[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2011

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

DZPIE/001-I/2011 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/001-II/2011 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-III/2011 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-IV/2011 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-V/2011 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001-VI/2011 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-I/2011 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Zadanie nr 1: Unieważnienie postępowania

Ø  Zadanie nr 2: Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-II/2011 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-III/2011 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002-IV/2011 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Zadanie nr 1: Wynik BZP i jego korekta

Ø  Zadanie nr 2: Unieważnione

 

DZPIE/002-V/2011 [PN] – Papier do drukarek.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/002-VI/2011 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów oraz papier do drukarek.

Ø  Zadanie nr 1: Wynik BZP I jego korekta

Ø  Zadanie nr 2: Unieważnione

 

DZPIE/002-VII/2011 [PN] – Papier do drukarek.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/003/2011 [WR] – Kompleksowa obsługa konferencji “40th International School & Conference on the Physics of Semiconductors “Jaszowiec” 2011”.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/004/2011 [PN] – Sprzęt optyczny do charakteryzacji komórek słonecznych i struktur  (w zakresie widzialnym oraz wysoko-energetycznych elektronów).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/005/2011 [WR] – Kompleksowa obsługa konferencji “Workshop on Biomolecules and nanostructores – Będlewo 3”

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/006/2011 [PN] – Remont pomieszczeń.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/007/2011 [WR] – Dwie linie prekursorowe do reaktora ALD

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/008/2011 [PN] – Wielokątowy detektor rozpraszania światła do układu chromatograficznego /Multi-angle light scattering detector for a chromatography system/

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/009/2011 [PN] – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/010/2011 [PN] – Wsad obrotowy do cewki 14 T /Rotating Sample Insert for superconducting coil (14 T)/

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/011/2011 [PN] – Chłodziarka z zamkniętym obiegiem helu do eksperymentów w matrycach niskotemperaturowych

/Closed cycle helium refrigerator for low-temperature matrix isolation experiments/

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/012/2011 [PN] – Impulsowy laser barwnikowy /Pulse Dye Laser/.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/013/2011 [PN] – System do wizualizacji, dokumentacji i analizy jakościowej i ilościowej dla żeli z rozdziału kwasów nukleinowych i białek.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/014/2011 [WR] – Komora ciśnieniowa przeznaczona do pomiarów transportowych w komercyjnym zestawie pomiarowym typu PPMS (Physical Property Measurement System).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/015/2011 [PN] – Układ do Mikrospektroskopii z wyposażeniem.

Ø  Wynik TED

 

DZPIE/016/2011 [PN] – Doposażenie systemu Nano Workstation ZEISS Neon 40 o rentgenowski spektrometr energii EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) oraz zakup systemu katodoluminescencji CL.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/017/2011 [PN] – Bilety lotnicze i kolejowe

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/018/2011 [PN] – Charakterograf I-V i C-V

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/019/2011 [PN] – Akcesoria do spektrometru VERTEX 80v

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/020/2011 [WR] – Rura wyładowcza do lasera argonowego Innova 200/400 z nadfioletem

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/022/2011 [PN] – Piec wysokotemperaturowy do Magnetometru SQUIDowego MPMS-XL.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/023/2011 [PN] – Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych w roku 2012.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/024/2011 [PN] – Centrala telefoniczna.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/025/2011 [PN] – Ciekły hel.

Ø  Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]