> array('X', 'C', 'M'), 5 => array('V', 'L', 'D'), 1 => array('I', 'X', 'C')); $roman = ''; if ($num < 0) { return ''; } $num = (int) $num; $digit = (int) ($num / 1000); $num -= $digit * 1000; while ($digit > 0) { $roman .= 'M'; $digit--; } for ($i = 2; $i >= 0; $i--) { $power = pow(10, $i); $digit = (int) ($num / $power); $num -= $digit * $power; if (($digit == 9) || ($digit == 4)) { $roman .= $conv[1][$i] . $conv[$digit+1][$i]; } else { if ($digit >= 5) { $roman .= $conv[5][$i]; $digit -= 5; } while ($digit > 0) { $roman .= $conv[1][$i]; $digit--; } } } return $roman; } $maxof = 57; $tlo = "#FFFFFF"; $i=$maxof; ofdbconnect(); while ($i > 0) { $query="SELECT * FROM `ipho` WHERE `nr_of_pl` = $i "; $result=mysql_query($query); $num=mysql_numrows($result); //if($HTTP_GET_VARS['nrof']==$i || $HTTP_GET_VARS['nrof']==""){ if (!$nrof || $nrof==$i){ if((is_file('olimpiady/isoof' . $i . '.csv'))||(is_dir('zestawy/of' . $i))||is_dir('foto/foto' . $i)||($num==1)){ $query="SELECT * FROM `lata` WHERE `nr` = $i "; $result=mysql_query($query); $rok =mysql_result($result,0,"rok"); $nr = toRoman($i); if($num==1 && $activiphos){ $ipho ="IPhO"; } else { $ipho ="IPhO"; } if(is_file('olimpiady/isoof' . $i . '.csv')){ $etykietka_wyniki = "

Wyniki

"; //$etykietka_punktacja = "

Punktacja

"; $etykietka_punktacja = "

Punktacja

"; $etykietka_statystyki = ($activstats) ? "

Statystyki

" : "

Statystyki

" ; } else { $etykietka_wyniki = "

Wyniki

"; $etykietka_punktacja = "

Punktacja

"; $etykietka_statystyki = "

Statystyki

"; } if(is_dir('zestawy/of' . $i)){ $etykietka_zadania = "

Zadania

"; } else { $etykietka_zadania = "

Zadania

"; } if(is_dir('foto/foto' . $i)){ $etykietka_zdjecia = "

Zdjęcia

"; } else { $etykietka_zdjecia = "

Zdjęcia

"; } echo (""); if($tlo == "#FFFFFF") { $tlo = "#F5F5FF"; } else{ $tlo = "#FFFFFF"; } } } $i--; } mysql_close(); ?>

Rok

Nr

 

Powrót do listy

"; } ?>
 

 

 

 

$rok

$nr

$etykietka_wyniki $etykietka_punktacja $etykietka_zadania $etykietka_statystyki $etykietka_zdjecia

$ipho

    Laureaci "); $koniec = 0; $row = 1; $uchwyt = fopen ('olimpiady/isoof' . $nrof . '.csv',"r"); if (!$uchwyt) exit(); while (($data = fgetcsv($uchwyt, 3000, ";")) !== FALSE && $koniec!==1) { if($data[1]=="laureat"){ echo (" "); } } fclose ($uchwyt); echo "
  

Miejsce

Imię i Nazwisko

Szkoła

Nauczyciel

Klasa

 
$data[0]
$data[2] $data[3] $data[5] $data[6] $data[8] $data[9]
$data[4]
"; echo ("
    Finaliści
  

Kolejnosc alfabetyczna

"); $koniec = 0; $row = 1; $uchwyt = fopen ('olimpiady/isoof' . $nrof . '.csv',"r"); if (!$uchwyt) exit(); $ile = 0; while (($data = fgetcsv($uchwyt, 3000, ";")) !== FALSE && $koniec!==1) { if($data[1]=="finalista"){ $tablica[$ile]=array($data[2],$data[4],$data[5],$data[6],$data[8],$data[9],$data[3]); $tablica2[$ile]=array($data[2],$ile); $ile++; } } array_multisort ($tablica2); $q=0; // while ($q<=$ile) { while ($q<$ile) { $numer = $tablica2[$q][1]; echo (" "); $q++; } fclose ($uchwyt); echo "
  

