Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisje stałe w IF PAN
 
 
 


Komisje stałe działające w Instytucie Fizyki PAN

•  Komisje powołane przez Dyrektora IF PAN
•  Komisje Rady Naukowej IF PANKomisje powołane przez Dyrektora IF PAN

Komisja rekrutacyjna na Międzynarodowe Studia Doktoranckie IF PAN (kadencja do 31 maja 2019 r.):
 1. prof. dr hab. Mariusz Gajda, Kierownik MSD - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Jan Mostowski
 3. prof. dr hab. Tomasz Story
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 5. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
 6. dr hab. Hanka Przybylińska, prof. IF PAN
 7. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
 8. dr hab. Łukasz Kłopotowski
 9. dr Marcin Wysokiński
 10. mgr Damian Kwiatkowski - przedstawiciel doktorantów
Doktorancka komisja stypendialna (kadencja do 30 września 2019 r.):
 1. prof. dr hab. Mariusz Gajda, Kierownik MSD - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 3. prof. dr hab. Jan Mostowski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 5. mgr Oleksandr Chumak - przedstawiciel doktorantów
Komisja stypendialna do spraw stypendiów socjalnych dla doktorantów (kadencja do 30 września 2019 r.):
 1. Aleksandra Kłosaj, kierownik DKiP - przewodnicząca komisji
 2. Elżbieta Frąckiewicz, sekretariat MSD
 3. Aneta Wardak - przedstawicielka doktorantów
 4. Jakub Polaczyński - przedstawiciel doktorantów
 5. Rafał Rudniewski - przedstawiciel doktorantów
Odwoławcza komisja stypendialna do spraw stypendiów socjalnych dla doktorantów (kadencja do 30 września 2019 r.):
 1. Anna Szymborska - przewodnicząca komisji
 2. dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
 3. Oleksandr Chumak - przedstawiciel doktorantów
 4. Mateusz Hajdel - przedstawiciel doktorantów
 5. Jan Krzywda - przedstawiciel doktorantów
Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. dr Paweł Głód, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - przewodniczący komisji
 2. Maria Turska - lekarz medycyny pracy
 3. Beata Bartyska - specjalistka ds. BHP
 4. Agnieszka Jędrzejewska - przedstawicielka pracowników
 5. Teodor Jarosiński - przedstawiciel pracowników
Komisja socjalna:
 1. dr Elżbieta Dynowska
 2. dr Maria Gutowska
 3. dr Krzysztof Fronc
 4. mgr Krzysztof Kopalko
 5. Anna Marciniak
 6. Beata Rosłon
 7. mgr Jerzy Szonert
 8. Wiesława Zajączkowska
Komisja antymobbingowa (Działająca w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.):

     Skład komisji zależy każdorazowo od rozpatrywanej sprawy.

Komisja przetargowa
1. Członkowie stali:
 1. prof. dr hab. Bogdan Kowalski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski - zastępca przewodniczącego
 3. Maciej Zajączkowski - sekretarz
 4. Teodor Jarosiński
2. Członkowie dochodzący w zależności od przedmiotu postępowania:
 1. dr Aleksander Błędowski - przedstawiciel dziełu informatyki
 2. wskazany przez Dyrektora IF PAN kierownik grantu (zadania)
 3. dr Paweł Głód - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
 4. dr Adam Zakrzewski - kierownik Biblioteki IF PAN
 5. inna osoba, w tym także osoba niebędąca pracownikiem Instytutu, wskazana przez Dyrektora IF PAN
3. Członkowie, których Przewodniczący komisji może stosownie do potrzeb wezwać do podjęcia uczestnictwa
w pracach Komisji Przetargowej w przypadku dłuższej nieobecności któregokolwiek z jej członków:
 1. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 2. prof. dr hab. Tomasz Story
 3. prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
 4. Marek Barański
 5. Aneta Wodzińska
 6. Jacek Zieliński


Komisje Rady Naukowej IF PAN

Komisja do spraw Kadry Naukowej:
 1. prof. dr hab. Jan Mostowski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Robert R. Gałązka
 3. prof. dr hab. Marek Godlewski
 4. prof. dr hab. Jacek Kossut
 5. prof. dr hab. Adrian Kozanecki
 6. prof. dr hab. Marek Kuś
 7. prof. dr hab. Roman Puźniak
 8. prof. dr hab. Tomasz Story
 9. prof. dr hab. Andrzej Suchocki
 10. prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Komisja do spraw Asystentów i Adiunktów:
 1. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Piotr Bogusławski
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 4. prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
 5. prof. dr hab. Bogdan Kowalski
 6. dr hab. Grzegorz Garbecki, prof. IF PAN
 7. dr Marta Galicka
Rada Programowa Studium Doktoranckiego:
 1. prof. dr hab. Marek Cieplak - przewodniczący rady
 2. prof. dr hab. Piotr Bogusławski
 3. prof. dr hab. Jan Mostowski
 4. prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
 5. prof. dr hab. Adrian Kozanecki
 6. prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz
 7. prof. dr hab. Tomasz Story
 8. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 9. prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
 10. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
 11. mgr Khrystyna Levchenko 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061