[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2010

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

DZPIE/001/2010 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  I - Wynik BZP i jego korekta

Ø  II - Wynik BZP

Ø  III - Wynik BZP

Ø  IV – Wynik BZP

Ø  V – Wynik BZP

Ø  VI – Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/002/2010 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów.

Ø  I - Unieważnienie

Ø  II - Wynik BZP

Ø  III - Wynik BZP

Ø  IV – Wynik BZP

Ø  V – Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/003/2010 – Zintegrowany System Informatyczny z licencją bezterminową.

Ø  I – Unieważnienie

Ø  II – Wynik BZP

 

DZPIE/004/2010 [PN] – Układ optycznego monitorowania wzrostu MBE / System for an optical monitoring of MBE growth /.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/005/2010 [PN] – Prace remontowo-adaptacyjne.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/006/2010 [PN] – Kamera EM CCD do zastosowań spektroskopowych.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/007/2010 [PN] – Zestaw do termicznego naparowywania warstw w systemie MBE / Thermal evaporation set for MBE /.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/008/2010 [PN] – Przedmiot zamówienia składa się z 7 punktów:

Punkt 1. Komora wysokopróżniowa,

Punkt 2. Działo elektronowe,

Punkt 3. Przesłona,

Punkt 4. Detektor grubości napylonej warstwy metalicznej,

Punkt 5. Pompy kriogeniczne,

Punkt 6. Kompresor,

Punkt 7. Pneumatyczne przesłony komórek (Cd i Te).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/009/2010 [PN] – Zakup mikroskopu SPM.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/010/2010 [PN] – Zestaw pomiarowy do pomiaru ruchliwości i czasu życia nośników.

Ø  Wynik BZP i jego korekta

 

DZPIE/011/2010 [PN] – Wykonanie przygotowania i druku 30 zeszytów miesięcznika Acta Physica Polonica A.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/012/2010 [PN] – Opcje do PPMS

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/013/2010 [PN]– Przygotowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych w bloku VIII oraz adaptacji wiaty na pomieszczenie warsztatu mechanicznego w Instytucie Fizyki PAN.

Ø  I - Unieważnienie

Ø  II – Unieważnienie

Ø  III - Wynik BZP

 

DZPIE/014/2010 [PN] –Zakup reaktora ALD z oprzyrządowaniem.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/015/2010 [PN] – Wyposażenie laboratoryjne i materiały technologiczne.

Ø  Wynik BZP i jego korekta, korekta 2

 

DZPIE/016/2010 [WR] – Upgrade oprogramowania do spektrometru IMS 6F SIMS.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/017/2010 [WR] – Dwa bipolarne zasilacze.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/018/2010 [PN] – Układ do pomiaru własności fizycznych próbki.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/019/2010 [PN] – Aparatura do osadzania warstw metodą MBE.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/020/2010 [PN] – Komora wysokopróżniowa do nanoszenia cienkich warstw metodą sputteringu z doposażeniem.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/021/2010 [PN] – Bilety lotnicze i kolejowe.

Ø  I - Unieważnienie

Ø  II - Wynik BZP

 

DZPIE/022/2010 [PN] – Zadanie I Projekt układu chłodzenia wodnego. Zadanie II Układ chłodzenia wodnego. Zadanie III Zakup i instalacja agregatu układu chłodzenia wodnego w systemie wytwarzającym kwantowe struktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie Zadanie IV Zakup i instalacja skraplacza freonowego do układu chłodzenia wodnego.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/023/2010 [PN] – Doposażenie systemu Nano Workstation ZEISS Neon 40 o rentgenowski spektrometr energii EDX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) oraz zakup systemu katodoluminescencji CL.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/024/2010 [PN] – Układ do pomiarów elektrycznych i termoelektrycznych w wysokich temperaturach.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/025/2010 [PN] – Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków łącznie z pomiarami elektrycznymi o napięciu znamionowym do 1kV w budynkach IF PAN.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/026/2010 [PN] – Próżniowy spektrometr fourierowski wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/027/2010 [PN] – Układ Mikroskopu Sił Atomowych z wyposażeniem optycznym.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/028/2010 [PN] – Magnetometr SQUID-owy do 7T z opcją do zerowania pola magnetycznego.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/029/2010 [PN] – Dwumodułowy zmienno-temperaturowy system spektrofluorymetryczny sprzężony z pomiarami kinetyk zaniku luminescencji.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/030/2010 [PN] – Modernizacja pomieszczenia dla Laboratorium Badań Fizycznych i pomieszczenia dla Pracowni Preparatyki Próbek.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/031/2010 [PN] – Modernizacja laboratorium badawczego wraz z pomieszczeniem technicznym.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/032/2010 [PN] – Elementy układu do pomiarów elektrycznych i termoelektrycznych w wysokich temperaturach.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/033/2010 [PN] – Spektrofluorymetr wraz z wyposażeniem.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/034/2010 [PN] – Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych w roku 2011.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/035/2010 [PN] – Układ chromatograficzny z wyposażeniem.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/036/2010 [PN] – Sprzęt optyczny do charakteryzacji komórek słonecznych i struktur  (w zakresie widzialnym oraz wysoko-energetycznych elektronów).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/037/2010 [PN] – Urządzenie do charakteryzacji powierzchni metodami optyki elektronowej (LEED+AES).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/038/2010 [PN] – Sprzęt Wsad obrotowy do cewki 14 T.

Ø  Unieważnienie

 

DZPIE/039/2010 [PN] – Samochód dostawczy do 3,5t.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/040/2010 [PN] – Ciągnik komunalny.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/041/2010 [PN] – Ciekły hel.

Ø  Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]