WYDARZENIA,  KONFERENCJE  i  WARSZTATY
 

  • Mikroskop krio-elektronowy (Cryo-EM) może być stosowany do określania struktury białek przy rozdzielczości bliskiej atomowej poprzez obrazowanie pojedynczych cząstek. W ESRF Cryo-EM jest techniką uzupełniającą do krystalografii makromolekularnej i BioSAXS.
    Aby uzyskać pełne informacje na temat mikroskopu i szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o dostęp, należy zapoznać się ze stroną internetową na temat mikroskopu krio-elektronowego CM01.
     
  • X-ray Raman scattering spectroscopy - Probing low Z elements using hard X-rays, April 3-5, 2019, Grenoble, France
     
  • User Meeting 2019, February 4-6, 2019, Grenoble, France