BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM QUANTERA ERA-NET COFUND IN QUANTUM TECHNOLOGIES
 
 
 


"Organiczne Kwantowe Zintegrowane Urządzenia - ORQUID"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"W kierunku kwantowych technologii w temperaturze pokojowej"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"Platforma fizyki ciała stałego dla kwantowych symulacji stanów skorelowanych i topologicznych"

Kierownik projektu: dr hab. Michał Jan Matuszewski, prof. IF PAN
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021
"Dalekozasięgowy kwantowy pas transmisyjny dla elektronowych kubitów spinowych w krzemie"

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Beneficjent: Instytut Fizyki PAN
Okres realizacji: 2018 - 2021


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061