Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Zjawisko piezo-elektromagnetyczne w (Ga,Mn)N
Nat. Commun. 7, 13232 (2016)

Zjawisko magnetoelektryczne umożliwia zmianę polaryzacji elektrycznej polem magnetycznym lub polaryzacji magnetycznej polem elektrycznym, co może stanowić nową metodę zapisu informacji w pamięciach magnetycznych bez użycia ruchomej głowicy. Efekt ten był obserwowany między innymi w multiferroikach, czyli materiałach wykazujących równocześnie dwie lub więcej właściwości ferroicznych (ferromagnetyzm, ferroelektryczność, ferrosprężystości), a także w strukturach hybrydowych składających się z ferromagnetyka mechanicznie połączonego z piezoelektrykiem, który odkształca się pod wpływem pola elektrycznego. Pracownicy Instytutu Fizyki PAN pod kierunkiem prof. Tomasza Dietla wykazali, że zjawisko piezo-elektromagnetyczne może istnieć nie tylko w strukturach hybrydowych, ale także w układach jednorodnych.

więcej →     


Power Spectrum Analysis and Missing Level Statistics of Microwave Graphs with Violated Time Reversal Invariance
Phys. Rev. Lett. 117, 14, 144101 (2016)

Jedną z konsekwencji Zasady Komplementarności, określającej fundamentalne związki pomiędzy klasycznym i kwantowo-mechanicznym opisem świata jest hipoteza o klasycznym pochodzeniu zjawisk chaosu kwantowego. Efekty zjawisk chaotycznych w przyrodzie znamy od dawna z obserwacji astronomicznych ruchów ciał niebieskich, z modelowania takich zjawisk jak prognoza pogody, z przepływów turbulentnych cieczy i gazów czy istnienia szumów w układach elektronicznych. Pomimo olbrzymich sukcesów teorii chaosu zarówno w zastosowaniu do układów klasycznych jak i kwantowych, otwartym pozostawało pytanie, w jaki sposób należy analizować układy kwantowo-mechaniczne, o których informacja jest niepełna.

więcej →     
 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
W dniach 17-19 listopada 2016 odbyły się w Brukseli 65 międzynarodowe targi INNOVA 2016 w czasie których prof. Marek Godlewski udekorowany został Krzyżem Oficerskim Europejskiej Nagrody Innowacyjności (European Innovation Award).
   24.11, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
  Dr Andrzej Nadolny, emerytowany pracownik IFPAN, uzyskał nagrodę World Federation of Physics Competitions za zasługi dla rozwoju międzynarodowych konkursów fizycznych
4 listopada 2016
 
  Sympozjum doktoranckie - Physics under extremal conditions
   Program    oraz   Wykłady
3 listopada 2016
 
  ELI Seminar - seminarium poświęcone projektowi Extreme Light Infrastructure
21 października 2016
 
  Sympozjum poświęcone osiągnięciom naukowym Pani Profesor Ritty Szymczak
   Program    oraz   Filmy z Sympozjum: część I i część II
12 października 2016
 
  Dr Maciej Zgirski otrzymał grant w ramach programu FIRST TEAM przyznany przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej
W ramach grantu realizowany będzie projekt "Ultraszybka termometria oparta na nadprzewodzącym złączu Josephsona"
5 października 2016
 
  Uroczysta inauguracja roku akademickiego
5 października 2016
 
  Dr Joanna Jankowska prowadząca badania dotyczące zastosowania perowskitów przy produkcji wydajnych energetycznie paneli słonecznych otrzymała stypendium START Fundacji Nauki Polskiej
28 września 2016
 
  Prof. dr hab. Adam Barcz odebrał z rąk Prezydenta RP akt nominacyjny przyznający mu tytuł profesora nauk fizycznych
27 września 2016
 
  XX Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
24 - 25 września 2016
 
  Mgr inż. Przemysław Kowalik otrzymał wyróżnienie za najlepszy prezentację posterową na konferencji YUCOMAT 2016 w Herceg Novi w Czarnogórze.
23 września 2016
 
  Reprezentacja Polski wyłoniona w Krajowym Turnieju Młodych Fizyków organizowanym przez PTF oraz Instytut Fizyki PAN zdobyła brązowy medal w XXIX Międzynarodowym Turniej Młodych Fizyków
5 sierpnia 2016
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
The different faces of the destabilized surfaces: What we see when we look at?
Wtorek, 6 grudnia, godz. 12:00, Sala D
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems
Środa, 7 grudnia, godz. 10:00, Sala 203
 
  Seminarium z podstaw fizyki
Efekt fotoelektryczny
Środa, 7 grudnia, godz. 12:00, Sala D
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Student    (English ver.)
   14.11 - 15.12
 
  Asystent ze stopniem doktora w zakresie fizyki magnetyzmu    (English ver.)
   14.11 - 11.12
 
 
Oferta pracy - referent
   29.11 - 09.12
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Competition between Bose-Einstein Condensation and Spin Dynamics
B. Naylor, M. Brewczyk, M. Gajda, O. Gorceix, E. Maréchal, L. Vernac, and B. Laburthe-Tolra
Phys. Rev. Lett. 117, 18, 185302 (2016)
 
  Stretching magnetism with an electric field in a nitride semiconductor
D. Sztenkiel, M. Foltyn, G. P. Mazur, R. Adhikari, K. Kosiel, K. Gas, M. Zgirski, R. Kruszka, R. Jakiela, Tian Li, A. Piotrowska, A. Bonanni, M. Sawicki, & T. Dietl
Nature Communications 7, 13232 (2016)
 
  Power Spectrum Analysis and Missing Level Statistics of Microwave Graphs with Violated Time Reversal Invariance
M. Białous, V. Yunko, S. Bauch, M. Ławniczak, B. Dietz, and L. Sirko
Phys. Rev. Lett. 117, 14, 144101 (2016)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  Sposób otrzymywania jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach oraz urządzenie umożliwiajace uzyskanie jednorodnej koncentracji wodoru w półprzewodnikach
Andrzej Mycielski i Wojciech Kaliszek
Nr patentu: PL405990
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061