BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA NAUKOWA 2019-2022
 
 
 

Informacje o działalności Rady Naukowej IF PAN Informacje dla członków Rady Naukowej IF PAN

Przewodniczący     prof. dr hab. Jacek Kossut      przewodniczacyrn@ifpan.edu.pl
Zastępca Przewodniczącego     prof. dr hab. Tomasz Story
Sekretarze     prof. dr hab. Michał Matuszewski
  dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PANSkład Rady
prof. dr hab. Ryszard BuczkoIF PANbuczko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Maria Agnieszka BzowskaUWabzowska@biogeo.uw.edu.pl
dr Marta Chabowska (z d. Galicka)IF PANgalicka@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PANIF PANlcyw@ifpan.edu.pl
dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PANIF PANdeuar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz DietlCzłonek rzeczywisty PAN dietl@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mariusz GajdaIF PANgajda@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Daniel Gryko IChO PANgryko@icho.edu.pl
prof. dr hab. Elżbieta GuziewiczIF PANguzel@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski IFM PANidzi@ifmpan.poznan.pl
dr hab. Daniel Jakubczyk, prof. IF PANIF PANjakub@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz JastrzębskiIF PANjastr@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Jeżowski INTiBS PANa.jezowski@intibs.pl
prof. dr hab. Grzegorz KarczewskiIF PANkarcz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mirosław Karpierz WF PWmiroslaw.karpierz@pw.edu.pl
dr hab. Łukasz Kilański, prof. IF PANIF PANkilan@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew KisielIF PANkisiel@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz KłopotowskiIF PANlklopot@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Robert Kołos IChF PANrkolos@ichf.edu.pl
prof. dr hab. Jacek KossutIF PANkossut@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan KowalskiIF PANkowab@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek KuśCFT PANmarek@cft.edu.pl
dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. IF PANIF PANlusak@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Maciej Maśka PWrmaciej.maska@pwr.edu.pl
prof. dr hab. Michał MatuszewskiIF PANmmatu@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Maziewski UwBmagnet@uwb.edu.pl
dr Ewelina MilińskaIF PANesieczko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Jan Misiewicz PWrjan.misiewicz@pwr.wroc.pl
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PANIF PANannan@ifpan.edu.pl
mgr inż. Joanna OlasIF PANjolas@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman PuźniakIF PANpuzni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Leszek SirkoIF PANsirko@ifpan.edu.pl
dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PANIF PANsobieraj@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej SobolewskiCzłonek korespondent PANsobola@ifpan.edu.pl
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PANIF PANtomsow@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski IFD UWroman.stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz StoryIF PANstory@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej SuchockiIF PANsuchy@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz SuskiIWC PANtadek@unipress.waw.pl
prof. dr hab. Andrzej SzewczykIF PANszewc@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Henryk SzymczakCzłonek rzeczywisty PANszymh@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Piotr SzymczakUWPiotr.Szymczak@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej WiśniewskiIF PANwisni@ifpan.edu.pl
dr hab. Emilia Witkowska, prof. IF PANIF PANewitk@ifpan.edu.pl
dr hab. Bartłomiej Witkowski, prof. IF PANIF PANbwitkow@ifpan.edu.pl
dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PANIF PANwojnar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz WojtowiczIF PANwojto@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Daniel Wójcik IBD PANd.wojcik@nencki.gov.pl
prof. dr hab. Magdalena Załuska-KoturIF PANzalum@ifpan.edu.pl
dr Maciej ZgirskiIF PANzgirski@ifpan.edu.pl
Rzecznik Dyscyplinarny IF PAN
 
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski


 


Komisja do spraw
Samodzielnych Pracowników Naukowych
Komisja do spraw
Asystentów i Adiunktów
 
Przewodniczący
prof. dr hab. Tomasz Story

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski


prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
prof. dr hab. Jacek Kossut
prof. dr hab. Marek Kuś
prof. dr hab. Roman Puźniak
prof. dr hab. Leszek Sirko
prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
  
Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz


prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
prof. dr hab. Bogdan Kowalski
prof. dr hab. Michał Matuszewski
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
dr hab. Łukasz Kłopotowski
dr Ewelina Milińska
 
Komisja do spraw Kształcenia
 
Przewodniczący
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN

Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Ryszard Buczko


prof. dr hab. Mariusz Gajda
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
prof. dr hab. Tomasz Story
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
dr hab. Łukasz Kilański, prof. IF PAN
dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
mgr inż. Joanna Olas
 


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061