Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konferencje » Kwantowe Nanostruktury VI » Program » 7 maja

 
 
VI Konferencja
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie


7 - 8 maja 2014

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. Sosnowskiego



PROGRAM


7 maja

 • 9:00 - 9:30   
           
  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / KAWA POWITALNA


 • 9:30 - 9:50
        prof. Leszek Sirko   (Instytut Fizyki PAN)
               Otwarcie konferencji
 • 9:50 - 10:20
        prof. Marek Godlewski   (Instytut Fizyki PAN)
               Opracowanie technologii nanostruktur ZnO i optymalizacja ich parametrów
               do zastosowań sensorowych.
 • 10:20 - 10:50
        prof. Tomasz Wojtowicz   (Instytut Fizyki PAN)
               Aktywne optycznie nanodruty oraz dwuwymiarowy gaz elektronowy
               w półprzewodnikowych związkach II-VI do zastosowań sensorycznych.
 • 10:50 - 11:10
        prof. Elbieta Guziewicz   (Instytut Fizyki PAN)
               Optymalizacja parametrów elektrycznych cienkich warstw ZnO-ALD
               i opracowanie metod ich domieszkowania.
               Wykonanie złącz Schottky'ego, homozłącz oraz detektorów na bazie
               otrzymanego tlenku cynku.
 • 11:10 - 11:30
        dr Ewa Przeździecka   (Instytut Fizyki PAN)
               Selektywne detektory UV na bazie struktur diodowych ZnO/GaN
               do zastosowań sensorowychwykonanych metodą MBE.
 • 11:30 - 11:50
        prof. Adrian Kozanecki   (Instytut Fizyki PAN)
               Struktury kwantowe ZnMgO/ZnO/ZnMgO wytwarzane metodą MBE.
 • 11:50 - 12:20   
           
  PRZERWA NA KAWĘ


 • 12:20 - 12:50
        mgr inż. Kamil Kłosek   (Instytut Fizyki PAN)
               Nanostruktury GaN i GaN/AlGaN wytwarzane metodą plasma-assisted MBE.
 • 12:50 - 13:05
        prof. Izabella Grzegory   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Wstęp. Najważniejsze wyniki uzyskane w projekcie.
 • 13:05 - 13:35
        dr hab. Michał Boćkowski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Wzrost kryształów GaN.
 • 13:35 - 13:50
        prof. Stanisław Krukowski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Własności równowagowe i dynamiczne powierzchni GaN(0001).
 • 13:50 - 14:50   
           
  OBIAD


 • 14:50 - 15:10
        prof. Michał Leszczyński    (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Epitaksja struktur kwantowych metodą MOVPE do zastosowań w emiterach
               i tranzystorach.
 • 15:10 - 15:30
        dr Jan Weyher   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Platformy SERS na fototrawionym GaN.
 • 15:30 - 15:50
        prof. Tadeusz Suski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Inżynieria przerwy energetycznej - supersieci GaN/InN.
 • 15:50 - 16:00
        prof. Piotr Perlin   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Lasery InGaN - wyzwania i problemy.
 • 16:00 - 16:30   
           
  PRZERWA NA KAWĘ


 • 16:30 - 16:40
        mgr Szymon Stańczyk   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Nowe koncepcje laserów i matryc laserowych.
 • 16:40 - 16:50
        mgr inż. Anna Kafar   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Diody SLED wysokiej mocy.
 • 16:50 - 17:00
        prof. Czesław Skierbiszewski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Rozwój MBE do zastosowań w emiterach światła.
 • 17:00 - 17:10
        mgr Grzegorz Muzioł   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Diody laserowe MBE wykorzystujące falowody InGaN.
 • 17:10 - 17:20
        mgr Marta Sawicka   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Ultrafioletowe lasery na podłożach semipolarnych GaN.
 • 17:20 - 17:40
        prof. Regina Paszkiewicz   (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki,
               Politechnika Wrocławska)
               Wzrost i charakteryzacja struktur epitaksjalnych GaN/AlGaN z 2DEG metodą
               MOVPE oraz opracowanie technologii i konstrukcji testowych struktur
               przyrządowych tranzystorów HFET z chemiczną bramką.
 • 17:40 - 18:00
        dr hab. Robert Kudrawiec   (Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska)
               Charakteryzacja struktur na bazie GaN i ZnO metodami optycznej spektroskopii
               elektromodulacyjnej oraz spektroskopii rozdzielonej w czasie.
 • 18:00   
           
  KOLACJA KONFERENCYJNA
8 maja