BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     24.02.2022, Instytut Fizyki PAN

 
 
 
OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
 
Powłoki magnetyczne o unikalnej strukturze na półprzewodnikowych nanodrutach
z InAs i InAs1-xSbx

Nano Lett. 22, 8925 - 8931 (2022)

    Wprowadzanie jonów magnetycznych i możliwości sterowania oddziaływaniami magnetycznymi w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych jest od dawna celem, który pozwoli uzyskać nowatorskie topologiczne stany elektronowe, charakteryzujące się złamaną symetrią odwrócenia w czasie. Stany takie obserwuje się jako anomalny kwantowy izolator Halla, izolator aksjonowy czy antyferromagnetyczny izolator topologiczny, z których każdy posiada unikalne mody krawędziowe.

więcej →     


Stany ściśnięte spinowo: jedno- i dwuosiowe ściskanie atomów przez sprzężenie laserowe w atomowym modelu Fermi-Hubbard'a
Phys. Rev. Lett. 129, 090403 (2022)

    Wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie skorelowanych wielociałowych stanów kwantowych to kluczowe cele przyszłych technologii kwantowych i metrologii. Takie stany mogą być generowane w czasie z początkowych stanów koherentnych przez tzw. dynamiczne protokoły. W naszej pracy rozważamy wytwarzanie silnie skorelowanych stanów w układzie złożonym z ultrazimnych atomów fermionowych umieszczonych w periodycznym potencjale sieci optycznych w fazie Motta.

więcej →     


Zjawisko kolektywnej polaryzacji spinów molekuł chiralnych obserwowane metodami skaningowej spektroskopii tunelowej
ACS Appl. Mater. Interfaces 14, 33, 38013 38020 (2022)

    W pracy opublikowanej ostatnio w czasopiśmie ACS Appl. Mater. Interfaces pokazaliśmy, że wysoka rozdzielczość przestrzenna i energetyczna układu STM pozwala na zbadanie korelacji szczegółów strukturalnych z właściwościami transmisji elektronów przez hybrydowe złącze. W ten sposób, poprzez analizę prądów tunelowych dla trybów stałego prądu i stałej wysokości dla konfiguracji MCo = ↑ i MCo = ↓, polaryzacje spinowe zostały szczegółowo określone.

więcej →     


 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
  
     28.11, Instytut Fizyki PAN

 

Nobel z Fizyki 2022
W tym roku Nagrodę Nobla otrzymali profesorowie Alain Aspect z Francji, John F. Clauser z USA i Anton Zeilinger z Austrii "za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informaykę kwantową". Gratulujemy laureatom! Ta nagroda cieszy nas tym bardziej, że Instytut posiada wspólną publikację [1] z Prof. Aspect w pokrewnej tematyce, a Prof. Zeilinger opublikował kilka prac w tej dziedzinie [2], [3] w naszym czasopiśmie naukowym Acta Physica Polonica A.
   05.10, Instytut Fizyki PAN
 
Zmarła dr inż. Elżbieta Janik, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki PAN
Wspomnienie prof. Grzegorza Kaczewskiego, prof. Jacka Kossuta i dr. Tomasza Wojciechowskiego
   04.10, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr inż. Wiktoria Zajkowska otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszy plakat na konferencji
13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis

   29.09, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr inż. Anna Kaleta otrzymała pierwszą nagrodę za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców na konferencji 13th Polish-Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis
   29.09, Instytut Fizyki PAN
 
Wspomnienie o Panu Lechu Cyrulińskim zmarłym 2 lipca 2021 r.więcej →
   22.09, Instytut Fizyki PAN
 
Mgr Barbara Klepka otrzymała nagrodę za najlepszy plakat na międzynarodowej konferencji Methods and Applications in Fluorescence w Gothenburg, Szwecji
   22.09, Instytut Fizyki PAN
 
XIV Sympozjum Doktoranckie IF PAN
   Program      Rozkład prezentacji   oraz   Abstrakty
   19 - 20.09, Zegrze
 
 

