Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Panel ekspertów » Panel ekspertów 2012

 
 
Panel Ekspertów

Projekt Kluczowy:
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie - Rozwój i Komercjalizacja
Nowej Generacji Urządzeń Diagnostyki Molekularnej Opartych
o Nowe Polskie Przyrządy Półprzewodnikowe


5 - 6 grudnia 2012

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego

Panel Ekspertów podzielony został na dwie klasy zagadnień:

A. Funkcjonalizacja
   Eksperci:
   1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
   2. prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski, Politechnika Śląska
   3. prof. dr hab. Jerzy Radecki, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn


B. Struktury
   Eksperci:
   1. prof. Andre Barski, CEA, Grenoblee
   2. prof. dr hab. Marek Grinberg, Uniwersytet Gdański
   3. prof. dr hab. Jacek A. Majewski, Uniwersytet Warszawski
   4. prof. dr hab. Michał Malinowski, Politechnika Warszawska
   5. prof. dr hab. Henryk Szymczak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa