BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisje stałe w IF PAN
 
 
 


Komisje stałe działające w Instytucie Fizyki PAN

•  Komisje powołane przez Dyrektora IF PAN
•  Komisje Rady Naukowej IF PANKomisje powołane przez Dyrektora IF PAN

Doktorancka komisja stypendialna (kadencja do 30 września 2021 r.):
 1. dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Mariusz Gajda
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 5. dr hab. Łukasz Kłopotowski
 6. mgr inż. Andrzej Opala - przedstawiciel doktorantów
Komisja stypendialna do spraw stypendiów socjalnych dla doktorantów (kadencja do 30 września 2021r.):
 1. mgr Aleksandra Kłosaj, kierownik DKiP - przewodnicząca komisji
 2. mgr Elżbieta Frąckiewicz, sekretariat MSD
 3. mgr Magdalena Duda - przedstawicielka doktorantów
 4. mgr Jakub Polaczyński - przedstawiciel doktorantów
 5. mgr inż. Wojciech Wołkanowicz - przedstawiciel doktorantów
Odwoławcza komisja stypendialna do spraw stypendiów socjalnych dla doktorantów (kadencja do 30 września 2021 r.):
 1. mgr Anna Szymborska - przewodnicząca komisji
 2. dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
 3. mgr inż. Dorota Janaszko - przedstawicielka doktorantów
 4. mgr inż. Monika Zięba - przedstawicielka doktorantów
 5. mgr Jan Krzywda - przedstawiciel doktorantów
Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. Przewodniczący - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych - dr Paweł Głód
 2. Lekarz medycyny pracy - lekarz medycyny pracy delegowany z placówki medycznej
 3. Specjalista ds. BHP - Beata Bartyska
 4. Inspektor p.poż. - Tomasz Łoboda
 5. Pełnomocnik Dyrektora ds. infrastruktury badawczej - Tomasz Wojciechowski
 6. Przedstawiciele załogi - Agnieszka Jędrzejewska, Aneta Szczepańska, Teodor Jarosiński, Jacek Wyrzykowski
Komisja socjalna:
 1. Joanna Bodecka
 2. Marcin Czech
 3. Piotr Dziawa
 4. Krzysztof Fronc
 5. Ewelina Milińska
 6. Jerzy Szonert
 7. Marta Witkowska-Baran - przewodnicząca komisji
 8. Aneta Wyszyńska
Komisja antymobbingowa (Działająca w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.):

     Skład komisji zależy każdorazowo od rozpatrywanej sprawy.Komisje Rady Naukowej IF PAN

Komisja do spraw Samodzielnych Pracowników Naukowych:
 1. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 2. prof. dr hab. Jacek Kossut
 3. prof. dr hab. Marek Kuś
 4. prof. dr hab. Roman Puźniak
 5. prof. dr hab. Leszek Sirko
 6. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
 7. prof. dr hab. Tomasz Story - przewodniczący komisji
 8. prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - zastępca przewodniczącego komisji
 9. prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
 10. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Komisja do spraw Asystentów i Adiunktów:
 1. prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz- zastępca przewodniczącego komisji
 2. prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
 3. prof. dr hab. Bogdan Kowalski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk - przewodniczący komisji
 5. dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
 6. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
 7. dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN
 8. dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
 9. dr hab. Łukasz Kłopotowski
 10. dr Ewelina Milińska
Komisja do spraw Kształcenia:
 1. prof. dr hab. Ryszard Buczko - zastępca przewodniczącego komisji
 2. prof. dr hab. Mariusz Gajda
 3. prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
 4. prof. dr hab. Tomasz Story
 5. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 6. prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
 7. dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
 8. dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
 9. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN - przewodniczący komisji
 10. mgr Rafał Rudniewski 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061