LibraryJournalsWebmail
 
 
 
Annual awards of the Director of the Institute of Physics PAS
 
 

DIRECTOR'S   AWARDS  

in a year
 


2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 • Dr. hab. Wojciech Paszkowicz
  za rozprawę habilitacyjną
        "Wpływ ciśnienia, temperatury i składu chemicznego na własności strukturalne wybranych materiałów półprzewodnikowych"

 • Dr. Oleh Hul
  for the doctoral dissertation
        "Zjawiska chaosu w symulowanych doświadczalnie grafach i bilardach kwantowych"
  (supervisor: Prof. Dr. hab. Leszek Sirko)

 • Dr. Vasyl Glukhaniuk
  for the doctoral dissertation
        "Wysokorozdzielcza spektroskopia luminescencyjna jonów erbu w GaN i węgliku krzemu"
  (supervisor: Prof. Dr. hab. Adrian Kozanecki)

 • Prof. Dr. hab. Marek Cieplak
  za cykl publikacji
        "Using the principles of entropy maximization to infer genetic interaction networks from gene expression patterns"
  Proc. Nat. Acad. Sci. 103, 50, 19033 – 19038 (2006)   [ IF=10.22 ]
        "Nanoscale fluid flows in the vicinity of patterned surfaces"
  Phys. Rev. Lett. 96, 11, 114502 (2006)   [ IF=6.85 ]
2005
 • Dr. hab. Jerzy Wróbel
  za rozprawę habilitacyjną
        "Nieporządek i oddziaływania w drutach kwantowych"

 • Prof. Dr. hab. Władysław Żakowicz
  za prace teoretyczne dotyczące nowego typu akceleratora cząstek

 • doc. Dr. hab. Piotr Przysłupski
  za prace dotyczącą materiałów z ujemnym współczynnikiem załamania
2004 
 
Address:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061