Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Wykonawcy projektu » Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk

 
  W ramach realizacji projektu w Instytut Biologii Doświadczalnej PAN prowadzone są nastepujące prace:
Zadanie 25.
Wykorzystanie oddziaływań powierzchni półprzewodników z białkami, do badań lokalizacji i funkcji receptorów błonowych w neuronach.

W Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego ul. Pastera 3 w Warszawie projekt realizowany jest w Pracowni Mikroskopii Konfokalnej.