INSTYTUT  FIZYKI  PAN

ODDZIAŁ FIZYKI MAGNETYZMU - ON3

Kierownik oddziału: prof. dr hab. Andrzej Szewczyk, profesor szewc@ifpan.edu.pl
Sekretarka: Agnieszka Knioła kniola@ifpan.edu.pl
Tel.: (+48-22) 843 52 12; (+48-22) 843 70 01 lub 843 66 01 wew. 2801;
ON3.1Zespół wzrostu kryształów tlenkowych
ON3.2Zespół spektroskopii i właściwości cieplnych magnetyków
ON3.4Zespół heterostruktur magnetycznych
ON3.5Zespół przejść fazowych


IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]