[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2009

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

DZPIE/030/2009 [WR] – Prenumerata dostępu do bazy czasopism IOP na rok 2009.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/029/2009 [PN] – Ciekły hel.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/028/2009 [PN] – Ciągłe źródło promieniowania w zakresie widzialnym i podczerwonym oraz kalibrowany spektrometr do pomiarów czułości fotowoltaicznej.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/027/2009 [PN] – Remont laboratoriów.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/026/2009 [PN] – Film informacyjno-edukacyjny promujący projekt „Analityczny wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki”.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/025/2009 [WR] – Komórka efuzyjna do wytwarzania strumieni żelaza (Fe).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/024/2009 [WR] – Organizacja XXXIX International School & Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec" 2010.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/023/2009 [PN] – Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych w roku 2010.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/022/2009 [PN] – Urządzenia do czyszczenia powierzchni przy pomocy chemicznie reaktywnej plazmy.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/021/2009 [PO] – Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) z licencję bezterminową.

Ø  Unieważnienie

 

DZPIE/020/2009 [PN] – Urządzenia mikrofalowe (Microwave devices).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/019/2009 [PN] – Laser ekscymerowy XeCl.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/018/2009 [PN] – Implantator jonów (Ion Implanter).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/017/2009 [PN] – Doposażenie mikroskopu elektronowego z emisją polową.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/016/009 [PN] – Spektrofluorymetr z podwójnym monochromatorem.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/015/2009 [PN] – Elementy próżniowe.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/014/2009 [PN] – Usługi sprzedaży biletów podróżnych.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/013/2009 [PN] – Magnetometr SQUID’owy (SQUID magnetometer).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/012/2009 [PN] – Sukcesywne dostawy ciekłego azotu.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/011/2009 [PN] – Zestaw przestrajalnego lasera.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/010/2009 [PN] – Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanotechnologii i spintroniki.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/009/2009 [PN] – Implantator jonów (Ion Implanter).

Ø  Unieważnienie

 

DZPIE/008/2009 [PN] – Remont i modernizacja audytorium i sali konferencyjnej.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/007/2009 [PN] – Spektrometr XRD do charakteryzacja strukturalnej warstw tlenkowych i azotowych.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/006/2009 [WR] – Usługi restauracyjne w związku z organizacją Konferencji SPINTECH.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/005/2009 [PN] – Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów.

Ø  I - Wynik BZP

Ø  II – Wynik BZP

Ø  III – Wynik BZP

Ø  IV - Unieważnienie

Ø  V – Wynik BZP

 

DZPIE/004/2009 [PN] – System RTP (RTP System).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/003/2009 [WR] – Modernizacja przyrządu do pomiaru długości fali światła laserowego.

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/002/2009 [PN] – Laboratoryjny układ do naparowywania warstw metalicznych (Coating unit for metallization).

Ø  Wynik BZP

 

DZPIE/001/2009 [PN] – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Ø  I – Wynik BZP

Ø  II – Wynik BZP

Ø  III – Wynik BZP

Ø  IV – Wynik BZP

Ø  V – Wynik BZP

Ø  VI – Wynik BZP

 

Legenda oznaczeń:

PN – Przetarg nieograniczony

PO – Przetarg ograniczony

WR – Zamówienie z wolnej ręki

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

 

[ Home ]