XXVI Festiwal Nauki w Instytucie Fizyki PAN
   17.09, Instytut Fizyki PAN
 
 
WYDARZENIA
 
 
 Mgr Michał Białobrzewski otrzymał pierwszą nagrodę za prezentację na 18-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
12 września 2022
 
 
Mgr Midhun Anila otrzymał nagrodę za najlepszy plakat na 18-tym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
12 września 2022
 
 
 
  
6 września 2022
 
 19 sierpnia 2022
 
więcej →     

 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
 Seminarium fizyki teoretycznej
Different perspectives on the theory of open quantum systems
Wtorek, 6 grudnia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
 Seminarium fizyki materii skondensowanej
Multifunkcjonalne luminofory oparte na kompleksach lantanowców i metali przejściowych: spotkanie magnetyzmu molekularnego i termometrii optycznej
Wtorek, 6 grudnia, godz. 14:00
Seminarium on-line
 
 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Wysoka temperatura Curie związana z odkształceniami w granularnym układzie GaAs:MnAs - badania mikroskopowe segregacji Mn w WZ-(Ga,Mn)As metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej in situ
Środa, 7 grudnia, godz. 10:00
Seminarium on-line
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
 Ogłoszenie 52/2022
Asystent lub Adiunkt: biofizyka doświadczalna
(English ver.)
   17.11 - 15.12
 
 
Oferta pracy - referent/specjalista ds. zakupów i logistyki   
   01.12 - 16.12
 
 Oferta pracy - specjalista ds. zamówień publicznych   
   01.12 - 16.12
 
 Oferta pracy - referent/ka w Centrum Koordynującym Projekty Badawcze   
   01.12 - 16.12
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             

 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
 Intrinsic Magnetic (EuIn)As Nanowire Shells with a Unique Crystal Structure
M. A. Załuska-Kotur, R. Buczko, P. Kacman (co-authors)
Nano Lett. (2022)
 
 Leaky Integrate-and-Fire Mechanism in Exciton-Polariton Condensates for Photonic Spiking Neurons
A. Opala, M. Matuszewski (co-authors)
Laser Photonics Rev. 2100660 (2022)
 
 Engineering Interfacial Effects in Electron and Phonon Transport of Sb2Te3/MoS2 Multilayer for Thermoelectric ZT Above 2.0
Mujeeb Ahmad (co-author)
Adv. Funct. Mater. 2206384 (2022)
 
 One- and Two-Axis Squeezing via Laser Coupling in an Atomic Fermi-Hubbard Model
T. Hernández Yanes, E. Witkowska (co-authors)
Phys. Rev. Lett. 129, 090403 (2022)
 
 Cooperative Effect of Electron Spin Polarization in Chiral Molecules Studied with Non-Spin-Polarized Scanning Tunneling Microscopy
Lech T. Baczewski (co-author)
ACS Applied Materials and Interfaces 14, 33, 38013 - 38020 (2022)
 
 Laser Irradiation Effect on the p-GaSe/n-HfS2 PN-Heterojunction for High-Performance Phototransistors
R. Islam, C. Autieri (co-authors)
ACS Applied Materials and Interfaces 14, 31, 35927 - 35939 (2022)
 
 wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
 Nowe spirocykliczne pochodne ftalidu, sposob ich wytwarzania oraz zastosowanie jako fluorescencyjnych sensorow i sond polarnosci otoczenia
J. Karpiuk, P. Gawryś, E. Karpiuk
Nr patentu: PL237149
 
 Sposób wytwarzania suplementu mikroelementów zawierających cynk oraz suplement wytworzony tym sposobem
J. Kaszewski, M. Godlewski, P. Kiełbik, A. Słońska-Zielonka, M. Godlewski
Nr patentu: PL237209
 
 Sposób wytwarzania nanostruktur kwantowych/heterostruktur oraz trójskładnikowych związków ZnMgO na podłożach zawierających nanostruktury
D. Jarosz, A. Pieniążek, H. Teisseyre, A. Kozanecki, B. Kowalski
Nr patentu: PL237260
 
 Photovoltaic Cell Structure and Method to Produce the Same
S. Gierałtowska, M. Godlewski, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: EP3295490
 
 wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061