcik@nencki.gov.pl
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur IF PAN zalum@ifpan.edu.pl
dr Maciej Zgirski IF PAN zgirski@ifpan.edu.pl
Rzecznik Dyscyplinarny IF PAN
 
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski


 


Komisja do spraw
Samodzielnych Pracowników Naukowych
Komisja do spraw
Asystentów i Adiunktów
 
Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Story

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski


prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
prof. dr hab. Jacek Kossut
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Roman Puźniak
prof. dr hab. Leszek Sirko
prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
   
Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz


prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
prof. dr hab. Bogdan Kowalski
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
dr hab. Łukasz Kłopotowski
 
Komisja do spraw Kształcenia
 
Przewodniczący
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Ryszard Buczko


prof. dr hab. Mariusz Gajda
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
prof. dr hab. Tomasz Story
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
mgr Rafał Rudniewski
 


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061