X Krajowa Szkoła
"Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe i inne zjawiska w perowskitach"
(6-10 VI 2004)

UWAGA Na czas trwania X Krajowej Szkoły został uruchomiony komórkowy telefon kontaktowy 696-26-86-46


[zielona kropka]  Lokalizacja i komunikacja

[zielona kropka]  Program konferencji

[zielona kropka]  Program ramowy

[zielona kropka]  Lista zgłoszonych prac

[zielona kropka]  Lista zgłoszonych uczestników
(w porządku alfabetycznym )

Strona główna sieci naukowej | Konferencje