Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych:
Paweł Markiewicz
e-mail: iodo@ifpan.edu.pl

  •  Polityka prywatności w Instytucie Fizyki PAN
  •  Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne
  •  Obowiązek informacyjny - monitoring w Instytucie Fizyki PAN
  •  Obowiązek informacyjny - konferencje ze zgodą w celu
     rejestracji

  •  Obowiązek informacyjny dla czytelnika Biblioteki
     Instytutu Fizyki PAN

  •  Formularz wniosku o skorzystanie z praw przysługujących
     osobie,której dane osobowe podlegają ochronie

  •  Procedury i klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania
     danych osobowych obowiązujące w IF PAN
     (dostępne lokalnie)

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Konwersatorium IF PAN
Graphite and graphene: scientific background
Wtorek, 28 maja, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Asystent lub adiunkt o specjalności metod rentgenowskiej dyfrakcji w warunkach wysokich temperatur i w warunkach wysokiego ciśnienia, w zakresie fizyki ciała stałego    (English ver.)
   08.05 - 30.06
 
  Asystent lub adiunkt w dziedzinie metod rentgenowskiej dyfrakcji wysokorozdzielczej fizyki ciała stałego    (English ver.)
   08.05 - 30.06
 
  Adiunkt, metody spekroskopowe    (English ver.)
   08.05 - 05.06
 
  Doktorant    (English ver.)
   08.05 - 02.06
 
 
Referent/ka w Dziale Wydawnictw (1/2 etatu)   
   24.05 - 07.06
 
  Referent/ka / asystent/ka Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych   
   24.05 - 07.06
 
  Administrator serwerowych systemów linuxowych   
   14.05 - 28.05
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid
Nataliya Bobrovska, Michał Matuszewski (co-authors)
Nature Photonics (2019)
 
  Quantum reservoir processing
Sanjib Ghosh, Andrzej Opala, Michał Matuszewski, Tomasz Paterek and Timothy C. H. Liew
npj Quantum Information 5, 35 (2019)
 
  Non-Weyl Microwave Graphs
Michał Ławniczak, Jiří Lipovský, and Leszek Sirko
Phys. Rev. Lett. 122, 14, 140503 (2019)
 
  Growth and optical properties of ZnO/Zn1-xMgxO quantum well on ZnO microrod
A. Pieniążek, H. Teisseyre, D. Jarosz, J. Suffczynski, B. S. Witkowski, S. Kret, M. Boćkowski, A. Reszka, M. Godlewski, A. Kozanecki and B. J. Kowalski
Nanoscale 11, 2275 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061