Imię i Nazwisko

Szkoła

Nauczyciel

Klasa

 
"); echo $tablica[$numer][0]; echo (" "); echo $tablica[$numer][6]; echo (" " . $tablica[$numer][2] . " " . $tablica[$numer][3] ." " . $tablica[$numer][4] . " ".$tablica[$numer][5]."
".$tablica[$numer][1]."
"; } if($dzial=='2'){ echo ("
    Punktacja "); $koniec = 0; $row = 1; $uchwyt = fopen ('olimpiady/isoof' . $nrof . '.csv',"r"); if (!$uchwyt) exit(); while (($data = fgetcsv($uchwyt, 3000, ";")) !== FALSE && $koniec!==1) { echo (" "); } fclose ($uchwyt); echo "
  

Nr zawodnika

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie Doświadczalne

Suma

 
$data[0]
$data[10]
$data[11]
$data[12]
$data[13]
$data[14]
"; } if($dzial=='3'){ echo ("

tak oznaczone zostały odnośniki do zadań bez rozwiązań

tak oznaczone zostały odnośniki do zadań z rozwiązaniami

W ostatniej kolumnie znajdują się odnośniki do archiwów zip ze wszystkimi zadanimi z danej olimpiady

     
"); $maxof=56; $tlo = "#FFFFFF"; $i=$nrof; if(is_dir('zestawy/of' . $i)){ ofdbconnect(); $query="SELECT * FROM `lata` WHERE `nr` = $i "; $result=mysql_query($query); $rok =mysql_result($result,0,"rok"); mysql_close(); $nr = toRoman($i); if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_a.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_a.pdf'; $et1cz_a ="część 1"; } else { $et1cz_a ="część 1";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_b.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_b.pdf'; $et1cz_b ="część 2"; } else { $et1cz_b ="część 1";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2teor.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2teor.pdf'; $et2teor ="część T"; } else { $et2teor ="część T";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2dosw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2dosw.pdf'; $et2dosw ="część D"; } else { $et2dosw ="część D";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3teor.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3teor.pdf'; $et3teor ="część T"; } else { $et3teor ="część T";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3dosw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3dosw.pdf'; $et3dosw ="część D"; } else { $et3dosw ="część D";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . '.zip')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . '.zip'; $rozmiar = ceil(filesize($plik)/1024); $zip ="$rozmiar kB"; } else { $zip ="0 kB";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_a_rozw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_a_rozw.pdf'; $et1cz_a_rozw ="część 1"; } else { $et1cz_a_rozw ="część 1";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_b_rozw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et1cz_b_rozw.pdf'; $et1cz_b_rozw ="część 2"; } else { $et1cz_b_rozw ="część 1";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2teor_rozw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2teor_rozw.pdf'; $et2teor_rozw ="część T"; } else { $et2teor_rozw ="część T";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2dosw_rozw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et2dosw_rozw.pdf'; $et2dosw_rozw ="część D"; } else { $et2dosw_rozw ="część D";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3teor_rozw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3teor_rozw.pdf'; $et3teor_rozw ="część T"; } else { $et3teor_rozw ="część T";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3dosw_rozw.pdf')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . 'et3dosw_rozw.pdf'; $et3dosw_rozw ="część D"; } else { $et3dosw_rozw ="część D";; } if(is_file('zestawy/of' . $i . '/of' . $i . '_rozw.zip')){ $plik = 'zestawy/of' . $i . '/of' . $i . '_rozw.zip'; $rozmiar = ceil(filesize($plik)/1024); $zip_rozw ="$rozmiar kB"; } else { $zip_rozw ="0 kB";; } echo (""); if($tlo == "#FFFFFF") { $tlo = "#F5F5FF"; } else{ $tlo = "#FFFFFF"; } } else { echo("nie ma nic !!"); } echo " "; echo("

Rok

Nr

ETAP I

ETAP II

ETAP III

RAZEM (ZIP)

