***** Zgłoszone projekty, w których uczestniczyli naukowcy z Polski
***** Przyznane projekty, w których uczestniczyli naukowcy z Polski

***** Zgłoszone shifty ze wszystkich państw, w których brali udział naukowcy z Polski
***** Przyznane shifty dla wszystkich projektów, w których brali udział naukowcy z Polski
***** Wykonane shifty dla wszystkich projektów, w których brali udział naukowcy z Polski

(shifts − 8 godzinne przedziały czasowe przyznawane na projekty naukowe)

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2020/I

2020/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

-

-

-

-

-

-

2730

29,10

840

6,58

616

6,64

Nauka o ziemi

-

-

-

-

-

-

1040

0,79

336

0,25

430

0,19

Środowisko

-

-

-

-

-

-

470

18,30

171

0

263

0

Materiały skondensowane

-

-

-

-

-

-

4152

22,67

1157

5,47

1258

7,73

Dziedzictwo kulturowe

-

-

-

-

-

-

201

9,15

69

0,06

70

0,05

Nauka o życiu

-

-

-

-

-

-

932

8,10

342

0,23

260

0,21

Materiały stosowane

-

-

-

-

-

-

3205

10,42

951

5,15

870

9,66

Medycyna

-

-

-

-

58

0,11

478

0,43

194

0,12

215

0,20

Inżynieria

-

-

-

-

-

-

261

0,10

75

0,06

15

0

Metody i oprzyrządowanie

-

-

-

-

-

-

347

2,76

102

0,27

60-

0,18

Biologia strukturalna

230

0,71

-

-

153

0,39

1835

1,82

1413

1,17

1186

3,22

Miękka materia

-

-

-

-

-

-

1440

32,12

414

0,29

353

0,36

 

Suma

230

0,71

0

0

211

0,49

17091

135,77

6064

19,64

5596

28,42

Procent

 

0,3%

 

0%

 

0,2%

 

0,8%

 

0,3%

 

0,5%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2019/I

2019/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nauka o ziemi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Środowisko

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Materiały skondensowane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dziedzictwo kulturowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nauka o życiu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Materiały stosowane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Medycyna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inżynieria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metody i oprzyrządowanie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Biologia strukturalna

425

3,09

-

-

257

0

328

0

-

-

237

0,13

Miękka materia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Suma

425

3,09

0

0

257

0

328

0

0

0

237

0,13

Procent

 

0,7%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0,1%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2018/I

2018/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

2793

2,36

903

0,73

980

0,86

2227

15,96

622

0,49

787

0,49

Nauka o ziemi

1178

10,00

537

0,78

590

0,78

1430

10,16

492

0,31

556

0,51

Środowisko

581

0,67

195

0,16

182

0,16

400

0,41

85

0,05

134

0,22

Materiały skondensowane

4626

85,00

1668

14,03

1708

18,38

3824

87,68

1302

30,32

1469

24,04

Dziedzictwo kulturowe

114

0,04

39

0,04

46

0,02

126

0,12

36

0,02

45

0,02

Nauka o życiu

827

0,53

390

0,29

421

0,29

955

21,54

351

21,33

396

21,36

Materiały stosowane

3738

64,98

1047

24,70

1235

24,86

3327

68,17

723

0,46

906

4,26

Medycyna

607

21,27

258

21,16

304

21,16

469

0,34

150

0,09

211

0,16

Inżynieria

244

0,10

24

0,00

27

0,00

181

0,00

42

0,00

66

0,00

Metody i oprzyrządowanie

272

0,49

189

0,45

248

0,55

183

0,20

84

0,13

102

0,17

Biologia strukturalna

1447

0,27

1302

0,26

1451

0,55

1700

0,31

995

0,19

1214

3,24

Miękka materia

1544

1,02

528

0,18

555

0,11

1538

0,78

396

0,27

435

0,27

 

Suma

17971

186,71

7080

62,77

7747

67,71

16360

205,66

5278

53,66

6318

54,72

Procent

 

1,0%

 

0,9%

 

0,9%

 

1,3%

 

1,0%

 

