INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Informacje dla doktorantów i opiekunów
Studia Doktoranckie IF PAN
Zajęcia rozpoczynają się w formie zdalnej w październiku

Uwaga: wszystko poniżej dotyczy jedynie osób które zaczęły studia doktoranckie przed lipcem 2019. Informacje dotyczące doktorantów przyjętych od października
2019 są pod zakładką Szkoły Doktorskiej. • Program studiów
 • Administracyjne działania coroczne - termin: 10 dnia ostatniego miesiąca pełnych lat studiów
  • Podanie o stypendium doktoranckie (doktoranci IFPAN płaceni ze środków statutowych): DOC
  • Sprawozdanie roczne: DOC
  • Plan pracy na kolejny rok: DOC
 • Regulacje MSD
  • Regulamin MSD obowiązujący od 1 stycznia 2017: PDF
  • Ustawa o stopniach naukowych 2003: PDF
  • Rozporządzenie Ministra w sprawie studiów doktoranckich 2006: PDF
  • Rozporządzenie Ministra w sprawie przewodów doktorskich i habilitacyjnych 2005: PDF
  • Zarządzenie Dyrektora ws. wysokości stypendiów doktoranckich PDF
   • Procedura uzyskiwania rekomendacji Komisji RN ds. Kształcenia dla osób bez otwartego przewodu PDF
  • Regulamin finansowania stypendiów doktoranckich PDF
  • Ustalenia rady programowej: PDF
 • Procedura nadawania doktoratu (Dotyczy tylko doktorantów z IFPAN, pozostałe instytuty mają własne reguły)
  • NOWY TRYB [ postępowanie wszczęte od 1 października 2019 ]
   • Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową
    Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk: PDF
    • Podanie o powołanie promotora: DOC
    • Podanie o powołanie promotora pomocniczego: DOC
    • Wniosek o wszczęcie postępowania ws nadania stopnia doktora: PDF DOCX
    • Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej: PDF DOCX
  • STARY TRYB [ przewód otwarty najdalej do 30 kwietnia 2019,
   zakoñczony do 31 grudnia 2022 ]
   • Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową
    Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk: PDF
    • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego: PDF DOC
    • Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej: PDF DOC
  • Egzamin doktorski z fizyki (oba tryby) PDF
   • Zasady przeprowadzania egzaminu doktorskiego z fizyki: PDF
   • Pytania z fizyki ogólnej: PDF
   • Pytania specjalistyczne: PDF
   • Składy Komisji Egzaminacyjnych w przewodach doktorskich: PDF
 • Pomoc materialna + stypendium dyrektora
  UWAGA: dotyczy jedynie doktorantów MSD (z dowolna afiliacją).
  • Regulamin pomocy socjalnej dla doktorantów MSD: PDF
  • Zarządzenie dot. maksymalnych dochodów i terminu składania wniosków w roku akademickim 2020/2021: PDF
  • Klauzula informacyjna: PDF
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego: DOC PDF
  • Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną doktoranta: PDF
  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych: PDF
  • Wniosek o przyznanie zapomogi: PDF
  • Wniosek o przyznanie stypendium dyrektora: DOC PDF
  • Oświadczenie o innych uzyskanych dochodach: PDF
  • Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego: PDF
 • Rozmaite
  • Protokół egzaminu po pierwszym roku: PDF DOC
  • Karta egzaminacyjna: PDF DOC
  • Podanie o przerwę wypoczynkową: PDF DOC
  • Deklaracja opiekuna naukowego: PDF
  • Ślubowanie doktoranta: PDF
  • Informacja na tematy doktoranckie przedstawiona na inauguracji, 12 października 2020: PDF
  • Mobbing - przeciwdziałanie
   • Co to jest mobbing?
   • Zarządzenie anty-mobbingowe w IFPAN
   • Doktoranci którzy uznają, że są poddani mobbingowi, lub zaobserwują mobbing, mogą skontaktować się z kierownikiem studiów doktoranckich lub Dyrektorem. W przypadku pisemnej skargi komisja do zbadania sprawy może być powołana przez Dyrektora.

 • Przedstawiciele Samorządu Doktorantów 2020/2021
   mgr Joanna Olas
   mgr Mahwish Sarwar
   mgr Oskar Słowik
      Kontakt: samorzadifpan@gmail.com
Copyright C IFPAN 2011