BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iodo@ifpan.edu.pl
Referent ds. Ochrony Danych Osobowych:
  •  Beata Bartyska
tel.: 570 100 667
Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych:
  •  Polityka prywatności w Instytucie Fizyki PAN
  •  Obowiązek informacyjny - umowa o pracę, zlecenie, dzieło
  •  Obowiązek informacyjny - zamówienia publiczne
  •  Obowiązek informacyjny - dla kontrahentów
  •  Obowiązek informacyjny - monitoring w Instytucie Fizyki PAN
      (English version)
  •  Obowiązek informacyjny - konferencje ze zgodą w celu
      rejestracji

  •  Obowiązek informacyjny dla czytelnika Biblioteki
      Instytutu Fizyki PAN

  •  Formularz wniosku o skorzystanie z praw przysługujących
      osobie,której dane osobowe podlegają ochronie

  •  Procedury i klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania
      danych osobowych obowiązujące w IF PAN
      (dostępne lokalnie)

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium fizyki teoretycznej
Disruption of a Bose-Fermi droplet by an artificial black hole
Wtorek, 25 stycznia, godz. 12:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki materii skondensowanej
Revisiting the problem of the single hole in an antiferromagnet
Wtorek, 25 stycznia, godz. 14:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Symulacje namagnesowania małych klastrów Mn3+ w GaN za pomocą metody pola krystalicznego
Środa, 26 stycznia, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium z podstaw fizyki
Conservation laws in classical mechanics
Środa, 26 stycznia, godz. 11:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
Advanced fluorescence-based methods to study drug delivery
Środa, 26 stycznia, godz. 15:15
seminarium online: https://us02web.zoom.us/j/86164434048
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 4/2022
Adiunkt - fizyka doświadczalna: magnetometria SQUID i pomiary magnetoelektryczne
(English ver.)
   24.01 - 15.02
 
 Ogłoszenie 3/2022
Postdoc: wzrost heterostruktur metalicznych
(English ver.)
   21.01 - 23.02
 
 Ogłoszenie 2/2022
Asystent: wytwarzanie objętościowych kryształów na bazie CdTe metodą Bridgmana oraz ich charakteryzacja
(English ver.)
   11.01 - 24.01
 
 Ogłoszenie 1/2022
Postdoc (adiunkt): fizyka ciała stałego
(English ver.)
   11.01 - 31.01
 
 Ogłoszenie 75/2021
Postdoc: badania spektroskopowe perowskitów
(English ver.)
   29.12 - 31.01
 
 Ogłoszenie 73/2021
Postdoc w teorii polarytonów ekscytonowych
(English ver.)
   22.12 - 15.03
 
 Ogłoszenie 56/2021
Post-doc: symulacje dynamiki molekularnej kondensatów galektyny-3
(English ver.)
   26.11 - 31.01
 
 
Oferta pracy - chemik technolog: opieka nad laboratoriami chemicznymi   
   17.12 - 31.01
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Strain control in graphene on GaN nanowires: Towards pseudomagnetic field engineering
M. Sobanska, Z. R. Żytkiewicz (co-authors)
Carbon 186, 128 - 140 (2022)
 
 Sub-Band Spectrum Engineering via Structural Order in Tapered Nanowires
M. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. 21, 10215 - 10221 (2021)
 
 Single organic molecules for photonic quantum technologies
I. Deperasinska, B. Kozankiewicz (co-authors)
Nature Materials 20, 1615 - 1628 (2021)
 
 Realizing Optical Persistent Spin Helix and Stern-Gerlach Deflection in an Anisotropic Liquid Crystal Microcavity
Michał Matuszewski (co-author)
Phys. Rev. Lett. 127, 190401 (2021)
 
 Potent strategy towards strongly emissive nitroaromatics through a weakly electron-deficient core
M. Banasiewicz, B. Kozankiewicz, A. L. Sobolewski (co-authors)
Chem. Sci. 12, 14039 (2021)
 
 The Driving Force for Co-translational Protein Folding is Weaker In the Ribosome Vestibule due to Greater Water Ordering
Quyen V. Vu, Mai Suan Li (co-authors)
Chem. Sci. 12, 11851 (2021)
 
 Coupling Charge and Topological Reconstructions at Polar Oxide Interfaces
W. Brzezicki, C. Autieri (co-authors)
Phys. Rev. Lett. 127, 127202 (2021)
 
 Effective oxygen reduction on A-site substituted LaCuO3-δ: toward air electrodes for SOFCs based on perovskite-type copper oxides
Bogdan Dąbrowski (co-author)
J. Mater. Chem. A 7, 227403 (2019)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061