0,9%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2017/I

2017/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

2131

7,44

843

6,71

904

8,16

2583

47,71

1072

18,34

1228

25,57

Nauka o ziemi

1027

0,35

516

0,19

554

0,22

1211

0,74

558

0,37

630

0,37

Środowisko

429

0,48

93

0,18

104

0,20

559

0,48

219

0,22

278

0,22

Materiały skondensowane

4734

82,70

1599

27,48

1732

37,26

4730

83,71

1755

35,89

1901

33,50

Dziedzictwo kulturowe

138

0,05

60

0,03

90

0,03

147

0,02

90

0,02

113

0,03

Nauka o życiu

903

0,67

420

0,30

441

0,22

852

8,07

390

0,25

422

0,26

Materiały stosowane

3302

42,19

1119

1,24

1393

16,44

3757

65,12

1309

41,55

1370

46,03

Medycyna

533

0,30

269

0,20

272

0,14

626

15,42

279

0,17

330

0,15

Inżynieria

257

0,06

48

0,04

45

0,00

99

0,01

30

0,00

62

0,10

Metody i oprzyrządowanie

243

0,79

147

0,48

165

0,60

296

0,69

144

0,48

165

0,47

Biologia strukturalna

1434

2,27

1183

0,26

1016

0,20

1413

0,26

1412

0,26

1475

0,29

Miękka materia

1462

0,77

597

0,42

615

0,35

1402

11,73

486

3,33

548

3,36

 

Suma

16593

138,07

6894

37,54

7331

63,82

17675

233,95

7744

100,88

8521

110,35

Procent

 

0,8%

 

0,5%

 

0,9%

 

1,3%

 

1,3%

 

1,3%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2016/I

2016/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

2397

21,03

762

13,47

929

13,68

3059

22,64

1107

14,71

1208

7,30

Nauka o ziemi

1050

0,80

462

0,27

479

0,28

1382

0,95

462

0,30

541

0,30

Środowisko

459

0,09

134

0,06

160

0,06

445

0,46

153

0,11

252

0,16

Materiały skondensowane

5093

62,27

1869

15,04

2258

18,47

4730

124,47

1595

21,88

1930

22,67

Dziedzictwo kulturowe

228

0,35

87

0,18

113

0,18

169

0,14

66

0,06

87

0,06

Nauka o życiu

806

37,62

306

0,19

321

0,22

858

7,31

377

0,31

380

0,35

Materiały stosowane

2696

43,01

954

3,48

1113

18,56

3474

41,99

1233

9,51

1368

20,55

Medycyna

560

21,70

249

0,38

265

0,36

696

18,64

312

0,40

298

0,38

Inżynieria

144

0,04

42

0,02

30

0,00

138

0,07

27

0,05

36

0,05

Metody i oprzyrządowanie

212

0,60

102

0,24

153

0,36

322

0,39

147

0,25

200

0,28

Biologia strukturalna

1296

0,16

1396

0,16

1254

0,23

1370

0,21

1285

0,20

1164

0,17

Miękka materia

1191

1,37

432

0,25

506

0,22

1234

1,10

459

0,33

452

0,29

 

Suma

16132

189,05

6795

33,73

7580

52,62

17877

218,36

7223

48,10

7915

52,54

Procent

 

1,2%

 

0,5%

 

0,7%

 

1,2%

 

0,7%

 

0,7%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2015/I

2015/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1704

8,82

810

0,51

934

0,80

2355

58,55

1085

9,91

1190

9,99

Nauka o ziemi

714

0,34

386

0,24

438

0,29

1008

0,94

459

0,50

457

0,32

Środowisko

306

0,11

129

0,11

170

0,12

374

0,19

177

0,19

203

0,20

Materiały skondensowane

4090

53,74

1689

25,23

1761

38,12

4305

168,16

1671

37,92

1921

40,33

Dziedzictwo kulturowe

147

0,22

90

0,12

117

0,16

217

0,19

108

0,11

111

0,06

Nauka o życiu

339

18,20

183

18,08

210

17,16

690

15,63

282

0,27

357

0,28

Materiały stosowane

2131

1,09

815

0,79

877

0,91

2798

24,88

891

3,77

909

3,72

Medycyna

496

2,24

288

0,35

294

0,34

431

15,73

265

15,56

267

32,94

Inżynieria

76

0,00

18

0,00

15

0,00

200

0,06

54

0,03

54

0,03

Metody i oprzyrządowanie

75

0,13

36

0,02

51

0,00

184

0,34

138

0,32

168

0,34

Biologia strukturalna

1483

4,14

1177

3,65

982

3,09

1326

3,14

1372

3,15

1168

0,14

Miękka materia

1320

0,82

501

0,46

600

0,58

1125

6,80

458

0,18

409

0,32

 

