Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  •  Magdalena Chmielewska
  •  Maciej Wara-Wąsowski
e-mail: iodo@ifpan.edu.pl
Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych:
  •  Polityka prywatności w Instytucie Fizyki PAN
  •  Obowiązek informacyjny - umowa o pracę, zlecenie, dzieło
  •  Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne
  •  Obowiązek informacyjny - monitoring w Instytucie Fizyki PAN
  •  Obowiązek informacyjny - konferencje ze zgodą w celu
     rejestracji

  •  Obowiązek informacyjny dla czytelnika Biblioteki
     Instytutu Fizyki PAN

  •  Formularz wniosku o skorzystanie z praw przysługujących
     osobie,której dane osobowe podlegają ochronie

  •  Procedury i klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania
     danych osobowych obowiązujące w IF PAN
     (dostępne lokalnie)

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Growth conditions and material properties: MBE growth simulations and interface/surface structures, a multi-scale view
Wtorek, 17 września, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium rentgenowskie
Density Functional Theory studies of surface properties: reconstructions, defects, and steps
Piątek, 20 września, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Kierownik zespołu    (English ver.)
   05.09 - 20.10
 
  Doktorant - symulacje numeryczne dotyczące białek inherentnie nieuporządkowanych    (English ver.)
   05.09 - 18.09
 
  Adiunkt, rezonasowe metody spektroskopii mikrofalowej    (English ver.)
   20.08 - 15.09
 
  Asystent lub adiunkt, metody spektroskopowe    (English ver.)
   24.06
 
 
Oferta pracy na etacie sprzątaczki   
   12.09 - 30.09
 
  Pracownik techniczny - fizyk, pracownik B+R, specjalista w zakresie hodowania materiałów topologicznych metodą MBE    (English ver.)
   10.09 - 29.09
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  One-dimensional mixtures of several ultracold atoms: a review
Tomasz Sowiński and Miguel Ángel García-March
Rep. Prog. Phys. 82, 10 (2019)
 
  Electron transfer across a spiro link: extreme solvatofluorochromism of a compact spiro-bridged N,N-dimethylaniline-phthalide dyad
Jerzy Karpiuk, Paweł Gawryś, Elena Karpiuk, Kinga Suwińska
Chem. Commun. 55, 8414-8417 (2019)
 
  Low voltage control of exchange coupling in a ferromagnet-semiconductor quantum well hybrid structure
Grzegorz Karczewski, Maciej Wiater, Tomasz Wojtowicz (co-authors)
Nature Communications 10, 2899 (2019)
 
  Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid
Nataliya Bobrovska, Michał Matuszewski (co-authors)
Nature Photonics (2019)
 
  Quantum reservoir processing
Sanjib Ghosh, Andrzej Opala, Michał Matuszewski, Tomasz Paterek and Timothy C. H. Liew
npj Quantum Information 5, 35 (2019)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061