BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POIR - PROJEKTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE FIZYKI PAN
 
 
 


 • POIR 4.4 - Inkubator Innowacyjności 4.4 - Nr projektu MNiSW/2020/320/DIR

  Tytuł projektu: Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych
  i przedsiębiorstwach

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Kowalski
  Konsorcjum: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (lider), NanoTechIP Sp. z o. o.
  Okres trwania: 2020 - 2022
  Budżet projektu: 1 200 000 zł
  Dofinansowanie: 1 080 000 zł
  Opis projektu


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061