[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2012

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

DZPIE/001-I/2012 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-II/2012 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-III/2012 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-IV/2012 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-V/2012 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-VI/2012 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/002-I/2012 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Zadanie nr 1: Unieważnienie

Ø  Zadanie nr 2: Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-II/2012 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-III/2012 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-IV/2012 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-V/2012 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

ü  Zadanie nr 1: Wynik

ü  Zadanie nr 2: Wynik

 

DZPIE/003/2012 [PN] – Zakup energii elektrycznej.

Ø  Unieważnienie

 

DZPIE/004/2012 [PN] – Organizacja międzynarodowej konferencji w Krynicy-Zdrój.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/005/2012 [PN] – Przygotowanie dokumentacji dostosowania budynków Instytutu Fizyki PAN do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ø  Unieważnienie postępowania

 

DZPIE/006/2012 [ZOC] – Środki czystości na rok 2012.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/007/2012 [PN] – Prace remontowo-adaptacyjne

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/008/2012 [PN] – Układ skraplarki helowej /Helium liquefier system/

ü  Wynik DUOPWE

 

DZPIE/009/2012 [PN] – Remont tunelu instalacyjnego oraz naprawa muru oporowego ogrodzenia.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/010/2012 [PN] – Bilety lotnicze i kolejowe.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/011/2012 [PN] – Układ chłodzenia do skraplarek helu.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/012/2012 [PN] – Syntezowany generator mikrofalowy i szybki oscyloskop cyfrowy.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/013/2012 [PN] –Przestrajalny laser diodowy na zakres 1410 - 1480 nm. /Tunable diode laser for the range 1410 - 1480 nm/

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/014/2012 [WR] – Wykonanie prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy nr.: DZPIE-007-2012 - Kompleksowa modernizacja i adaptacja pomieszczeń w bud. VIII Instytutu Fizyki PAN na potrzeby Laboratorium inżynierii kwantowej nanoobiektów molekularnych i fizyki układów złożonych.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/015/2012 [WR] – Dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

ü  Wynik DUOPWE

 

DZPIE/016/2012 [PN] – Układ do mikro-spektroskopii optycznej.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/017/2012 [PN] – Szybki generator funkcji arbitralnych.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/018/2012 [PN] – Organizacja międzynarodowej konferencji w Wiśle.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/019/2012 [PN] – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/020/2012 [PN] – Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych w roku 2013.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/021/2012 [PN] – Ciekły hel.

ü  Wynik DUOWPE

 

DZPIE/022/2012 [PN] – Druk 6 tomów anglojęzycznego miesięcznika naukowego Acta Physica Polonica A.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/023/2012 [PN] – Miernik długości fali światła z zakresu spektralnego 400 - 1750 nm.

ü  Wynik BZP

 

DZPIE/024/2012 [PN] – Selektor pojedynczych impulsów dla oscylatorów femto i piko sekundowych.

ü  Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

ZOC – Zapytanie i cenę

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]