[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2013

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

DZPIE/001-I/2013 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP i jego korekta

DZPIE/001-II/2013 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/001-III/2013 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-IV/2013 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/001-V/2013 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/001-VI/2013 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-I/2013 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-II/2013 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/002-III/2013 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-IV/2013 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

-         Zadanie nr 1 – Wynik

-         Zadanie nr 2 – Wynik

 

DZPIE/003/2013 [PN] – Kamera CCD

-         Wynik BZP

 

DZPIE/004/2013 [WR] – Organizacja Konferencji „Biomolecules and Nanostructures 4”.

-         Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/005/2013 [PN] – Zakup systemu EBIC (wzmacniacz, przepusty prądowe, etc.) do charakteryzacji fotoprądu w komórkach słonecznych.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/006/2013 [PN] – Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawczej i technologicznej Laboratorium Procesów Technologii Nanostruktur i Przyrządów Półprzewodnikowych.

-         (I) Unieważnienie

-         (II) Unieważnienie

-         (III) Wynik BZP

 

DZPIE/007/2013 [PN] – Bilety lotnicze i kolejowe

-         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/008/2013 [WR] – Wykonanie naprawy urządzenia Helios-Nanolab.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/009/2013 [PN] – Urządzenie próżniowe do nanoszenia powłok metalicznych i organicznych na podłoża szklane lub metaliczne.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/010/2013 [PN] – System do plazmowego oczyszczania komory skaningowego mikroskopu elektronowego typu SEM – FIB.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/011/2013 [PN] – Spektrometr fotoelektronów XPS i UPS wraz z wyposażeniem.

-         Unieważnienie DUOPWE

 

DZPIE/012/2013 [PN] – Aparatura badawcza.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/013/2013 [PN] – System laserowy do pomiarów typu: „transient spectroscopy”.

-         (I) Unieważnienie

-         (II) Wynik BZP

 

DZPIE/014/2013 [PN] – Spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym.

-         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/015/2013 [PN] – Organizacja międzynarodowej konferencji ISSRNS 2014.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/016/2013 [PN] – Spektrometr FT-IR z przystawką odbiciową ATR.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/017/2013 [PN] – Materiały i akcesoria do PPMS.

-         (I) Unieważnienie

-         (II) Wynik BZP

 

DZPIE/018/2013 [PN] – Manipulator podłoży w stanowisku technologicznym MBE.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/019/2013 [PN] – Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych w roku 2014.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/020/2013 [PN] – Ciekły hel.

-         Wynik DUOPWE

 

DZPIE/023/2013 [WR] – Manipulator i transfer do komory naparowywania metali metodą Joula-Thomsona.

-         Wynik BZP

 

DZPIE/024/2013 [PN] – Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w roku 2014.

-         Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

 

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

 

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]