BibliotekaCzasopismaWebmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE   
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSCKIEJ
 
 
 

Centrum Doskonałości KWANTEKO
 
 Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów
dla Opto- i Mikroelektroniki
Projekty FNP współfinansowane ze środków UE
 
  


 


Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki


Centrum koordynuje prace badawcze czterech instytutów: Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Wysokich Ciśnień PANi Instytutu Technologii Elektronowej


Koordynacja: prof. dr hab. A. Kozanecki
Powołane w Instytucie Fizyki PAN w 2004 roku


     Przyznane granty:

"Centrum technologii nanostruktur półprzewodnikowych i biosensorów", 2007-2008, we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN i Instytutem Wysokich Ciśnień PAN,otrzymało dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego, program 1.4.3 SPO-WKP.


Projekt nr WKP_1/1.4.3/2/2005/13/132/322/2007/U na kwotę 14.817.599,88 PL finansowany:
- 34% tj. 5.037.983,96 PLN płatne ze środków MNiSW
- 66% tj. 9.779.615,92 PLN płatne ze środków Unii Europejskiej

Podwójna maszyna MBE do wytwarzania struktur ZnO i GaN (IF PAN)

Projekt CZT - aparatura

Projekt CZT - laboratorium 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061