Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisje stałe w IF PAN
 
 
 


Komisje stałe działające w Instytucie Fizyki PAN

•  Komisje powołane przez Dyrektora IF PAN
•  Komisje Rady Naukowej IF PANKomisje powołane przez Dyrektora IF PAN

Komisja rekrutacyjna na Międzynarodowe Studia Doktoranckie IF PAN (kadencja do 30 maja 2018 r.):
 1. prof. dr hab. Mariusz Gajda, Kierownik MSD - przewodniczący komisji
 2. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 4. prof. dr hab. Jan Mostowski
 5. prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
 6. dr hab. Hanka Przybylińska, prof. IF PAN
 7. mgr Krystyna Levchenko - przedstawicielka doktorantów
Doktorancka komisja stypendialna (kadencja do 30 września 2017 r.):
 1. prof. dr hab. Mariusz Gajda, Kierownik MSD - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 3. prof. dr hab. Jan Mostowski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 5. mgr Oleksandr Chumak - przedstawiciel doktorantów
Komisja stypendialna (orzeka w sprawach stypendiów socjalnych dla doktorantów):
 1. Aleksandra Kłosaj, kierownik DKiP - przewodnicząca komisji
 2. Martyna Cinak-Modzelewska
 3. Jakub Mikulski - przedstawiciel doktorantów
 4. Rafał Kuna - przedstawiciel doktorantów
 5. Magdalena Majewicz - przedstawicielka doktorantów
Odwoławcza komisja stypendialna:
 1. Katarzyna Ciok - przewodnicząca komisji
 2. dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
 3. Krystyna Levchenko - przedstawicielka doktorantów
 4. Aneta Grochot - przedstawicielka doktorantów
 5. Kinga Lasek - przedstawicielka doktorantów
Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. dr Paweł Głód, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - przewodniczący komisji
 2. Maria Turska - lekarz medycyny pracy
 3. Beata Bartyska - specjalistka ds. BHP
 4. Agnieszka Jędrzejewska - przedstawicielka pracowników
 5. Teodor Jarosiński - przedstawiciel pracowników
Komisja przetargowa
1. Członkowie stali:
 1. prof. dr hab. Bogdan Kowalski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski - zastępca przewodniczącego
 3. Maciej Zajączkowski - sekretarz
 4. Krystyna Luty - przedstawicielka działu prawnego
 5. Teodor Jarosiński
2. Członkowie dochodzący w zależności od przedmiotu postępowania:
 1. dr Aleksander Błędowski - przedstawiciel dziełu informatyki
 2. wskazany przez Dyrektora IF PAN kierownik grantu (zadania)
 3. dr Paweł Głód - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
 4. dr Adam Zakrzewski - kierownik Biblioteki IF PAN
 5. inna osoba, w tym także osoba niebędąca pracownikiem Instytutu, wskazana przez Dyrektora IF PAN
3. Członkowie, których Przewodniczący komisji może stosownie do potrzeb wezwać do podjęcia uczestnictwa
w pracach Komisji Przetargowej w przypadku dłuższej nieobecności któregokolwiek z jej członków:
 1. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 2. prof. dr hab. Tomasz Story
 3. prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
 4. Piotr Białokoziewicz
 5. Grażyna Zagórska
 6. Jacek Zieliński


Komisje Rady Naukowej IF PAN

Komisja do spraw Kadry Naukowej:
 1. prof. dr hab. Jan Mostowski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Robert R. Gałązka
 3. prof. dr hab. Marek Godlewski
 4. prof. dr hab. Jacek Kossut
 5. prof. dr hab. Adrian Kozanecki
 6. prof. dr hab. Marek Kuś
 7. prof. dr hab. Roman Puźniak
 8. prof. dr hab. Tomasz Story
 9. prof. dr hab. Andrzej Suchocki
 10. prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Komisja do spraw Asystentów i Adiunktów:
 1. prof. dr hab. Adrian Kozanecki - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Piotr Bogusławski
 3. prof. dr hab. Danek Elbaum
 4. prof. dr hab. W. Jastrzębski
 5. prof. dr hab. Bogdan Kowalski
 6. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 7. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
 8. dr Marta Galicka
Rada Programowa Studium Doktoranckiego:
 1. prof. dr hab. Marek Cieplak - przewodniczący rady
 2. prof. dr hab. Piotr Bogusławski
 3. prof. dr hab. Jan Mostowski
 4. prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
 5. prof. dr hab. Adrian Kozanecki
 6. prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
 7. prof. dr hab. Tomasz Story
 8. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 9. prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
 10. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
 11. mgr Khrystyna Levchenko 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061