Suma

12881

89,86

6122

49,58

6449

61,57

15013

294,60

6960

71,92

7213

88,67

Procent

 

0,7%

 

0,8%

 

1,0%

 

2,0%

 

1,0%

 

1,2%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2014/I

2014/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1877

9,42

816

0,94

901

1,15

2461

21,18

959

9,66

1125

9,72

Nauka o ziemi

896

0,94

402

0,18

498

0,53

939

0,82

417

0,38

540

0,61

Środowisko

246

0,72

84

0,17

99

0,28

586

0,75

165

0,11

174

0,11

Materiały skondensowane

4543

91,81

1518

12,53

1554

12,84

4837

164,43

1647

34,78

1839

50,20

Dziedzictwo kulturowe

144

0,15

57

0,10

91

0,14

188

0,05

87

0,03

92

0,03

Nauka o życiu

705

14,68

255

0,19

198

0,19

718

12,61

294

6,29

378

9,36

Materiały stosowane

2058

4,60

696

5,90

770

4,15

2997

26,63

956

0,85

1219

3,88

Medycyna

423

0,73

174

0,46

204

0,37

635

0,72

291

0,41

295

0,34

Inżynieria

131

0,00

69

0,00

77

0,00

106

0,04

48

0,04

62

0,04

Metody i oprzyrządowanie

165

0,39

81

0,13

117

0,27

327

0,33

120

0,17

128

0,17

Biologia strukturalna

1489

0,08

823

0,05

802

0,07

1572

0,13

1170

0,13

993

2,65

Miękka materia

1423

0,72

546

0,38

500

0,48

1734

1,11

531

0,46

679

0,56

 

Suma

14100

124,26

5521

21,04

5811

20,47

17100

228,81

6685

53,30

7524

77,67

Procent

 

0,9%

 

0,4%

 

0,4%

 

1,3%

 

0,8%

 

1,03%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2013/I

2013/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

2074

36,52

789

0,54

821

0,83

2324

20,80

879

0,66

1046

0,68

Nauka o ziemi

714

0,61

270

0,47

337

0,53

945

0,70

432

0,55

462

0,32

Środowisko

497

0,99

219

0,29

242

0,56

418

0,59

147

0,13

157

0,18

Materiały skondensowane

4218

83,58

1679

33,92

1838

29,19

4154

142,61

1494

33,64

1852

51,88

Dziedzictwo kulturowe

171

0,25

45

0,09

56

0,12

166

0,14

51

0,03

51

0,03

Nauka o życiu

361

0,65

192

0,28

195

0,32

486

0,87

120

0,11

150

0,29

Materiały stosowane

2380

45,54

933

12,74

997

12,64

2771

35,98

1012

15,84

1115

15,87

Medycyna

513

19,80

255

18,32

259

17,30

622

0,62

280

0,41

231

0,40

Inżynieria

152

0,05

33

0,00

24

0,00

130

0,00

42

0,00

42

0,00

Metody i oprzyrządowanie

x

x

x

x

15

0,00

155

0,21

72

0,02

78

0,23

Biologia strukturalna

1538

5,06

932

5,05

830

0,05

1568

0,12

1080

0,11

840

0,04

Miękka materia

1441

1,30

567

0,51

604

0,38

1306

29,99

478

0,49

554

0,50

 

Suma

14059

194,35

5914

72,21

6218

61,92

15045

232,62

6087

51,98

6578

70,42

Procent

 

1,4%

 

1,2%

 

1,0%

 

1,5%

 

0,9%

 

