Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Wykonawcy projektu » ICM, UW

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski

 
  W ramach realizacji projektu w ICM UW prowadzone są nastepujące prace:
Zadanie 26.
Studium zbieżności dla powierzchni GaN i ZnO. Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Zadanie 27.
Modelowanie oddziaływań molekuł biologicznych z powierzchniami GaN i ZnO.
Zadanie 28.
Modelowanie oddziaływań molekuł biologicznych z powierzchnią nanostruktur wybranych szerokoprzerwowych materiałów półprzewodnikowych (kropki kwantowe i druty kwantowe). Budowa otwartego i dostępnego w Internecie archiwum cyfrowego uzyskanych rezultatów.

Zadania badawcze, których wykonania podejmuje się ICM UW ul. Pawińskiego 5a, mają charakter obliczeniowo-teoretyczny i są realizowane na komputerach znajdujących się w dyspozycji Centrum.