$rok

$nr

$et1cz_a

$et1cz_b

$et2teor

$et2dosw

$et3teor

$et3dosw

$zip

$et1cz_a_rozw

$et1cz_b_rozw

$et2teor_rozw

$et2dosw_rozw

$et3teor_rozw

$et3dosw_rozw

$zip_rozw

 

zadania zostały udostępnione w formacie PDF   

"); } if($dzial=='5'){ $ii=$nrof; echo("
"); $maxof=56; $tlo = "#FFFFFF"; $i=$maxof; $index = 0; while ($i > 0) { if(is_dir('foto/foto' . $i)){ $katalogi = ""; $handle = opendir('foto/foto' . $i); while (false !== ($file = readdir($handle))){ if((is_dir('foto/foto' . $i . "/" . $file) && ($file!=="..")&& ($file!==".") )){ $j = 0; $handle2 = opendir('foto/foto' . $i . "/" . $file); while (false !== ($file2 = readdir($handle2))){ if(substr($file2,-3)== "jpg" && substr($file2,0,3)!= "mmm"){$j++;} } $index ++; $katalogi = $katalogi . "  -   $file ($j)  
"; } } if(is_file('foto/foto' . $i . '/foto' . $i . '.zip')){ $plikz = 'foto/foto' . $i . '/foto' . $i . '.zip'; $rozmiarz = ceil(filesize($plikz)/1024); $zipz="archiwum zip  ($rozmiarz kB) "; } if($i == $ii){ echo(" "); } } $i--; } echo("
  ". toRoman($i) . " Olimpiada Fizyczna                 $zipz
  $katalogi
 

 

"); } if($dzial=='6'){ $ii=$nrof; ofdbconnect(); $query="SELECT * FROM `ipho` WHERE `nr_of_pl` = $ii "; $result=mysql_query($query); $num=mysql_numrows($result); mysql_close(); echo("
  " . mysql_result($result,0,"nr_ipho") . " IPhO - " . mysql_result($result,0,"miasto") . " - " . mysql_result($result,0,"kraj") . " - " . mysql_result($result,0,"rok") . "
  reprezentanci Polski:
  " . mysql_result($result,0,"1 osoba") . "

" . mysql_result($result,0,"1 wynik") . "

  " . mysql_result($result,0,"2 osoba") . "

" . mysql_result($result,0,"2 wynik") . "

  " . mysql_result($result,0,"3 osoba") . "

" . mysql_result($result,0,"3 wynik") . "

  " . mysql_result($result,0,"4 osoba") . "

" . mysql_result($result,0,"4 wynik") . "

  " . mysql_result($result,0,"5 osoba") . "

" . mysql_result($result,0,"5 wynik") . "

 

  oficjalna witryna: " . mysql_result($result,0,"www_ofic") . "
"); } if($dzial=='4'){ $i=$nrof; $l=0; $f=0; $prog = 1000; $uchwyt = fopen ('olimpiady/isoof' . $i . '.csv',"r"); if (!$uchwyt) exit(); while (($dataz = fgetcsv($uchwyt, 3000, ";")) !== FALSE ) { if($dataz[1]=="laureat"){ $l++; if($prog>$dataz[15]+$dataz[16]+$dataz[17]+$dataz[18]) { $prog = $dataz[15]+$dataz[16]+$dataz[17]+$dataz[18]; } } $srednia = $srednia + $dataz[15]+$dataz[16]+$dataz[17]+$dataz[18]; $dane[$f]=$dataz[15]+$dataz[16]+$dataz[17]+$dataz[18]; $f++; } fclose ($uchwyt); $srednia = floor(10*$srednia/$f)/10; $suma_w = 0; $uchwyt = fopen ('olimpiady/isoof' . $i . '.csv',"r"); if (!$uchwyt) exit(); while (($dataz = fgetcsv($uchwyt, 3000, ";")) !== FALSE ) { $suma_w=$suma_w+(($srednia - ($dataz[15]+$dataz[16]+$dataz[17]+$dataz[18]))*($srednia - ($dataz[15]+$dataz[16]+$dataz[17]+$dataz[18]))); } $suma_w = floor(10*sqrt($suma_w/$f))/10; fclose ($uchwyt); if($f%2!=0){ $mediana = ($dane[($f/2)-0.5]+$dane[($f/2)+0.5])/2; } else { $mediana = $dane[$f/2]; } echo ("

     

VL OF

$f zawodników, w tym $l laureatów

liczba punktów gwarantująca tytuł laureata:
                       $prog

średnia liczba uzyskanych punktów
                       $srednia

MAX   " . max($dane) . "       MIN   " . min($dane) . "

odchylenie standardowe
                       $suma_w


mediana
                       $mediana

 


 

"); } ?>