1,07%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2012/I

2012/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1229

16,64

446

0,82

437

0,99

1740

6,12

630

0,93

756

1,09

Elektronowe i magnetyczne własności

1781

2,21

480

0,50

600

1,05

2078

29,86

633

0,75

805

1,06

Kryształy i uporządkowane struktury

1527

7,50

465

0,35

595

0,65

2191

15,46

708

0,86

760

8,44

Nieuporządkowane struktury i ciecze

323

7,71

132

7,55

201

0,20

725

18,93

273

0,35

233

12,26

Materiały stosowane i inżynieria

1581

19,13

452

0,69

417

5,45

2063

14,97

558

8,16

672

6,11

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

1145

14,53

258

9,38

285

0,56

1134

1,07

399

0,28

479

0,54

Krystalografia makromolekularna

1632

4,19

821

2,11

679

3,01

1589

0,15

913

0,12

848

5,12

Medycyna

516

21,73

207

18,37

237

18,40

755

1,12

294

0,42

270

0,32

Metody i oprzyrządowanie

249

0,50

108

0,22

96

0,25

436

1,14

111

0,22

117

0,16

Miękka materia

1249

1,01

357

0,35

409

0,38

1704

19,37

666

18,38

669

15,50

Powierzchnie i międzywierzchnie

1011

5,61

351

0,32

369

0,34

1609

63,42

558

19,96

648

20,11

 

Suma

12243

100,76

4077

40,66

4324

31,28

16024

171,60

5743

50,42

6256

70,71

Procent

 

0,8%

 

1,0%

 

0,7%

 

1,1%

 

0,9%

 

1,13%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2011/I

2011/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1613

1,89

588

0,62

647

0,73

1858

2,02

441

0,58

473

0,65

Elektroniczne i magnetyczne własności

1758

34,74

723

24,81

825

28,39

1903

71,78

509

27,78

552

30,73

Kryształy i uporządkowane struktury

1866

3,05

723

1,14

843

1,42

2067

2,05

522

0,42

578

0,59

Nieuporządkowane materie i ciecze

456

15,67

237

0,38

237

0,35

603

22,96

195

0,21

198

0,21

Materiały stosowane i inżynieria

1676

17,99

603

8,07

659

8,17

1626

32,82

449

0,39

528

0,61

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

1169

1,34

483

0,63

583

0,75

1323

5,79

294

0,52

333

0,78

Krystalografia makromolekularna

1771

7,25

1054

0,18

1027

0,08

1808

0,37

858

0,14

773

2,21

Medycyna

612

48,57

273

27,32

257

27,27

640

21,66

174

0,26

182

0,34

Metody i oprzyrządowanie

411

0,73

129

0,29

128

0,25

431

11,30

123

10,99

162

11,04

Miękka materia

1558

1,52

618

0,44

648

0,44

1555

33,15

531

11,97

506

11,89

Powierzchnie i międzywierzchnie

1726

2,12

720

0,62

829

0,64

2136

20,11

498

5,15

632

5,53

 

Suma

14616

134,85

6151

64,48

6680

68,49

15950

223,99

4594

58,41

4917

64,57

Procent

 

0,9%

 

1,0%

 

1,0%

 

1,4%

 

1,3%

 

1,31%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2010/I

2010/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1600

9,95

655

9,66

855

9,87

1642

1,41

651

0,71

801

0,98

Elektroniczne i magnetyczne własności

2435

46,51

1077

31,76

1155

23,51

2161

67,94

1118

52,84

1192

67,55

Kryształy i uporządkowane struktury

1919

23,62

801

0,60

856

0,79

1802

28,75

735

10,08

733

0,94

Nieuporządkowane materie i ciecze

608

22,48

255

12,56

195

12,16

726

1,11

354

0,88

372

1,00

Materiały stosowane i inżynieria

1528

3,33

708

3,03

845

2,74

1943

12,22

785

2,13

839

1,23

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

1231

16,45

459

6,49

510

6,71

1179

17,01

486

16,50

482

17,37

Krystalografia makromolekularna

1676

3,18

1135

2,18

943

0,16

1723

0,08

1173

0,06

1074

2,21

Medycyna

566

15,67

267

0,29

253

0,32

712

51,53

328

0,29

320

0,28

Metody i oprzyrządowanie

463

0,88

267

0,63

269

0,59

397

29,24

162

13,82

158

14,02

Miękka materia

1164

1,04

552

0,68

561

0,73

1790

1,58

816

0,85

919

0,90

Powierzchnie i międzywierzchnie

1518

8,62

615

0,83

584

0,81

1802

44,90

612

0,76

748

1,15

 

