Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Wykonawcy projektu » Instytut Fizyki PAN

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 
  W ramach realizacji projektu w Instytucie Fizyki PAN prowadzone są nastepujące prace:
Zadanie 1.
Zarządzanie projektem.
Zadanie 2.
Opracowanie technologii cienkichwarstw ZnO i optymalizacja parametrów elektrycznych tych warstw do zastosowań sensorowych.
Zadanie 3.
Wykonanie złącz Schottky'go ZnO/metal i optymalizacja ich parametrów. Opracowanie tlenkowych nanostruktur.
Zadanie 4.
Funkcjonalizacja powierzchni warstw ZnO i struktur tlenkowych i azotowych. Opracowanie metod domieszkowania struktur i warstw tlenkowych.
Zadanie 5.
Opracowanie metod metalizacji do zastosowań sensorowych. Wytworzenie struktur do zastosowań sensorowych.
Zadanie 6.
Opracowanie nanostruktur tlenkowych i azotkowych z gazem niskowymiarowym. Adaptacja struktur tlenkowych i azotkowych z gazem niskowymiarowym do zastosowań sensorowych.

Zadania badawcze planowane do wykonania w ramach Projektu przez Instytut Fizyki PAN realizowane są na terenie Instytutu Fizyki, pożołonym przy al. Lotników 32/46 w Warszawie.