Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych:
Paweł Markiewicz
e-mail: iodo@ifpan.edu.pl

  -  Polityka prywatności w Instytucie Fizyki PAN
  -  Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne
  -  Obowiązek informacyjny - monitoring w Instytucie Fizyki PAN
  -  Obowiązek informacyjny - konferencje ze zgodą w celu
      rejestracji

  -  Obowiązek informacyjny dla czytelnika Biblioteki
      Instytutu Fizyki PAN

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Stany Majorany w ciałach stałych
Czwartek, 21 marca, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
  Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Building Artificial Protein Cages with Paradoxical Geometry
Środa, 27 marca, godz. 15:15, sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Profesor IF PAN, badania materiałów magnetyczną metodą NMR
(1/2 etatu)
    (English ver.)
   14.03 - 15.04
 
  Doktor z zaawansowanym stażem badawczo-rozwojowym   
(English ver.)
   14.03 - 28.03
 
  Profesor zwyczajny (1/2 etatu)     (English ver.)
   07.03 - 10.04
 
  Doktor z zaawansowanym stażem    (English ver.)
   07.03 - 01.04
 
  Doktorant    (English ver.)
   04.03 - 05.04
 
 
Referent w Dziale Zamówień Publicznych   
   11.03 - 25.03
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Growth and optical properties of ZnO/Zn1-xMgxO quantum well on ZnO microrod
A. Pieniążek, H. Teisseyre, D. Jarosz, J. Suffczynski, B. S. Witkowski, S. Kret, M. Boćkowski, A. Reszka, M. Godlewski, A. Kozanecki and B. J. Kowalski
Nanoscale 11, 2275 (2019)
 
  Selective prebiotic conversion of pyrimidine and purine anhydronucleosides into Watson-Crick base-pairing arabino-furanosyl nucleosides in water
R. Szabla (co-author)
Nature Communications 9, 4073 (2018)
 
  Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene
J. Sadowski, P. Dziawa, A. Kaleta, B. Kurowska, A. Reszka, T. Story, and S. Kret
Nanoscale 10, 20772 (2018)
 
  Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, V. F. Sapega, L. Klompmaker, L. E. Kreilkamp, L. V. Litvin, R. Jede, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev and M. Bayer
Nature Physics 14, 1043 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061