[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2015

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

DZPIE/001-I/NZU/491/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/001-II/NZU/570/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/001-III/NZU/629/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/001-V/NZU/764/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/001-VII/NZU/982/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/001-VIII/NZU/1219/2015 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/002/NZU/569/2015 – Uniwersalna linia technologiczna do badań procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządów półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych i metalicznych.

·         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/003/NZU/672/2015 – Uniwersalna linia technologiczna do badań procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządów półprzewodnikowych, nadprzewodnikowych i metalicznych.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/004/NZU/661/2015– Układ do napylania cienkich warstw oparty na dziale elektronowym.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/005/NZU/660/2015 – Bilety lotnicze i kolejowe.

·         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/006/NZU/754/2015 [PN] – Wektorowy analizator obwodów oraz generator fali ciągłej z modulacją impulsową.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/007/NZU/802/2015 [PN] – Spektrofluorymetr z wyposażeniem (część 1).

·         Wynik BZP

 

DZPIE/008/NZU/895/2015 [PN] – Infrastruktura badawcza do procesów nanotechnologicznych struktur półprzewodnikowych, metalicznych i nadprzewodzących.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/009/NZU/952/2015 [PN] – Wektorowy Analizator Obwodów

·         Wynik BZP

 

DZPIE/010/NZU/950/2015 [PN] – Mierniki prędkości osadzania

·         Wynik BZP

 

DZPIE/011/NZU/1018/2015 [PN] – Serwery typu rack.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/012/NZU/1076/2015 [PN] – Serwery komputerowe.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/013-II/NZU/1094/2015 [PN] – Komora wysokotemperaturowa do pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej w funkcji temperatury wraz z oprzyrządowaniem.

·         Wynik BZP i korekta

 

DZPIE/014/NZU/1294/2015 [PN] – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

·         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/015-III/NZU/1414/2015 [PN] – Organizacja konferencji „Jaszowiec” 2016.

·         Wynik BZP

 

DZPIE/016/NZU/1345/2015 [PN] – Ciekły hel.

·         Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]