BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSCKIEJ
 
 
 

Centrum Doskonałości KWANTEKO
 
 Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów
dla Opto- i Mikroelektroniki
Projekty FNP współfinansowane ze środków UE
 
  


Centrum Doskonałości KWANTEKO

"Kwantowe i materiałowe podstawy technologii przyszłości i ekologii"

Koordynacja: prof. dr hab. L. Sirko
Powołane w Instytucie Fizyki PAN w 2004 roku
     Przyznane granty:

"Laboratorium sensorów biomolekularnych i radiacyjnych oraz charakteryzacji struktur niskowymiarowych"otrzymało dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego, program 1.4.3 SPO-WKP.


Projekt nr WKP_1/1.4.3/2/2005/5/124/305/2007/U na kwotę 2.531.500,00 PLN finansowany:
- 34% tj. 860.710,00 PLN płatne ze środków MNiSW
- 66% tj. 1.670.790,00 PLN płatne ze środków Unii Europejskiej
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061