Fotografujemy zjawiska fizyczne

(wystawa pokonkursowa)
 

Wystawa "Fotografujemy zjawiska fizyczne" prezentuje prace nadesłane na Ogólnopolski Fizyczny Konkurs Fotograficzny pod tym samym tytułem ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Fizyczne i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w roku szkolnym 2004/05 dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ten był jedną z imprez wpisanych do kalendarza obchodów Światowego Roku Fizyki w Polsce.

Uczestnicy, zgodnie z warunkami konkursu, nadsyłali prace przedstawiające zaobserwowane zjawisko lub samodzielnie wykonany eksperyment. Autor każdego zdjęcia musiał opisać, jakie zjawisko fizyczne fotografuje.

Zdjęcia z obserwacji to najczęściej tęcze, zachody słońca, śnieg, szron, fale na wodzie i niezwykłej urody fotografie spadających kropli i "koron" rozpryskującej się wody. Są też ciekawe zdjęcia baniek mydlanych czy kropli rosy zawieszonych na pajęczynie. Wiele prac przedstawia obserwacje astronomiczne takie jak pozorny ruch sfery niebieskiej, zaćmienie Księżyca czy zdjęcia powierzchni Księżyca. Niektórzy z uczestników nadesłali albumy ze zdjęciami będącymi obszerną dokumentacją zaobserwowanych w przyrodzie zjawisk, czasami obserwacje uzupełnione są poetyckim lub bardzo osobistym komentarzem.

Prace eksperymentalne to na przykład przedstawienie zjawiska dyfuzji, eksperymenty ze światłem białym i światłem lasera, badanie zachowania strumienia wody, elektryzowanie ciał i badanie układu opiłków żelaza wokół biegunów magnesu. Bardzo wysoko oceniono proste doświadczenia wykonane np. dla młodszego rodzeństwa, które pokazują, że fizyka jest wokół nas, a eksperyment może sprawiać radość. Na konkurs nadesłano wiele fotografii nie tylko interesujących, ale wręcz zjawiskowo pięknych.

Na konkurs nadesłano ponad 1700 prac, przy czym określenie "praca" często oznacza serię zdjęć (zdjęć było ponad 2000).

Zdjęcia oceniane były w trzech kategoriach: walory artystyczne, obserwacja i eksperyment. Do jury konkursowego zaproszono m.in. prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow, fizyka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prof. Magdalenę Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, przewodniczšcš Rady Programowej Festiwalu Nauki i prof. Macieja Kolwasa, prezesa Zarządu Głównego PTF. Jury miało niezwykle trudne zadanie, przede wszystkim dlatego, że poziom prac był bardzo wysoki, a liczba nagród ograniczona. Pojawiły się więc nagrody pozaregulaminowe w postaci wyróżnień specjalnych przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, redakcje czasopism Świat Nauki i Fizyka w Szkole oraz WSiP i PTF. Rozważana jest możliwość wykorzystania części fotografii konkursowych do zilustrowania nowych wydań podręczników szkolnych, co byłoby dodatkową wspaniałą nagrodą dla ich autorów.

Na wystawę pokonkursową, przygotowaną przez Marię Dobkowską, składają się nie tylko prace wyróżnione. Tworzy ją kilkaset zdjęć (ponad 300) wybranych spośród nadesłanych przez uczestników tak, by plansze układały się w "album o fizyce". 25 kart tego albumu to niektóre zjawiska fizyczne zarejestrowane przez uczniów na fotografiach, a prace wyróżnione pokazano niejako w kontekście prac o podobnej tematyce. Zachęcamy do obejrzenia tej wystawy, która jest barwnš opowieścią o tym jak interesujšcy i piękny jest świat fizyki i że zjawiska fizyczne znajdziemy w najbliższym otoczeniu.

Wystawa towarzyszyć będzie XXXVIII Zjazdowi Fizyków Polskich, który odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniach 11-16 września. Potem na dwa tygodnie przeniesie się do Instytutu Fizyki PAN.

Nagrodzone prace umieszczono na stronie internetowej WSiP www.wsip.com.pl/fotografujemy. My jednak zachęcamy Państwa do odwiedzenia nas w czasie trwania wystawy i obejrzenia zdjęć "na żywo". Zwiedzajšc wystawę doceńcie Państwo wiedzę, spostrzegawczość i artyzm młodych autorów zdjęć. Przekonajcie się, jak fascynującą nauką jest fizyka. Uwierzycie, że można ją polubić.

 


"Tor kulki padającej ukośnie na płaską powierzchnię"
Jakub Kubiński, II LO im. M. Kopernika, Mielec
nagroda czasopisma Świat Nauki
"Iskra otrzymana za pomocą induktora"
Bartłomiej Zając, I LO im. Tadeusza Kościuszki, Jaworzno
III nagroda w kat. Walory artystyczne
"Korona na powierzchni wody wytworzona przez padającą kroplę"
Gerard Zając, Zespół Szkół Technicznych, Mielec
II nagroda w kat. Obserwacja
"Interferencja fali wzbudzonej bezpośrednio (przez padający strumień wody) i jej obrazu"
Patryk Nowak, I LO im. Stefanii Sempołowskiej, Tarnowskie Góry
III nagroda w kat. Eksperyment