BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
REALIZOWANE W INSTYTUCIE FIZYKI PAN
 
 
 Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • "Projekty międzynarodowe współfinansowane"
  nr projektu 5177/HZDR/2021/0


  Tytuł projektu: Narastanie defektów oraz rekonstrukcja sieci w β-Ga2O3 implantowanym ziemiami rzadkimi
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz
  Okres trwania: 2021 - 2023
  Budżet projektu: 791 285,00 zł
  Dofinansowanie: 84 095,00 zł
  Opis projektu
  Celem projektu jest obserwacja procesów akumulacji oraz transformacji defektów, zachodzących wskutek implantowania matrycy β-Ga2O3 jonami ziem rzadkich (RE) oraz późniejszego wygrzewania. W zamierzeniu projektu jest również identyfikacja powstałych defektów strukturalnych metodą RBS/c wspomaganą poprzez symulacje komputerowe oparte o techniki Monte Carlo oraz badania strukturalne metodą HRXRD. Ponadto planowane jest również zbadanie mechanizmów aktywacji optycznej i elektrycznej atomów domieszki RE oraz jej interakcji z atomami matrycy zachodzących wskutek wygrzewania. W tym celu przeprowadzone zostaną również badania optyczne i elektryczne.


 • "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej"
  nr projektu 2021/WK/11


  Tytuł projektu: Polski wkład do Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Wolska
  Okres trwania: 2021 - 2026
  Budżet projektu: 23 720 738,60 zł
  Opis projektu
  Celem projektu jest zapewnienie polskim naukowcom dostępu do Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego poprzez wpłacanie wkładu w wysokości 1% budżetu ESRF. ESRF umożliwia prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. 44 stacje pomiarowe pozwalają na wybranie stacji odpowiedniej do warunków planowanych eksperymentów. Do dyspozycji użytkowników pozostają m.in. takie techniki badawcze jak czasowo-rozdzielcza dyfrakcja, dyfrakcja w wysokich ciśnieniach, absorpcja i emisja rentgenowska (także czasowo-rozdzielcza i w wysokich ciśnieniach), magnetyczna polaryzacja kołowa, kriomikroskopia elektronowa Cryo-EM. Projekty eksperymentów mogą być składane przez wszystkich naukowców z polską afiliacją i są oceniane na takich samych zasadach, jak naukowców z innych krajów tworzących Konsorcjum ESRF.
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061