BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iodo@ifpan.edu.pl
Referent ds. Ochrony Danych Osobowych:
  •  Beata Bartyska
tel.: 570 100 667
Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych:
  •  Polityka prywatności w Instytucie Fizyki PAN
  •  Obowiązek informacyjny - umowa o pracę, zlecenie, dzieło
  •  Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne
  •  Obowiązek informacyjny - dla kontrahentów
  •  Obowiązek informacyjny - monitoring w Instytucie Fizyki PAN
      (English version)
  •  Obowiązek informacyjny - konferencje ze zgodą w celu
      rejestracji

  •  Obowiązek informacyjny dla czytelnika Biblioteki
      Instytutu Fizyki PAN

  •  Formularz wniosku o skorzystanie z praw przysługujących
      osobie,której dane osobowe podlegają ochronie

  •  Procedury i klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania
      danych osobowych obowiązujące w IF PAN
      (dostępne lokalnie)

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Spin-current and exchange coupling in MgO-based magnetic tunnel junctions
Środa, 10 marca, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium z podstaw fizyki
The nature of light
Środa, 10 marca, godz. 11:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Diffusion coefficients of macromolecules - part I
Środa, 10 marca, godz. 15:15
seminarium online: https://zoom.us/j/92872650351
 
 Seminarium rentgenowskie
Synthesis, structure and biological activity of Cu(II) complexes with thiourea derivatives
Wtorek, 16 marca, godz. 10:30
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 13/2021
Stypendysta/tka: wzrost i charakteryzacja nanostruktur półprzewodników azotkowych (2 stypendia)   
(English ver.)
   24.02 - 11.03
 
 Ogłoszenie 12/2021
Adiunkt, biofizyka teoretyczna   
(English ver.)
   24.02 - 11.03
 
 Ogłoszenie 11/2021
Post-doc w dziedzinie teorii fizyki ultrazimnych gazów atomowych   
(English ver.)
   15.02 - 15.03
 
 Ogłoszenie 10/2021
Profesor, specjalista w dziedzinie teoretycznej fotofizyki molekularnej   
(English ver.)
   10.02 - 10.03
 
 Ogłoszenie 09/2021
Post-doc / adiunkt w dziedzinie fizyki komputerowej   
(English ver.)
   10.02 - 15.03
 
 Ogłoszenie 08/2021
Asystent albo adiunkt: doświadczalna fizyka miękkiej materii   
(English ver.)
   08.02 - 14.03
 
 
Oferta pracy - starszy referent: obsługa administracyjna zespołów badawczych   
   05.03 - 25.03
 
 Oferta pracy - referent ds. rozliczeń projektów badawczych   
   05.03 - 19.03
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Role of Metal Vacancies in the Mechanism of Thermal Degradation of InGaN Quantum Wells
Sławomir Kret (co-author)
ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 7476 - 7484 (2021)
 
 Observation of second-order meron polarization textures in optical microcavities
Andrzej Opala, Michał Matuszewski (co-authors)
Optica 8, 255 - 261 (2021)
 
 Fully Quantum Scalable Description of Driven-Dissipative Lattice Models
Piotr Deuar, Alex Ferrier, Michał Matuszewski, Giuliano Orso,
and Marzena H. Szymańska

PRX Quantum 2, 010319 (2021)
 
 Laser-Induced Frequency Tuning of Fourier-Limited Single-Molecule Emitters
Irena Deperasińska, Bolesław Kozankiewicz (co-authors)
ACS Nano 14, 13584 - 13592 (2020)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Złącze elektryczne na bazie tlenku cynku oraz sposób wytwarzania tego złącza
M. Pietrzyk, E. Przeździecka, E. Guziewicz, D. Snigurenko
Nr patentu: PL234163
 
 Struktura dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej oraz sposób wykonania struktury dwukolorowej diody elektroluminescencyjnej
E. Przeździecka, A. Kozanecki
Nr patentu: PL233223
 
 Sposób domieszkowania tlenku cynku (ZnO) jonami pierwiastków ziem rzadkich (RE)
A. Turos, A. Stonert, R. Ratajczak, E. Guziewicz, K. Kopalko, M. Stachowicz
Nr patentu: PL232774
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061