Suma

14708

151,71

6791

68,69

7026

58,37

15877

255,75

7220

98,91

7638

107,62

Procent

 

1,0%

 

1,0%

 

0,8%

 

1,6%

 

1,4%

 

1,41%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2009/I

2009/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1741

15,86

705

6,57

921

6,89

1842

10,17

657

0,54

809

0,90

Elektroniczne i magnetyczne własności

2325

26,09

934

2,27

954

2,32

2373

17,59

1188

6,36

1371

7,78

Kryształy i uporządkowane struktury

1694

73,52

704

30,45

760

50,03

1541

72,63

678

34,48

846

34,61

Nieuporządkowane materie i ciecze

724

13,20

261

0,62

351

0,79

821

1,41

342

0,76

406

1,10

Materiały stosowane i inżynieria

1433

1,26

662

0,70

776

3,41

1965

52,28

783

21,30

912

23,22

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

1400

9,31

504

0,47

525

0,62

1148

20,34

474

0,75

644

1,23

Krystalografia makromolekularna

1568

0,08

1140

0,08

1101

0,13

1800

0,17

1262

0,07

1266

2,96

Medycyna

689

42,83

324

0,48

318

0,50

781

69,61

354

0,28

359

0,39

Metody i oprzyrządowanie

413

11,89

165

11,25

189

11,28

371

0,84

186

0,46

194

0,27

Miękka materia

1600

8,05

738

1,29

786

1,24

1441

12,96

628

0,38

798

0,62

Powierzchnie i międzywierzchnie

1417

13,93

664

5,63

804

5,87

1989

18,07

798

0,84

1030

10,58

 

Suma

15004

216,01

6801

59,80

7484

83,07

16072

276,07

7350

66,21

8634

83,65

Procent

 

1,4%

 

0,9%

 

1,1%

 

1,7%

 

0,9%

 

1,0%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2008/I

2008/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1397

24,34

615

9,53

705

9,66

1707

6,85

642

0,26

673

0,26

Elektroniczne i magnetyczne własności

2518

16,31

903

1,89

1000

11,18

2837

54,31

1128

11,43

1267

14,42

Kryształy i uporządkowane struktury

2117

85,11

837

11,91

915

11,94

2113

56,17

963

13,21

948

1,01

Nieuporządkowane materie i ciecze

864

12,67

330

0,84

379

1,02

829

4,4

369

0,55

372

0,55

Materiały stosowane i inżynieria

1435

12,66

676

2,84

807

2,54

1729

15,23

870

14,62

964

13,69

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

1179

1,85

282

0,32

391

0,65

1151

8,82

417

8,06

596

8,45

Krystalografia makromolekularna

1603

0,22

1095

0,04

1046

0,06

1904

0,35

1216

0,16

1159

0,13

Medycyna

490

36,64

222

12,41

139

12,13

619

63,43

285

0,18

305

0,21

Metody i oprzyrządowanie

292

9,77

232

11,03

214

10,78

386

9,59

132

0,28

179

0,52

Miękka materia

1326

19,28

687

18,65

690

15,61

1583

1,89

600

0,61

651

15,81

Powierzchnie i międzywierzchnie

1296

6,54

627

0,27

869

0,54

1730

11,25

708

3,86

801

3,58

 

Suma

14517

225,39

6506

69,73

7154

76,11

16588

232,29

7330

53,21

7915

58,62

Procent

 

1,6%

 

1,1%

 

1,1%

 

1,4%

 

0,7%

 

