[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2014

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

DZPIE/001-I/2014 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-II/2014 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-III/2014 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-IV/2014 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/001-V/2014 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/001-VI/2014 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/002-I/2014 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Zadanie nr 1: Wynik BZP i jego korekta

-         Zadanie nr 2: Unieważnione

 

DZPIE/002-II/2014 [PN] – Papier do drukarek i faksów.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-III/2014 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-IV/2014 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/003/2014 [PN] – Platforma kriogeniczna do wykonywania eksperymentów w temperaturach milikelwinowych

-         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/004/2014 [PN] – Komórki efuzyjne.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/005/2014 [PN] – Mikroskop transmisyjny do badań w podczerwieni z obiektywami i wyposażeniem do mikrofotografii.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/006/2014 [PN] – Organizacja międzynarodowej konferencji „Jaszowiec” 2014.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/007/2014 [PN] – System kadrowo-płacowy

-         Wynik BZP

 

DZPIE/008-III/2014 [PN] – Podzespoły do kinetycznych badań optycznych metodą TCSPC. /Optical kinetic components for TCSPC./

-         Wynik BZP

 

DZPIE/009/2014 [PN] – Spektrometr fotoelektronów XPS i UPS wraz z wyposażeniem.

-         Wynik DUOWPE

 

DZPIE/010/2014 [PN] – Szybkoobrotowa wirówka chłodzona z wyposażeniem.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/011/2014 [PN] – Stacja do ręcznych pomiarów ostrzowych. / Manual probe station./

-         Wynik BZP

 

DZPIE/012/2014 [PN] – Spektrometr fourierowski klasy „research” na podczerwień z akcesoriami.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/013/2014 [PN] – Wyposażenie dodatkowe do mikroskopów konfokalnych.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/014/2014 [PN] – Serwery typu rack.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/015/2014 [PN] – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu.

-         Wynik BZP

 

     DZPIE/016/2014 [WR] – Aparatura do rozbudowy reaktora osadzania warstw atomowych.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/017-II/2014 [PN] – Prace adaptacyjne w pomieszczeniach laboratoryjnych.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/018/2014 [PN] – Uniwersalna linia technologiczna do badań procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządówpółprzewodnikowych, nadprzewodnikowych i metalicznych.

-         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/019/2014 [PN] – Uniwersalna linia technologiczna do badań procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządówpółprzewodnikowych, nadprzewodnikowych i metalicznych - 2

-         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/020/2014 [PN] – Wykonanie rozszerzonego projektu nadbudowy budynku nr 2 w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

-         Unieważnione

 

DZPIE/021/2014 [PN] – Organizacja międzynarodowej konferencji „Jaszowiec” 2015.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/022/2014 [PN] – Ciekły hel.

-         Wynik BZP

 

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]