0,7%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2007/I

2007/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1419

48,48

525

23,61

675

28,49

1499

2,61

456

0,57

544

0,52

Elektroniczne i magnetyczne własności

2471

20,82

1167

11,97

1156

12,13

3061

13,62

1131

10,99

1252

10,73

Kryształy i uporządkowane struktury

1562

39,10

696

27,43

783

33,88

2262

124,40

762

7,12

965

16,19

Nieuporządkowane materie i ciecze

771

1,39

279

0,60

264

0,36

1170

2,30

348

0,65

347

0,47

Materiały stosowane i inżynieria

1038

8,11

639

3,38

630

1,64

1559

20,28

825

11,31

912

11,16

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

886

21,52

351

14,72

421

12,53

1134

1,69

363

0,40

419

2,84

Krystalografia makromolekularna

1497

0,22

1129

0,09

992

0,08

1541

0,55

1286

0,35

1264

0,67

Medycyna

318

28,14

205

4,10

232

3,47

558

66,20

282

9,15

267

12,14

Metody i oprzyrządowanie

411

0,98

237

0,49

258

0,82

457

1,11

219

0,54

206

0,49

Miękka materia

1378

23,58

564

9,35

601

9,42

1511

16,62

639

15,85

698

0,64

Powierzchnie i międzywierzchnie

1448

10,57

597

1,01

682

1,04

2008

1,68

981

0,86

1027

0,87

 

Suma

13199

202,91

6389

96,75

6694

103,86

16760

251,06

7292

57,79

7900

56,71

Procent

 

1,5%

 

1,5%

 

1,6%

 

1,5%

 

0,8%

 

0,7%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2006/I

2006/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1349

4,32

553

0,45

632

0,56

2072

8,09

483

0,48

687

0,60

Elektroniczne i magnetyczne własności

2281

17,66

1029

10,04

1036

1,65

2343

16,47

1026

8,12

1305

26,78

Kryształy i uporządkowane struktury

1900

19,07

787

10,05

935

22,64

1900

41,52

870

22,33

1020

16,04

Nieuporządkowane materie i ciecze

1067

11,65

294

10,77

277

10,96

1092

5,24

336

0,65

376

0,77

Materiały stosowane i inżynieria

1752

1,19

645

0,11

855

0,30

1598

16,70

783

11,17

925

7,77

Środowisko i dziedzictwo kulturowe

955

0,91

339

0,37

391

0,58

888

7,99

327

0,44

355

0,34

Krystalografia makromolekularna

1623

0,27

1131

0,05

1113

0,11

1516

0,28

1210

0,24

1180

0,27

Medycyna

496

30,62

183

15,21

259

15,37

501

15,70

240

0,26

255

0,24

Metody i oprzyrządowanie

400

0,64

147

0,21

138

0,17

486

1,08

195

0,56

234

0,77

Miękka materia

1186

20,87

573

0,45

690

0,78

1625

16,70

785

0,69

794

0,37

Powierzchnie i międzywierzchnie

1344

31,67

549

11,40

618

22,36

1549

9,18

597

8,58

639

10,28

 

Suma

14353

138,87

6230

59,11

6944

75,48

15570

138,95

6852

53,52

7770

64,23

Procent

 

1,0%

 

0,9%

 

1,1%

 

0,9%

 

0,8%

 

0,8%

Komitety oceniające

Shifts - Harmonogram

2005/I

2005/II

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

ESRF

Polska

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

Wnioskowany czas

Przyznany czas

Wykorzystany czas

   

Chemia

1630

2,08

606

0,54

704

0,46

2264

14,28

745

12,70

785

12,62

Faza skondensowana: elektroniczne i magnetyczne własności

1797

60,24

801

9,74

839

9,79

2276

39,4

1034

1,79

1057

14,62

Faza skondensowana: struktury

2587

95,27

996

21,93

1019

11,51

3123

69,0884

1041

30,88

1145

28,12

Inżynieria materiałowa i środowiskowa

2374

13,32

1147

0,66

1162

0,69

2232

4,39

1021

3,65

1041

3,70

Krystalografia makromolekularna

1464

0,23

942

0,10

967

0,08

1449

0,23

1174

0,15

1047

0,12

Medycyna

617

39,75

222

18,34

224

18,36

612

0,81

240

0,32

276

5,37

Metody i oprzyrządowanie

478

9,93

216

0,38

171

3,28

507

0,98

192

0,13

230

0,18

Miękka materia

2018

13,45

648

0,20

741

0,23

1672

10,16

648

0,44

588

0,32

Powierzchnie i międzywierzchnie

1513

59,27

603

15,25

714

15,23

1698

69,77

618

34,12

639

34,81

 

Suma

14478

293,54

6181

67,14

6541

59,63

15833

209,11

6713

84,18

6808

99,86

Procent

 

2,0%

 

1,1%

 

0,9%

 

1,3%

 

1,3%

 

1,5%